Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ –
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑΣ.

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μια δυναμική, ιδιαίτερα διαδραστική παρέμβαση που ενεργοποιεί την αποτελεσματική απόδοση των ομάδων. Αντίθετα με άλλα προγράμματα ανάπτυξης ομάδων, το πρόγραμμα τοποθετεί τις ομάδες στο ευρύτερο υπηρεσιακό/οργανωτικό πλαίσιο, μοχλεύοντας τις υπηρεσιακές/οργανωτικές επιταγές σε σκοπό της ομάδας και δημιουργώντας το χώρο ούτως ώστε η ομάδα να κατανοήσει το λόγο ύπαρξής της.
Τα μέλη της ομάδας συμμετέχουν στα επίπεδα του οργανισμού, της ομάδας και του ατόμου με στόχο να κατανοήσουν τα θέματα που σχετίζονται με τα καθήκοντα και τις σχέσεις που ενυπάρχουν στην ομαδική εργασία και να μετατρέψουν το σκοπό της ομάδας σε άριστη εκτέλεση. Βασισμένη στην αρχή ότι οι ομάδες υψηλής απόδοσης είναι συνώνυμες με τις ομάδες που κατανοούν το σκοπό τους, αυτή η παρέμβαση βοηθά τις ομάδες να ανακαλύψουν το δρόμο προς την αποτελεσματικότητα. Τα άτομα και η ομάδα ως σύνολο ενεργοποιούνται από τη σημασία του ρόλου τους, δραστηριοποιούμενοι γύρω από τον σκοπό και αναδεικνύουν τις βασικές συμπεριφορές, δράσεις και δεσμεύσεις που απαιτούνται για να επιτύχουν υψηλή απόδοση.
Παράλληλα, η ομάδα θα γνωρίσει το μοναδικό εργαλείο συνεργασίας «Κύκλος Αμοιβαιότητας» (Reciprocity Ring) το οποίο παράγει μετρήσιμα αποτελέσματα και ενισχύει το αίσθημα της κοινότητας. Οι συμμετέχοντες βιώνουν την εκπλήρωση πραγματικών υπηρεσιακών αναγκών τους κατά τη διάρκεια της άσκησης και μαθαίνουν να συνεισφέρουν στις ανάγκες των άλλων.

ΣΤΟΧΟΣ

Κατά τη διάρκεια και με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι (ατομικά και ως ομάδα) θα είναι σε θέση να:

  • Ευθυγραμμίζουν τη προσπάθειά τους με το σκοπό της ομάδας και της υπηρεσίας/οργανισμού,
  • Ενισχύσουν την εστίασή τους στους σημαντικούς εταιρικούς στόχους και επιτυγχάνουν ευκρίνεια του σκοπού,
  • Επιλύσουν τυχόν δυσλειτουργίες της ομάδας,
  • Διαμορφώνουν και να υλοποιούνται ατομικές και ομαδικές δεσμεύσεις,
  • Εφαρμόζουν κατάλληλες τακτικές εκτέλεσης έργου και σχέδια δράσης για την επίτευξη των στόχων τους,
  • Συνδράμουν τους συναδέλφους τους με πνεύμα συνεργασίας

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Η σημασία των ομάδων. Η εμπειρία της ομάδας
Γιατί είναι αναγκαίος ο σκοπός; Ο σκοπός ορίζει τις ομάδες
Ποιος είναι ένας καλός σκοπός;
Εργαζόμενοι σε ομάδες με σκοπό
Ομάδες με Συναισθηματική Νοημοσύνη
Διαφορετικότητα και συγκρούσεις
Βήματα για την αντιμετώπιση της αρνητικής σύγκρουσης
Σύνοψη των προκλήσεων της ομάδας
Οργανωτικό και στρατηγικό πλαίσιο
Υπηρεσιακή/Οργανωτική εντολή
Υπηρεσιακό/ Οργανωτικό πλαίσιο και εμπλεκόμενοι
Προσδιορισμός των εμπλεκόμενων
Διαχείριση ορίων. Διαχείριση εμπλεκόμενων
Συμφωνία στόχων, προτεραιοτήτων και δράσεων
Το αναπτυξιακό ταξίδι της ομάδας
Δεξιότητες ομάδας
Συνήθειες της ομάδας
Ατομική σύνδεση με το σκοπό
Αυτογνωσία. Νοητικά μοντέλα .Τύποι Ατόμων
Κατανόηση των τύπων εντός της ομάδας
Ατομική ανατροφοδότηση και καθοδήγηση
Κύκλος αμοιβαιότητας

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε ολόκληρα Τμήματα Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων των οποίων το πλαίσιο λειτουργίας τους απαιτεί συχνή συνεργασία μεταξύ των στελεχών που το απαρτίζουν. Επίσης απευθύνεται σε στελέχη τα οποία συνεργάζονται διατμηματικά με άλλα στελέχη καθώς και σε στελέχη που συγκροτούν ad hoc Ομάδες εργασίας για την υλοποίηση ενός συγκεκριμένου έργου.

Κατηγορίες: ΜΕ, ΤΕ, ΠΕ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Ενεργή μάθηση, Μελέτη περιπτώσεων, Οπτικοακουστικά μέσα, Ομαδική Ανάλυση, Παιχνίδια, Παρουσίαση και Συζήτηση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 21 ώρες ( 3 εκπαιδευτικές ημέρες ) με ευελιξία να πραγματοποιηθεί και σε 6 ημέρες.

PXT ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΟΥ . ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα ειδικό... more

ΝΟΗΣΗ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πρόγραμμα... more

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η δύσκολη συμπεριφορά των ανθρώπων αποτελεί στις μέρες μας... more

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η δύσκολη συμπεριφορά των ανθρώπων αποτελεί στις μέρες μας... more

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ) αποτελούν βασικό εργαλείο για την ενδυνάμωση των... more

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή του βασικού πλαισίου κατάρτισης για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Απευθύνεται σε στελέχη... more

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο εσωτερικός έλεγχος (internal audit) είναι μία ανεξάρτητη και αντικειμενική διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη... more

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα μας.

Location

Θεσσαλονίκη

26ης Οκτωβρίου 43
546 27, Limani Center

T: 2310 552 113, 541 620
F: 30 2310 552 114

Αθήνα

Πανεπιστημίου 10
106 71, Σύνταγμα

T: 210 95 80 000, 210 95 90 030
F: 210 95 90 031