Χτίζοντας Αποτελεσματικά Πλάνα Marketing

Το Πλάνο Marketing είναι ένα σημαντικό μέρος του συνολικού επιχειρηματικού σας πλάνου και δημιουργείται για να προσδιορίσει την ιδανική για την εταιρεία αγορά-στόχο και πώς θα την κατακτήσετε.

Για να δημιουργήσετε ένα Πλάνο Marketing, θα πρέπει να απαντήσετε σε μερικές σημαντικές ερωτήσεις σχετικά με το επιχειρηματικό σας όραμα, τους στόχους σας, τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες σας, τον ανταγωνισμό σας, τη σχέση σας με τους προμηθευτές και τους πελάτες σας, τον προϋπολογισμό σας, ώστε το τελικό σας Πλάνο να είναι αποτελεσματικό και με την επιτυχή του υλοποίησή του να υποστηρίξει τη συνολική επιχειρηματική σας αποστολή.

leverlearning
 1. Live Online Training
 2. Ημερομηνία: TBD
 3. Κόστος: 300€

Η παρέμβαση Χτίζοντας Αποτελεσματικά Πλάνα Marketing εστιάζει στην εκπόνηση ενός Πλάνου Μarketing που με βεβαιότητα να οδηγεί στην επίτευξη του οράματος της εταιρείας.

Τα βασικά σημεία στα οποία εστιάζει είναι:

 • Αποστολή – Όραμα (Mission – Vision Statement)
 • Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης
 • 4P, Pestel Ανάλυση, SWOT, Porter 5 Forces
 • Αγορές Στόχοι – Ανάλυση Καταναλωτή
 • Στόχοι Πλάνου Marketing
 • Μίγμα Marketing (Προϊόν – Τιμή – Διανομή – Προώθηση)
 • Στρατηγική Positioning
 • Στόχοι Marketing
 • Πλάνο Διαφήμισης & Επικοινωνίας – Μίγμα Προώθησης
 • Προϋπολογισμός Marketing
 • Υλοποίηση και Έλεγχος
 • Marketing Metrics

Μέσα από την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες:

 • Αποκτούν μια οπτική Marketing που είναι επικεντρωμένη στον καταναλωτή (consumer centric point of view)
 • Εξασκούνται στις βασικές τεχνικές για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού Marketing Plan
 • Είναι σε θέση να καθορίσουν το κατάλληλο μίγμα Marketing
 • Και τέλος, μέσα από όλα αυτά, μπορούν να δημιουργήσουν ένα αποδοτικό για την εταιρεία προϋπολογισμό Marketing

Αυτά γίνονται με ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων (case studies), προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες και το χαρακτήρα κάθε επιχείρησης και παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών.

 

Η παρέμβαση Χτίζοντας Αποτελεσματικά Πλάνα Marketing εστιάζει στην εκπόνηση ενός Πλάνου Μarketing που με βεβαιότητα να οδηγεί στην επίτευξη του οράματος της εταιρείας.

Τα βασικά σημεία στα οποία εστιάζει είναι:

 • Αποστολή – Όραμα (Mission – Vision Statement)
 • Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης
 • 4P, Pestel Ανάλυση, SWOT, Porter 5 Forces
 • Αγορές Στόχοι – Ανάλυση Καταναλωτή
 • Στόχοι Πλάνου Marketing
 • Μίγμα Marketing (Προϊόν – Τιμή – Διανομή – Προώθηση)
 • Στρατηγική Positioning
 • Στόχοι Marketing
 • Πλάνο Διαφήμισης & Επικοινωνίας – Μίγμα Προώθησης
 • Προϋπολογισμός Marketing
 • Υλοποίηση και Έλεγχος
 • Marketing Metrics

Μέσα από την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες:

 • Αποκτούν μια οπτική Marketing που είναι επικεντρωμένη στον καταναλωτή (consumer centric point of view)
 • Εξασκούνται στις βασικές τεχνικές για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού Marketing Plan
 • Είναι σε θέση να καθορίσουν το κατάλληλο μίγμα Marketing
 • Και τέλος, μέσα από όλα αυτά, μπορούν να δημιουργήσουν ένα αποδοτικό για την εταιρεία προϋπολογισμό Marketing

Αυτά γίνονται με ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων (case studies), προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες και το χαρακτήρα κάθε επιχείρησης και παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών.

 

Οι προκλήσεις 

 • Υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για τον πελάτη – καταναλωτή και τις προτιμήσεις του;
 • Ποιο μίγμα marketing πρέπει να εφαρμοστεί; Δηλαδή ποια είναι η σωστή τιμή και προώθηση-διαφήμιση για το κάθε προϊόν;
 • Ποια η σωστή διανομή και ποιο το πιο κερδοφόρο κανάλι διανομής;
 • Υπάρχει βαθιά γνώση των ανταγωνιστών και των δυνατών τους σημείων για να τους αντιμετωπίσουμε;
 • Έχουμε τους απαιτούμενους πόρους για κάθε προϊόν ή πρέπει να επιλέξουμε που θα επικεντρώσουμε περισσότερο, σε σχέση πάντα με τον καταναλωτή και τον ανταγωνισμό;
 • Τι κεφάλαια πρέπει να αφιερώσουμε στον προϋπολογισμό Marketing για μία επιτυχή καμπάνια;

Αποτελέσματα της παρέμβασης

 • Αύξηση των μεριδίων αγοράς της εταιρείας
 • Διεύρυνση του πελατολογίου της κάθε προϊοντικής γραμμής της εταιρείας
 • Άριστη γνώση του καταναλωτή και των προτιμήσεών του
 • Γνώση του ανταγωνισμού και των κύριων όπλων του
 • Αναγνώριση των Δυνάμεων αλλά και των Ευκαιριών που οδηγούν σε επιτυχία και αποφυγή των Αδυναμιών και Απειλών που θα οδηγούν στην αποτυχία
 • Αναγνώριση της άριστης στρατηγικής που πρέπει να εφαρμόσει η εταιρεία για το προϊόν, την τιμή, την διανομή και την επικοινωνία-διαφήμιση

Δομή παρέμβασης

To σεμινάριο προσφέρεται με τους δύο τρόπους, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να επιλέξτε αυτόν που ταιριάζει καλύτερα σε εσάς και τις ανάγκες σας της εταιρείας σας.

 • 2 ημέρες In-person Workshop
 • Δύο 4-ωρα Live Online Sessions

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε  μεσαία στελέχη του Marketing ή της Εμπορικής Διεύθυνσης, αλλά και νέα-επιτελικά στελέχη των Τμημάτων αυτών, καθώς και  επιχειρηματίες που δεν έχουν οργανωμένο τμήμα Marketing στην εταιρεία τους.

LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2024
DWHITE PRODUCTION