Νομικών Υπηρεσιών

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η νομική κατάρτιση του επιχειρηματία, ο οποίος στη σύγχρονη σύνθετη ελληνική κοινωνία , έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με θέματα νομικής φύσεως, η επίλυση των οποίων γίνεται κυρίως στα ελληνικά δικαστήρια.

Η βασική νομική κατάρτιση αποτελεί ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΕΦΟΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ, αφού ο κάθε επιχειρηματίας λίγο η πολύ (εξ εμπειρίας), πλέον, έχει αντιληφθεί ότι Α) δύναται να επέλθουν νομικές συνέπειες και δεσμεύσεις τόσο από την παροχή υπηρεσίας και αγαθών όπως και από τις διαπραγματεύσεις και Β) ιδιαίτερα σήμερα ότι η ιδιότητα του επιχειρηματία , από μόνη της, ταυτόχρονα επάγεται και πολλαπλές υποχρεώσεις έναντι του κράτους.

Επειδή η πιθανότητα να βρεθεί o επιχειρηματίας στη θέση του παθόντα – ενάγοντα-μηνυτή αλλά και του εναγομένου-κατηγορουμένου, στην σημερινή κοινωνία της κρίσης ,του ενημερωμένου καταναλωτή αλλά και του «Έλληνα Δικομανή» είναι αυξημένη, η βασική νομική κατάρτιση καθίσταται απαραίτητη αφού θα εφοδιάσει τον επιχειρηματία με γνώση που θα τον βοηθήσει να λειτουργήσει προληπτικά εξοικειώνοντας τον με έννοιες και διαδικασίες, ώστε εάν/όταν χρειαστεί να αντιμετωπίσει δικαστικά μία υπόθεση να αντιληφθεί επακριβώς όλα τα στάδια της και να επικοινωνήσει καλλίτερα με τον δικηγόρο του.

Ο καταρτιζόμενος επιχειρηματίας παρακολουθώντας το πρόγραμμα

  • Θα κατανοήσει το ελληνικό νομικό σύστημα και τις βασικές αρχές που διέπουν αυτό.
  • Θα αντιληφθεί τη διαδικασία ενώπιον των αστικών- ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων της χώρας και την αποδεικτική ισχύ εγγράφων και μαρτύρων ενώπιων αυτών.
  • Θα κατανοήσει τη διαδικασία εκτέλεσης αποφάσεων, διαδικασία που ακολουθείται μετά την έκδοση τόσο των αστικών όσο και των ποινικών αποφάσεων και τα ένδικα μέσα και βοηθήματα που εφαρμόζονται κατά αυτών.
  • Θα καταρτιστεί αναφορικά με την ευθύνη που δημιουργείται από την διαπραγμάτευση – από τα τιμολόγια και από τις επιταγές.
  • Θα εξοικειωθεί με δικόγραφα όπως αγωγές – μηνύσεις – εξώδικα.

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι αποκτώντας βασικές νομικές γνώσεις ο επιχειρηματίας α) να οργανώσει καλλίτερα την επιχειρηματική του δραστηριότητα ώστε να αποφευχθούν από μέρους του τυχόν αναλήψεις ευθυνών που δεν επιθυμεί έναντι στον πελάτη β) να αντιληφθεί τα δικαιώματα του έναντι πελατών – προμηθευτών και τον τρόπο διεκδικήσεις του εντός και εκτός των δικαστηρίων γ) να εξοικειωθεί με δικόγραφα όπως αγωγές- μηνύσεις- εξώδικα δ) τέλος στην περίπτωση που βρεθεί στη θέση του ενάγοντα- εναγόμενου- κατηγορούμενου- μηνυτή, να αποκτήσει τις βασικές γνώσεις ώστε να αντιληφθεί ταχύτερα τα στάδια όλης της διαδικασίας ενώπιων των δικαστηρίων, όπως και να επικοινωνήσει και να αντιληφθεί καλλίτερα με τον δικηγόρο του.

Μέθοδος διδασκαλίας:

Α) Θεωρητική κατάρτιση Β) Πρακτική άσκηση

Ομιλία/Εισήγηση με παράλληλη χρήση διαγραμμάτων – εικόνων – προσαρμοσμένων παραδειγμάτων και χρησιμοποίηση διαδραστικών ασκήσεων και δημιουργικών προσομοιώσεων ώστε ο καταρτιζόμενος επιχειρηματίας να αντιληφθεί εύκολα και γρήγορα σύνθετες νομικές έννοιες και διαδικασίες.

ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ = 8

 

ΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η νομική κατάρτιση του... more

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα μας.

Location

Θεσσαλονίκη

26ης Οκτωβρίου 43
546 27, Limani Center

T: 2310 552 113, 541 620
F: 30 2310 552 114

Αθήνα

Πανεπιστημίου 10
106 71, Σύνταγμα

T: 210 95 80 000, 210 95 90 030
F: 210 95 90 031