Έρευνες Μυστηριώδους πελάτη

Ο μυστηριώδης πελάτης είναι το πιο απαραίτητο και σύγχρονο εργαλείο της διοίκησης, που καταγράφει με απόλυτη ακρίβεια την σχέση πελάτη-επιχείρησης και δίνει μια πλήρη εικόνα για το πώς βλέπουν οι πελάτες την επιχείρησή σας, όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών και προϊόντων που τους προσφέρει.

leverlearning

Η Έρευνα Μυστηριώδους Πελάτη και η εύρεση του βαθμού Ικανοποίησης των τελικών καταναλωτών γίνεται μέσω ειδικών διαδικασιών, που περιλαμβάνουν ερωτηματολόγια, τηλεφωνική επικοινωνία, επεξεργασία σχολίων στο διαδίκτυο, κλπ.

Οι περιοχές που καλύπτονται με αυτό τον τρόπο είναι:

  • Ποιότητα Εξυπηρέτησης και Βαθμός Ικανοποίησης των πελατών
  • Ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών
  • Γνώσεις και απόδοση του προσωπικού
  • Τήρηση εταιρικών διαδικασιών
  • Επίπεδο λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού

Η Έρευνα Μυστηριώδους Πελάτη και η εύρεση του βαθμού Ικανοποίησης των τελικών καταναλωτών γίνεται μέσω ειδικών διαδικασιών, που περιλαμβάνουν ερωτηματολόγια, τηλεφωνική επικοινωνία, επεξεργασία σχολίων στο διαδίκτυο, κλπ.

Οι περιοχές που καλύπτονται με αυτό τον τρόπο είναι:

  • Ποιότητα Εξυπηρέτησης και Βαθμός Ικανοποίησης των πελατών
  • Ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών
  • Γνώσεις και απόδοση του προσωπικού
  • Τήρηση εταιρικών διαδικασιών
  • Επίπεδο λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού

LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2024
DWHITE PRODUCTION