ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η συγκεκριμένη παρέμβαση εστιάζει στην ψυχολογική διάσταση της λήψης αποφάσεων. Οι περισσότεροι άνθρωποι βασίζουν τη λήψη αποφάσεών τους στη διαίσθηση.

Το ένστικτο μας έχει βοηθήσει να προχωρήσουμε στη ζωή μας μέχρι στιγμής. Συνεπώς γιατί να μελετήσουμε το θέμα της συμπεριφορικής λήψης αποφάσεων; Πολλές πρόσφατες έρευνες έχουν καταδείξει ότι οι άνθρωποι βασίζονται σε κάποιες, ευάριθμες ευρετικές μεθόδους στη λήψη αποφάσεων. Αυτές οι μέθοδοι είναι εξαιρετικά χρήσιμες, ταχείς και εύκολες.

Στην πραγματικότητα, είναι τόσο εύκολες που σε πολλές περιπτώσεις δεν αντιλαμβανόμαστε καν ότι τις χρησιμοποιούμε. Επιπλέον, οι ευρετικές μέθοδοι συχνά μας φέρνουν κοντά στη σωστή απάντηση σχετικά με το ζήτημά μας. Ωστόσο, μπορούν να μας οδηγήσουν σε τεράστια λάθη. Υπάρχουν αναρίθμητα παραδείγματα σημαντικών και πραγματικών αποφάσεων που αποδείχθηκαν καταστροφικές εξαιτίας της υπερβολικής εμπιστοσύνης που δείχνουμε σε αυτές τις μεθόδους.

Παρά το γεγονός ότι η διαίσθηση συχνά μας υπηρετεί σωστά, υπάρχουν πολλές παγίδες στη λήψη αποφάσεων στις οποίες πέφτουμε επανειλημμένα. Οι παγίδες αυτές σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το ρίσκο και τις πιθανότητες, πως μαθαίνουμε από την εμπειρία, και πως κάνουμε επιλογές. Το πρόγραμμα θα σας διδάξει αυτές τις παγίδες. Είναι αλήθεια ότι κάθε απόφαση είναι μοναδική και θέτει τα δικά της ειδικά προβλήματα.

Επιπρόσθετα με τη βελτίωσης της δικής σας λήψης αποφάσεων, το σεμινάριο θα σας διδάξει σχετικά με τον τρόπο που λαμβάνουν αποφάσεις άλλα άτομα στην επιχείρηση δίνοντάς σας τη δυνατότητα καλύτερης κατανόησης αυτών.

ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ


Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου , οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να έχουν :

Κατανόηση των βασικών θεωρητικών πλαισίων της συμπεριφορικής λήψης αποφάσεων,

Εφαρμογή ποσοτικών και ποιοτικών πλαισίων σε καταστάσεις διοικητικής λήψης απόφασης – κατανόηση των συνθηκών,

Ανάπτυξη βελτιωμένων ικανοτήτων λήψης απόφασης,

Κατανόηση του ρόλου και της επίδρασης του ρίσκου, της αβεβαιότητας, των πιθανοτήτων, των προτιμήσεων και της κρίσης στη λήψη αποφάσεων,

Κατανόηση της ανάγκης για δικαιοσύνη και ηθική στη διοικητική λήψη αποφάσεων.

Κατανόηση της επίδρασης των συναισθημάτων και των κινήτρων στη λήψη αποφάσεων.

ΟΦΕΛΗ

Η κατανόηση της ψυχολογικής διάστασης μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για εσάς. Το πιο σημαντικό στοιχείο του προγράμματος είναι ότι θα βελτιώσει την ποιότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται στην εταιρεία.

Η βελτίωση των ικανοτήτων σας στη λήψη αποφάσεων απαιτεί όχι μόνο την εκμάθηση ορισμένων εννοιών αλλά πολύ περισσότερο τη λήψη αποφάσεων και τη διαπίστωση από μέρους σας ότι και εσείς παγιδεύεστε. Αυτό θα γίνει μέσω μιας σειράς ασκήσεων και δραστηριοτήτων που θα απαιτούν την εκτίμηση μιας καταστάσεως και τη λήψη απόφασης υπό συνθήκες αβεβαιότητας, συνθήκες που αντιμετωπίζετε καθημερινά ως στελέχη της επιχείρησης.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Εισαγωγή στη Διοικητική Λήψη Απόφασης

 • Ο ορισμός της διοικητικής λήψης αποφάσεων
 • Τύποι αποφάσεων
 • Ατελής πληροφόρηση και λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική λήψη απόφασης
 • Τύποι λήψης ομαδικής απόφασης
 • Συναίνεση στη λήψη αποφάσεων
 • Λήψη αποφάσεων και δικαιοσύνη
 • Τύποι δικαιοσύνης
 • Χρήση της δικαιοσύνης στη λήψη αποφάσεων

 

