ΚΥΚΛΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ BASIC BOBATH NDT ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η Νευροεξελικτική αγωγή (μέθοδος Bobath) απευθύνεται σε πτυχιούχους Φυσικοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές και Εργοθεραπευτές καθώς και σε παιδιάτρους και εφαρμόζεται σε περιπτώσεις διαταραχών του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος σε παιδιά ή ενήλικες. Αποτελεί την περισσότερο διαδεδομένη θεραπευτική προσέγγιση στην Ευρώπη και Αμερική.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτών Bobath (EBTA), η μέθοδος της Νευροεξελικτικής αγωγής-Bobath προσεγγίζει διεπιστημονικά, δια μέσου της επίλυσης προβλημάτων και της προοπτικής εξέλιξης, την αξιολόγηση, θεραπεία και διαχείριση κάθε ατόμου με περιορισμένη ικανότητα πλήρους συμμετοχής στη καθημερινή ζωή, λόγω της βλάβης των κινητικών (μυϊκός τόνος, πρότυπα κίνησης), αισθητηριακών, αντιληπτικών και γνωστικών λειτουργιών, εξαιτίας διαταραχής του ΚΝΣ. (EBTA 2004).
Οι συμμετέχοντες, μετά την επιτυχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
θα είναι σε θέση :
1. Να κατατάσσουν και να αξιολογούν παιδιά με αισθητικοκινητικές διαταραχές.
2. Να επιλέγουν εφικτούς και ρεαλιστικούς θεραπευτικούς στόχους
3. Να επιλέγουν αποτελεσματική θεραπευτική αγωγή.
4. Να καταστρώνουν και να εφαρμόζουν κατάλληλο εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα.
Πρακτική εφαρμογή με ομάδες ασθενών (practical treatment sessions)
(φυσιοθεραπείας /εργοθεραπείας / λογοθεραπείας)
-Περιγραφή και κατανόηση της κλινικής εικόνας
-Προσδιορισμός των ικανοτήτων και των περιορισμών
-Συσχέτιση των κινητικών προτύπων ,του αισθητηριακού δυναμικού, του αντιληπτικού
και νοητικού επιπέδου και του έμμεσου και άμεσου περιβάλλοντος, με το επίπεδο
ανεξαρτησίας και συμμετοχής του παιδιού και της οικογένειας
-Προσδιορισμός της προοπτικής εξέλιξης της κλινικής εικόνας σε σχέση με την κατάταξη
και τους ειδικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες
-Οριοθέτηση των θεραπευτικών επιλογών σε σχέση με την αποφυγή των παραμορφώσεων
και την εξασφάλιση της μεγιστοποίησης της ρεαλιστική προοπτικής της ανεξαρτησίας
-Εξοικείωση με την αρχή της συνεργασίας των μελών της ομάδας αποκατάστασης στα
πλαίσια της επαγγελματικής δεοντολογίας.

Μελέτη κλινικών περιπτώσεων(solving problem) (φυσιοθεραπ /εργοθεραπ / λογοθεραπείας)
Παρουσίαση της δυνατότητας ενσωμάτωσης των πληροφοριών που έλαβαν στην
εκπαιδευτική διαδικασία ,ώστε να είναι σε θέση να παρουσιάσουν ένα ολιστικό και
απόλυτα εξατομικευμένο πλάνο θεραπευτικής παρέμβασης, για το παιδί με αναπτυξιακές
διαταραχές, και κινητικούς περιορισμούς.
Τεχνικές διευκολύνσεων και διαχείρισης μυικού τόνου και προτύπων στάσης και κίνησης
εκπαίδευση κινητικών δραστηριοτήτων

Aξιολόγηση και κλινική συλλογιστική (φυσιοθεραπείας /εργοθεραπείας / λογοθεραπείας)
Τεχνικές παρατήρησης και αξιολόγησης
Εφαρμογή ειδικών εργαλείων εκτίμησης μέτρησης λειτουργικής απόδοσης
(GMFM,GMPM.QUEST,PEDI)
Επιλογή λειτουργικών και θεραπευτικών στόχων
Επιλογή θεραπευτικής στρατηγικής
Αρχές συνεργασίας των μελών της ομάδας αποκατάστασης
Επιλογή ορθώσεων και άλλων βοηθημάτων
Εκπαίδευση και συμβουλευτική καθοδήγηση της οικογένειας
Η μετεκπαίδευση στο βασικό σεμινάριο BOBATH περιλαμβάνει:

