Συναισθηματικές και Νοητικές Παγίδες στη Λήψη Αποφάσεων

Επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων σε πολλές περιπτώσεις και υπό την πίεση του χρόνου, λαμβάνουν αποφάσεις που βασίζονται περισσότερο στο ένστικτο και στο συναίσθημα παρά στη λογική.

Υπάρχουν πολλές νοητικές και συναισθηματικές παγίδες στη λήψη αποφάσεων, στις οποίες πέφτουμε επανειλημμένα, που σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το ρίσκο και τις πιθανότητες, πώς μαθαίνουμε από την εμπειρία και πώς κάνουμε επιλογές. Το πρόγραμμα θα σας διδάξει αυτές τις παγίδες και επιπρόσθετα τις τεχνικές αποφυγής τους, με στόχο τη λήψη ορθότερων αποφάσεων και την ανάπτυξη της κριτικής και βαθιάς σκέψης.

leverlearning
 1. Live Online Training
 2. Ημερομηνία: TBD
 3. Κόστος: 300€

Ο μέσος άνθρωπος λαμβάνει περίπου 230 αποφάσεις ημερησίως. Είναι αλήθεια ότι κάθε απόφαση είναι μοναδική και θέτει τα δικά της ειδικά προβλήματα. Το πρόγραμμα εστιάζει στην ψυχολογική διάσταση της λήψης αποφάσεων. Οι περισσότεροι άνθρωποι βασίζουν τη λήψη αποφάσεών τους στη διαίσθηση. Όπως θα διαπιστώσουμε κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η διαίσθηση παρέχει πολλά πλεονεκτήματα. Το ένστικτο μας έχει βοηθήσει να προχωρήσουμε στη ζωή μας μέχρι στιγμής. Συνεπώς γιατί να μελετήσουμε το θέμα της συμπεριφορικής λήψης αποφάσεων;

Πολλές πρόσφατες έρευνες έχουν καταδείξει ότι οι άνθρωποι βασίζονται σε κάποιες, ευάριθμες ευρετικές μεθόδους στη λήψη αποφάσεων. Αυτές οι μέθοδοι είναι εξαιρετικά χρήσιμες. Είναι εξαιρετικά ταχείς και εύκολες. Στην πραγματικότητα, είναι τόσο εύκολες που σε πολλές περιπτώσεις δεν αντιλαμβανόμαστε καν ότι τις χρησιμοποιούμε. Επιπλέον, οι ευρετικές μέθοδοι συχνά μας φέρνουν κοντά στη σωστή απάντηση σχετικά με το ζήτημά μας. Ωστόσο, μπορούν να μας οδηγήσουν σε τεράστια λάθη. Υπάρχουν πολλές παγίδες στη λήψη αποφάσεων στις οποίες πέφτουμε επανειλημμένα. Οι παγίδες αυτές σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το ρίσκο και τις πιθανότητες, πως μαθαίνουμε από την εμπειρία, και πως κάνουμε επιλογές. Το πρόγραμμα θα σας διδάξει αυτές τις παγίδες. Είναι αλήθεια ότι κάθε απόφαση είναι μοναδική. Την ίδια στιγμή υπάρχουν πολλά κοινά σημεία μεταξύ των αποφάσεων. Η κατανόηση ορισμένων βασικών αρχών μπορεί να συνδράμει τη σωστή λήψη αποφάσεων. Θα διαπιστώσετε ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι ενστερνίζονται τις βασικές αρχές. Θέτουν τις κρίσιμες ερωτήσεις που απαιτούνται για να αποφύγουν τις παγίδες. Έχοντας γνώση του τι μπορεί να «πάει στραβά» και των κατάλληλων ερωτήσεων θα σας βοηθήσει να σκέπτεστε πιο έξυπνα και λίγο πιο «βαθιά».

Ακόμη και αν είστε το πρότυπο της λογικής και δεν χρειάζεστε κάποια καθοδήγηση, είναι σίγουρο ότι θα βρείτε το πρόγραμμα χρήσιμο. Οι μάνατζερς, τα στελέχη, οι επενδυτές, οι καταναλωτές και οι διαπραγματευτές πέφτουν σε αυτές τις παγίδες. Συνεπώς, η κατανόηση της ψυχολογικής διάστασης μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για εσάς, βελτιώνοντας παράλληλα και την ποιότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται στην εταιρεία.

 

Ενότητες του σεμιναρίου

 • Εισαγωγή στη Διοικητική Λήψη Απόφασης
 • Ευρετικές Μέθοδοι στη Λήψη αποφάσεων
 • Ο τρόπος σκέψης και τα δύο συστήματα
 • Υπερβολική Αυτοπεποίθηση
 • Συνήθεις Νοητικές Στρεβλώσεις
 • Η επίδραση των κινήτρων και των συναισθημάτων στη λήψη απόφασης
 • Η Κλιμάκωση της Δέσμευσης
 • Δικαιοσύνη και Ηθική στη Λήψη Αποφάσεων
 • Τρόποι βελτίωσης της Λήψης Αποφάσεων