Ευρετικές Μέθοδοι στη Λήψη αποφάσεων

 • Ευρετικές μέθοδοι και αποτελεσματικότητα
 • Διαίσθηση και Εμπειρία
 • Προβλήματα των ευρετικών μεθόδων

 

Ο τρόπος σκέψης και τα δύο συστήματα

 • Συστήματα Σκέψης 1 και 2
 • Εστιάζοντας την προσοχή σας
 • Αντιληπτικές πλάνες
 • Cognitive Reflection Test

 

Υπερβολική Αυτοπεποίθηση

 • Η αυταπάτη του προγραμματισμού
 • Αισιόδοξες νοητικές στρεβλώσεις
 • Συγκριτική Υπερεκτίμηση του εαυτού μας
 • Βρίσκοντας την ισορροπία μεταξύ αυτοπεποίθησης και πραγματικότητας

 

Συνήθεις Νοητικές Στρεβλώσεις

 • Στρεβλώσεις προερχόμενες από την ευρετική μέθοδο της Διαθεσιμότητας
 • Ευχέρεια ανάκλησης
 • Η στρέβλωση της Ανάκτησης
 • Στρεβλώσεις προερχόμενες από την ευρετική μέθοδο της Αντιπροσωπευτικότητας
 • Στρεβλώσεις προερχόμενες από την ευρετική μέθοδο της Επιβεβαίωσης
 • Η παγίδα της επιβεβαίωσης
 • Αγκύρωση
 • Συζευκτικά και Διαζευκτικά γεγονότα
 • Εκ των υστέρων γνώση
 • Οριοθετημένη Επίγνωση
 • Τύφλωση της απροσεξίας
 • Τύφλωση της αλλαγής
 • Η πλάνη της Εστίασης
 • Πολυμερή τελεσιγραφικά παιχνίδια
 • Το Παιχνίδι Monty Hall
 • Εξαγορά εταιρείας
 • Δημοπρασίες
 • Προτίμηση της βεβαιότητας, ακόμη και της ψευδούς βεβαιότητας
 • Τι αξίζει για εσάς;

 

Η επίδραση των κινήτρων και των συναισθημάτων στη λήψη απόφασης

 • Όταν το συναίσθημα και η νόηση συγκρούονται
 • Πολλαπλοί εαυτοί
 • Συμβιβάζοντας τις εσωτερικές συγκρούσεις
 • Η Λογική της Αυτοεξυπηρέτησης
 • Συναισθηματικές επιρροές στη λήψη αποφάσεων
 • Αποφυγή της μετάνοιας

 

Η Κλιμάκωση της Δέσμευσης

 • Το πρότυπο της μονομερούς κλιμάκωσης
 • Το πρότυπο της ανταγωνιστικής κλιμάκωσης
 • Αντιληπτικές στρεβλώσεις
 • Στρεβλώσεις της κρίσης
 • Διοίκηση των εντυπώσεων
 • Ανταγωνιστικός παραλογισμός

 

Δικαιοσύνη και Ηθική στη Λήψη Αποφάσεων

 • Όταν οι επιπτώσεις της προσφοράς και της ζήτησης μοιάζουν άδικες
 • Όταν νοιαζόμαστε για τα αποτελέσματα των άλλων
 • Διαστροφές της ισότητας

 

Βελτιώνοντας τη Λήψη Αποφάσεων

 • Βελτιώνοντας τις αποφάσεις προσλήψεων
 • Κατανοήστε τις νοητικές στρεβλώσεις των άλλων
 • Διευρύνετε τις επιλογές σας
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Κόστος ευκαιρίας και λήψη αποφάσεων
 • Σκεφθείτε συζευκτικά
 • Το τεστ της εξαφανισμένης εναλλακτικής
 • Σκεφθείτε αντίθετα
 • Κάντε ένα εσκεμμένο λάθος
 • Σκεφθείτε με διαφορετικό χρονικό πλαίσιο
 • Η προθανάτια μέθοδος

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Ενεργή μάθηση, Μελέτη περιπτώσεων, Οπτικοακουστικά μέσα, Ομαδική Ανάλυση, Παιχνίδια, Παρουσίαση και Συζήτηση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 14 ώρες ( 2 εκπαιδευτικές ημέρες ).

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ – ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα... more

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην καθημερινότητα μας η ποικιλία των προβλημάτων επαγγελματικών και μη είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχουν πολλές... more

ΞΥΠΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΑΘΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΞΥΠΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΑΘΟΣ: Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σημερινό περιβάλλον εργασίας χαρακτηρίζεται από... more

PXT ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΟΥ . ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα ειδικό... more

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα μας.

Location

Θεσσαλονίκη

26ης Οκτωβρίου 43
546 27, Limani Center

T: 2310 552 113, 541 620
F: 30 2310 552 114

Αθήνα

Πανεπιστημίου 10
106 71, Σύνταγμα

T: 210 95 80 000, 210 95 90 030
F: 210 95 90 031