Σεμινάρια Bobath

Η LEVER LEARNING έχει αναπτύξει συνεργασία με εξειδικευμένους φυσιοθεραπευτές και διοργανώνει 5 σεμινάρια της μεθόδου Βοbath-N.D.T. (Neurodevelopmental Treatment Νευροεξελικτική Αγωγή).

Η μέθοδος Βοbath-N.D.T αναπτύχθηκε μετά το 1950 από τον Karel και την Berta Bobath, γιατρός και φυσικοθεραπεύτρια αντίστοιχα. Οι δύο τους εισήγαγαν μια νέα μέθοδο κινησιοθεραπείας, αρχικά για ενήλικες και μετέπειτα για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση. Η μέθοδος βρήκε γρήγορα απήχηση και εφαρμόστηκε στις περισσότερες περιπτώσεις ασθενών με νευρομυϊκή δυσλειτουργεία, καθιστώντας τη σήμερα ως την πιο διαδεδομένη μέθοδο. Στη δεκαετία του 1970 η Dr E. Kohn παιδονευρολόγος κι η M. Quinton φυσιοθεραπεύτρια, πρόσθεσαν την εμπειρία τους με βρέφη έως 12 μηνών και τόνισαν τη σημασία της πρώιμης παρέμβασης της N.D.T. σε νεογνά και βρέφη.

Η Bobath – N.D.T. είναι μια απόλυτα εξατομικευμένη μέθοδος για την επανεκπαίδευση του παιδιού με κινητικά προβλήματα και κυρίως βασίζεται στις παρακάτω νευροεξελικτικές αρχές:

Η φυσιολογική κίνηση προϋποθέτει φυσιολογικό μυϊκό τόνο, κάτι που διαταράσσεται όταν υπάρχει εγκεφαλική βλάβη, δηλ. όταν υπάρχει διαταραχή στο Κ.Ν.Σ.

Η ανάπτυξη πραγματοποιείται κεφαλοουριαία ( από το κέντρο δηλ. προς την περιφέρεια) , κι εξαρτάται τόσο από την ωρίμανση του Κ.Ν.Σ. κι από τους γενετικούς παράγοντες , όσο κι από διάφορους χειρισμούς κι από το περιβάλλον στο οποίο εξελίσσεται.

Η μέθοδος Bobath N.D.T. στηρίζεται στην καλή γνώση της φυσιολογικής ανάπτυξης του βρέφους .Εφαρμόζεται με τεχνικές –χειρισμούς , αναχαιτίζοντας το παθολογικό πρότυπο κίνησης και διευκολύνοντας την παραγωγή κίνησης ,όσο το δυνατόν πιο κοντά στο φυσιολογικό. Διδάσκεται έτσι η φυσιολογική κίνηση, δίνοντας στο παιδί την αισθητικοκινητική εμπειρία που απορρέει από αυτήν ,χρησιμοποιώντας το συνδυασμό αναστολής και διευκόλυνσης ως το μηχανισμό που θα οδηγήσει στη μάθηση της εκούσιας ενεργητικής κίνησης ,μέσω της συνεχούς επανάληψης.

Οι χειρισμοί εφαρμόζονται σε σημεία κλειδιά του σώματος ,τα οποία μπορεί να είναι κεντρικά (π.χ. ώμοι) ή περιφερικά (π.χ. χέρια).Ο θεραπευτής αξιολογεί τις αντιδράσεις του παιδιού , προσδιορίζοντας ταυτόχρονα το τι παρεμποδίζει το φυσιολογικό μυϊκό τόνο και την κίνηση, έτσι ώστε να προγραμματιστεί η θεραπεία και να καθοριστούν οι μακροπρόθεσμοι κι οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι της. Η επαναξιολόγηση είναι απαραίτητη για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Στο θεραπευτικό πρόγραμμα πρωταρχικό ρόλο παίζει και η συνεργασία όλης της ομάδας που ασχολείται με το παιδί: παιδίατρος παιδονευρολόγος, παιδορθοπεδικός, φυσιοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, λογοθεραπευτής, ειδικός παιδαγωγός, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός. Η συμμετοχή τέλος των γονέων στη θεραπευτική αγωγή του παιδιού τους είναι καθοριστικής σημασίας, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη κατανόησης των αρχών της N.D.T.- Bobath από αυτούς. Σημαντικό κομμάτι της επιτυχίας της θεραπευτικής αγωγής είναι και η εφαρμογή κάποιων στοιχείων της από τους γονείς στο σπίτι. Όλοι λοιπόν μαζί σαν μια ομάδα μπορούν να δώσουν στα παιδιά με κινητικά προβλήματα τη βοήθεια για το μέλλον που τους αξίζει