-Θεωρητικές εισηγήσεις από εξειδικευμένους-πιστοποιημένους εκπαιδευτές.
-Πρακτική άσκηση – οι σπουδαστές δουλεύουν μεταξύ τους.
-Θεραπευτικές συνεδρίες με παιδιά, χωρισμένοι σε ομάδες.
-Εφαρμογή των θεραπευτικών τεχνικών και επιδείξεις σε παιδιά με Εγκεφαλική
-Παράλυση διαφόρων τύπων και ηλικιών και άλλες κινητικές δυσλειτουργίες.
-Διαλέξεις από Έλληνες ειδικούς ιατρούς-θεραπευτές όλων των ειδικοτήτων,
πανεπιστημιακούς καθηγητές, δασκάλους, ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό.
-Επισκέψεις σε άλλα κέντρα και νοσοκομεία.

Στους εκπαιδευομένους παρέχεται , κατόπιν επιτυχούς παρακολούθησης η οποία
διαπιστώνεται με την τεκμηριωμένη αξιολόγηση, πιστοποιητικό, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δασκαλών BOBATH(European Bobath Tutor Association-EBTA)
Το πιστοποιητικό φέρει τη σφραγίδα της EBTA (European Bobath Tutor Association)
και έχει παγκόσμια ισχύ, είναι το μοναδικό στην Ελλάδα με

  • Διάρκεια 9 εβδομάδες , 45 εργάσιμες ημέρες ήτοι 360 διδακτικές ώρες ( τα 2/3 του χρόνου πρακτική εφαρμογή και μελέτη περιστατικών )
    με επιπλέον ύλη όπως, ποσοτική και ποιοτική μέτρηση αδρής κινητικότητας,
    κινητικό έλεγχο και κινητική μάθηση και πραγματοποιείται part time σε 12-14 μηνιαίες
    συναντήσεις

Οι εκπαιδευτές της εξειδικευμένης αυτής Αγωγής, Έλληνες ή αλλοδαποί είναι διεθνώς
αναγνωρισμένοι (Ευρώπη, Αμερική) και διδάσκουν κάτω από την αιγίδα της πανευρωπαϊκής
ή αμερικάνικης ένωσης εκπαιδευτών της μεθόδου.
Την Επιστημονική ευθύνη και υλοποίηση φέρουν οι εκπαιδευτές Senior NDT Instructors
και μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης ΕΒΤΑ , κ. Γεωργιάδου Αθηνά, κ. Κάνδραλη Ιφιγένεια,
κ. Dore Blom, κ. Ζωγράφου Φωτεινή καθώς και οι NDT Tutors κ. Σδούκου Ειρήνη,
κ. Κατσογιάννης Νικόλαος και κ. Υφαντής Νικόλαος.

Πληροφορίες και αιτήσεις ενδιαφέροντος, για τους επόμενους κύκλους 2019-2020,
στο www.lever-learning.gr , ανοικτά σεμινάρια.
Για οποιοδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με κ. Δημήτρη Μαυρομάτη
τηλ. 6974 030818.
Dimitris.mavromatis@lever.gr
info@lever-learning.gr

 


Με την υποβολή των στοιχείων σας στην ηλεκτρονική φόρμα για δήλωση συμμετοχής σε εκπαιδευτικό σεμινάριο, δηλώνετε στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εταιρεία με την επωνυμία «LEVER LEARNING» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας. Η διατήρηση των δεδομένων γίνεται για διάστημα που απαιτεί η νομοθεσία για τον σκοπό της έκδοσης παραστατικού ενώ αυτά είναι πιθανό να μεταβιβαστούν στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.
* υποχρεωτικά πεδία

ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ BOBATH 2018 ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ PART TIME

Με την παρούσα γνωστοποιούμε την οργάνωση ενός νέου προγράμματος μετεκπαίδευσης στη Νευροεξελικτική Αγωγή (ΝDT BASIC BOBATH) στην πόλη της Θεσσαλονίκης.... more

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα μας.

Location

Θεσσαλονίκη

26ης Οκτωβρίου 43
546 27, Limani Center

T: 2310 552 113, 541 620
F: 30 2310 552 114

Αθήνα

Πανεπιστημίου 10
106 71, Σύνταγμα

T: 210 95 80 000, 210 95 90 030
F: 210 95 90 031