Ο μέσος άνθρωπος λαμβάνει περίπου 230 αποφάσεις ημερησίως. Είναι αλήθεια ότι κάθε απόφαση είναι μοναδική και θέτει τα δικά της ειδικά προβλήματα. Το πρόγραμμα εστιάζει στην ψυχολογική διάσταση της λήψης αποφάσεων. Οι περισσότεροι άνθρωποι βασίζουν τη λήψη αποφάσεών τους στη διαίσθηση. Όπως θα διαπιστώσουμε κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η διαίσθηση παρέχει πολλά πλεονεκτήματα. Το ένστικτο μας έχει βοηθήσει να προχωρήσουμε στη ζωή μας μέχρι στιγμής. Συνεπώς γιατί να μελετήσουμε το θέμα της συμπεριφορικής λήψης αποφάσεων;

Πολλές πρόσφατες έρευνες έχουν καταδείξει ότι οι άνθρωποι βασίζονται σε κάποιες, ευάριθμες ευρετικές μεθόδους στη λήψη αποφάσεων. Αυτές οι μέθοδοι είναι εξαιρετικά χρήσιμες. Είναι εξαιρετικά ταχείς και εύκολες. Στην πραγματικότητα, είναι τόσο εύκολες που σε πολλές περιπτώσεις δεν αντιλαμβανόμαστε καν ότι τις χρησιμοποιούμε. Επιπλέον, οι ευρετικές μέθοδοι συχνά μας φέρνουν κοντά στη σωστή απάντηση σχετικά με το ζήτημά μας. Ωστόσο, μπορούν να μας οδηγήσουν σε τεράστια λάθη. Υπάρχουν πολλές παγίδες στη λήψη αποφάσεων στις οποίες πέφτουμε επανειλημμένα. Οι παγίδες αυτές σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το ρίσκο και τις πιθανότητες, πως μαθαίνουμε από την εμπειρία, και πως κάνουμε επιλογές. Το πρόγραμμα θα σας διδάξει αυτές τις παγίδες. Είναι αλήθεια ότι κάθε απόφαση είναι μοναδική. Την ίδια στιγμή υπάρχουν πολλά κοινά σημεία μεταξύ των αποφάσεων. Η κατανόηση ορισμένων βασικών αρχών μπορεί να συνδράμει τη σωστή λήψη αποφάσεων. Θα διαπιστώσετε ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι ενστερνίζονται τις βασικές αρχές. Θέτουν τις κρίσιμες ερωτήσεις που απαιτούνται για να αποφύγουν τις παγίδες. Έχοντας γνώση του τι μπορεί να «πάει στραβά» και των κατάλληλων ερωτήσεων θα σας βοηθήσει να σκέπτεστε πιο έξυπνα και λίγο πιο «βαθιά».

Ακόμη και αν είστε το πρότυπο της λογικής και δεν χρειάζεστε κάποια καθοδήγηση, είναι σίγουρο ότι θα βρείτε το πρόγραμμα χρήσιμο. Οι μάνατζερς, τα στελέχη, οι επενδυτές, οι καταναλωτές και οι διαπραγματευτές πέφτουν σε αυτές τις παγίδες. Συνεπώς, η κατανόηση της ψυχολογικής διάστασης μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για εσάς, βελτιώνοντας παράλληλα και την ποιότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται στην εταιρεία.

 

Ενότητες του σεμιναρίου

 • Εισαγωγή στη Διοικητική Λήψη Απόφασης
 • Ευρετικές Μέθοδοι στη Λήψη αποφάσεων
 • Ο τρόπος σκέψης και τα δύο συστήματα
 • Υπερβολική Αυτοπεποίθηση
 • Συνήθεις Νοητικές Στρεβλώσεις
 • Η επίδραση των κινήτρων και των συναισθημάτων στη λήψη απόφασης
 • Η Κλιμάκωση της Δέσμευσης
 • Δικαιοσύνη και Ηθική στη Λήψη Αποφάσεων
 • Τρόποι βελτίωσης της Λήψης Αποφάσεων

Αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες

Μέσα από την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες:

 • Αναγνωρίζουν τις καθημερινές καταστάσεις που θέτουν προκλήσεις στην ικανότητά τους να εκλογικεύσουν και να λάβουν τη σωστή απόφαση.
 • Αναγνωρίζουν σημαντικές νοητικές και συναισθηματικές στρεβλώσεις και θεμελιώδεις περιορισμούς στον τρόπο σκέψης τους που επηρεάζουν τη λογική και τις αποφάσεις.
 • Κατανοούν τους διάφορους εμπειρικούς κανόνες στη λήψη αποφάσεων και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οδηγούν σε καλές ή κακές αποφάσεις.
 • Γνωρίζουν τρόπους σκέψης που θα επιφέρουν μικρές και απλές αλλαγές στη συλλογιστική τους.
 • Βελτιώνουν την ικανότητά τους στη λήψη αποφάσεων.
 • Κατανόηση του τρόπου που λαμβάνουν αποφάσεις άλλα άτομα

Δομή παρέμβασης

Δύο 4ωρα Live Online Sessions

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων όλων των ιεραρχικών βαθμίδων και σε επιχειρηματίες που λαμβάνουν καθημερινά αποφάσεις.

LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2024
DWHITE PRODUCTION