Οι Θεραπευτές NDT

Ο φυσικοθεραπευτής NDT αξιολογεί τις αποκλίσεις και την ποιότητα της κινητικής λειτουργικής δραστηριότητας .Εντοπίζει τα προβλήματα της αδρής και της λεπτής κινητικότητας με γνώση την φυσιολογική ανάπτυξη.Προετοιμάζει και ενσωματώνει κινητικά χαρακτηριστικά που λείπουν ή εκφράζονται μη φυσιολογικά. Καταστρώνει και εφαρμόζει εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα και προτείνει ειδικά βοηθήματα σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας αποκατάστασης.

Ο εργοθεραπευτής NDT αξιολογεί, πως η αισθητικοκινητική διαταραχή εμπλέκεται στις ικανότητες τους παιδιού στο παιχνίδι, στο σχολεία, στην αυτοϋπηρέτιση και στις κοινωνικές σχέσεις.

Ο στόχος της εργοθεραπείας είναι να εντοπίζει και να αξιολογεί δεξιότητες που σχετίζονται με την λειτουργικότητα του χεριού, την αυτοϋπηρέτιση, την ψυχαγωγία, το παιχνίδι και τις προεπαγγελματικές δεξιότητες.Ο εργοθεραπευτής NDT καταστρώνει και εφαρμόζει θεραπευτική παρέμβαση μελετώντας αναλυτικά ποιοι τομείς μιας δραστηριότητας δυσχεραίνουν το παιδί.

Ο λογοπεδικός NDT αξιολογεί και αναλύει τις αισθητικοκινητικές διαταραχές στις πρωτογενείς λειτουργίες του στόματος (λειτουργίες που σχετίζονται με τη σίτιση) και στην επικοινωνία του παιδιού. Οι διαταραχές στάσης- κίνησης συνδέονται άμεσα με τις διαταραχές σίτισης και ομιλίας, συνεπώς λογοπεδικός NDT προτείνει μια θεραπευτική παρέμβαση, που προετοιμάζει το παιδί ολιστικά αισθητικο-κινητικά για δραστηριότητες που σχετίζονται με τη σίτιση, την άρθρωση και την φώνηση. Όπου προκύπτει ανάγκη προτείνει εναλλακτικές λύσεις επικοινωνίας.

Βασικές αρχές της Νευροεξελικτικής Αγωγής

 • Έμφαση δίνεται στην ποιότητα της κίνησης.
 • Στόχος είναι η λειτουργία με σεβασμό στην ποιότητα.
 • Στους μακροπρόθεσμους στόχους πάντοτε κυριαρχεί η πρόληψη των αντισταθμίσεων που οδηγούν σε ορθοπεδικές παραμορφώσεις.
 • Η θεραπευτική στρατηγική είναι απόλυτα εξατομικευμένη. Αντιμετωπίζεται το άτομο ως σύνολο (ολιστική προσέγγιση).
 • Η εκπαίδευση και η συνεργασία των γονέων είναι απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας των θεραπευτικών στόχων.
 • Η συνεργασία των μελών της ομάδας θα εξασφαλίσει το αποτέλεσμα της θεραπευτικής παρέμβασης.

Υπάρχουν 5 εκπαιδευτικά σεμινάρια στηριζόμενα στην μέθοδο

 1. Basic NDT Bobath. Διάρκειας 45 ημερών – 360 ωρών σε full part time
 2. Baby NDT Bobath. Διάρκειας 15 ημερών – 120 ωρών με προϋπόθεση την κατοχή πτυχίου του Βασικού σεμιναρίου
 3. Extention NDT Bobath. Διάρκειας 5 ημερών – 40 ωρών με προϋπόθεση την κατοχή πτυχίου του Βασικού σεμιναρίου
 4. Advanced NDT Bobath. Διάρκειας 5 ημερών – 40 ωρών με προϋπόθεση την κατοχή πτυχίου του Βασικού σεμιναρίου
 5. Refreshers NDT Bobath. Διάρκειας 2 ημερών – 12 ωρών με προϋπόθεση την κατοχή πτυχίου του Βασικού σεμιναρίου

Αίτηση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής

Για οποιοδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με τον κ. Δημήτρη Μαυρομάτη,

τηλ. 6974 030818
[email protected]
[email protected]

LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2024
DWHITE PRODUCTION