ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΤΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ MARKETING.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ακόμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά εκφράζονται με αριθμούς. Τα μηχανογραφικά μας συστήματα δίνουν διάφορα reports προς καθημερινή χρήση των στελεχών της εταιρίας. Οι αποφάσεις που στηρίζονται σε αριθμούς έχουν μικρότερη πιθανότητα λάθους η ρίσκου.
Γνωρίζουν όμως όλοι βασικά οικονομικά στοιχεία ούτως ώστε όλοι ευθυγραμμισμένοι να διαβάζουν, εξηγούν και να τεκμηριώνουν τις αποφάσεις τους προς το
maximum δυνατό αποτέλεσμα ?

ΣΤΟΧΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξηγήσει την αξία των οικονομικών γνώσεων στην διαμόρφωση του αποτελέσματος από την εμπορική ομάδα , τα μέλη της οποίας θα μάθουν να προβλέπουν τις οικονομικές και εμπορικές συνέπειες των αποφάσεων, να ερμηνεύουν τα οικονομικά μεγέθη, να παρακολουθούν την πορεία των στόχων και τέλος να είναι σε θέση να επικοινωνούν αποτελεσματικά μεταξύ τους με αριθμούς και αριθμητικό λογισμό.

ΟΦΕΛΗ

Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν πως πλέον των πωλήσεων και του υποστηρικτικού marketing υπάρχουν τα απαραίτητα οικονομικά μεγέθη η καλύτερη γνώση των οποίων αυξάνει την αποτελεσματικότητα των στελεχών της εμπορικής ομάδας και μπορούν έτσι να συμμετέχουν στην διαμόρφωση του καλύτερου οικονομικού αποτελέσματος της εταιρίας.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ο κοινός τόπος μεταξύ Πωλήσεων – Marketing – Οικονομικών dedom;envn.
Σύνθεση και ανάλυση προϋπολογισμών πωλήσεων και εξόδων εμπορικής διεύθυνσης.
Κέντρα κόστους, δείκτες παρακολούθησης.
Κόστος
Πωλήσεων Περιθώρια Μικτού Κέρδους, Contribution Margin Margin και Markup, operating profit.
Εμπορική πολιτική, Τιμολογιακή πολιτική ,πιστώσεις, εκπτώσεις και κλίμακες, bonus.
Ασφάλεια πιστώσεων.
Όρια πιστώσεων και προσδιορισμός του βέλτιστου χρόνου είσπραξης και πληρωμής.
Εμπορικές αποφάσεις (σε θέματα τιμών, εκπτώσεων, ποσοστών μικτού κέρδους, τρόπου πληρωμής και είσπραξης, χρόνου αποθεματοποίησης, εξόδων, κλπ).
Αξία των οικονομικών αναφορών. Παρακολούθηση, ανάλυση, συμπεράσματα, διορθωτικές ενέργειες.
Δείκτες εμπορίας και χρησιμότητα.
Ανάλυση Νεκρού Σημείου (Break Even Point) Πωλήσεων.
Αξιολόγηση του ανταγωνισμού μας, μελέτη χρηματοιοικονομικών του καταστάσεων.
Αξιολόγηση υποψήφιου ή υφιστάμενου πελάτη με Οικονομικά και Εμπορικά κριτήρια.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Μονοήμερο εργαστήριο workshop διάρκειας 7 ωρών ( Μία εκπαιδευτική ημέρα) .

 

OPEN FRAME WORK

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ MARKETING PLAN ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γραπτή... more

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καθημερινές τηλεφωνικές επαφές, οι προσπάθειες απευθείας τηλεφωνικών πωλήσεων , το... more

MARKETING PLAN

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ MARKETING PLAN ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γραπτή... more

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα μας.

Location

Θεσσαλονίκη

26ης Οκτωβρίου 43
546 27, Limani Center

T: 2310 552 113, 541 620
F: 30 2310 552 114

Αθήνα

Πανεπιστημίου 10
106 71, Σύνταγμα

T: 210 95 80 000, 210 95 90 030
F: 210 95 90 031