Αποτελεσματικές Ομάδες™

Η ευκρίνεια του σκοπού της ομάδας, σε συνδυασμό με την ατομική και την ομαδική δέσμευση σε αυτόν, αποτελούν τον πιο ισχυρό καταλύτη της αποτελεσματικής απόδοσης μιας ομάδας. Οι Αποτελεσματικές Ομάδες™ είναι μια δυναμική παρέμβαση, που στόχο έχει την αφύπνιση της δυναμικής των ομάδων.

leverlearning

Η παρέμβαση Αποτελεσματικές Ομάδες™ θεμελιώνει στέρεα την ομάδα στο πλαίσιο του εταιρικού γίγνεσθαι και της εταιρικής εντολής, διασφαλίζοντας τη χρήση των δεξιοτήτων και της εμπειρίας καθενός μέλους της ομάδας χωριστά. Αυτό γίνεται σε τρία επίπεδα:

 • Εταιρικό (Γιατί πρέπει να συστήσουμε την ομάδα προς όφελος της εταιρείας;)
 • Ομαδικό (Γιατί πρέπει να συστήσουμε την ομάδα προς όφελος του συνόλου των μελών;)
 • Ατομικό (Ποιος είναι ο σκοπός μου στο πλαίσιο της ομάδας;)

Οι ομάδες μετουσιώνουν το σκοπό τους σε άριστη υλοποίηση, βρίσκουν μόνες τους τις διαδρομές για την επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων και ανακαλύπτουν μαζί τις κρίσιμες συμπεριφορές, ενέργειες και δεσμεύσεις που απαιτούνται για ένα μέλλον με εξαιρετική απόδοση στα σημαντικά θέματα όλων.

Η παρέμβαση Αποτελεσματικές Ομάδες™ θεμελιώνει στέρεα την ομάδα στο πλαίσιο του εταιρικού γίγνεσθαι και της εταιρικής εντολής, διασφαλίζοντας τη χρήση των δεξιοτήτων και της εμπειρίας καθενός μέλους της ομάδας χωριστά. Αυτό γίνεται σε τρία επίπεδα:

 • Εταιρικό (Γιατί πρέπει να συστήσουμε την ομάδα προς όφελος της εταιρείας;)
 • Ομαδικό (Γιατί πρέπει να συστήσουμε την ομάδα προς όφελος του συνόλου των μελών;)
 • Ατομικό (Ποιος είναι ο σκοπός μου στο πλαίσιο της ομάδας;)

Οι ομάδες μετουσιώνουν το σκοπό τους σε άριστη υλοποίηση, βρίσκουν μόνες τους τις διαδρομές για την επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων και ανακαλύπτουν μαζί τις κρίσιμες συμπεριφορές, ενέργειες και δεσμεύσεις που απαιτούνται για ένα μέλλον με εξαιρετική απόδοση στα σημαντικά θέματα όλων.

Οι προκλήσεις

Οι ομάδες:

 • Γνωρίζουν το ρόλο τους στην υλοποίηση των εταιρικού στρατηγικού σχεδιασμού και έχουν σχέδιο και στόχο για την υλοποίησή του;
 • Αναγνωρίζουν και επιλύουν διαρκώς τις δυσλειτουργίες τους και αποκωδικοποιούν τι κάνουν πολύ καλά ώστε να το κεφαλαιοποιήσουν;
 • Υπάρχουν συνέργειες μεταξύ των ομάδων για την υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής ή υπάρχουν «σιλό» και διαμάχες;

Τα μέλη της ομάδας:

 • Αξιοποιούν στο μέγιστο τις ατομικές τους δεξιότητες;
 • Συμμετέχουν ενεργά και εμπλέκονται;
 • Συνεισφέρουν με καινοτόμες ιδέες στην επίλυση των προβλημάτων και στην εξέλιξη της ομάδας και της εταιρείας;

Highlights

Ομαδικά και Ατομικά πλάνα

Ομαδικά και ατομικά πλάνα δέσμευσης για τον τρόπο εργασίας και το προσδοκώμενο έργο. Τα πλάνα αυτά δημιουργούνται από την ίδια την ομάδα και διασφαλίζουν ότι τα μέλη της ομάδας είναι εστιασμένα στην επίτευξη της εταιρικής εντολής, συνεργάζονται εποικοδομητικά και οδηγούν τον εαυτό τους προς την πρόοδο με στόχο να καθοδηγήσουν και την ομάδα προς το σκοπό της.

Πλάνο Δράσης

Η ομάδα δημιουργεί πολύ συγκεκριμένο πλάνο δράσης σχετικό με την εταιρική εντολή και τις βασικές της προτεραιότητες, το οποίο υλοποιεί μέσα σε καθορισμένο χρόνο. Η πρόοδος εξετάζεται από την ομάδα στη δεύτερη συνεδρία της παρέμβασης.

Ανάπτυξη Αυτογνωσίας

Η παρέμβαση χρησιμοποιεί αυτό-αξιολογήσεις των ατομικών στυλ επικοινωνίας και συμπεριφοράς και της επίδρασής τους στην ομάδα. Αυτό  υποστηρίξει τα άτομα στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο συνεισφέρουν στην επιτυχία της ομάδας, καθώς και της διαχείρισης της επίδρασης της συμπεριφοράς τους, με στόχο την παροχή της μεγαλύτερης δυνατής ωφέλειας στην ομάδα τους.

Αποτελέσματα της παρέμβασης

Η παρέμβαση Αποτελεσματικές Ομάδες™ βγάζει το καλύτερο από κάθε μέλος της ομάδας. Βοηθά κάθε μέλος να νοιώσει ότι ανήκει πραγματικά στην ομάδα, να πιστέψει στην ομάδα και να βρει τους τρόπους να συνεργάζεται καλύτερα με τα υπόλοιπα μέλη για να είναι επιτυχημένος.

 • Αντιμετώπιση των προβληματικών διαδικασιών της ομάδας και των δυσλειτουργικών σχέσεων μεταξύ των μελών, οδηγώντας την ομάδα σε υψηλά επίπεδα απόδοσης και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων.
 • Τα μέλη της ομάδας επιτυγχάνουν ευκρίνεια του σκοπού, ευθυγραμμίζονται και ανανεώνουν την εστίασή τους σε σημαντικούς εταιρικούς στόχους.
 • Προσδιορίζουν τα κρίσιμα ορόσημα για την επίτευξη του σκοπού τους και κατάλληλα σχέδια δράσης ενώ παράλληλα διαμορφώνονται και οι ατομικές και ομαδικές δεσμεύσεις για το έργο και τον τρόπο εργασίας της ομάδας.

Δομή παρέμβασης

2-ήμερη παρέμβαση / Ευθυγράμμιση γύρω από τον σκοπό της ομάδας, ανάπτυξη της δυναμικής και της κουλτούρας της, ενεργοποίηση ομαδικού πνεύματος.

1-ημέρα follow-up / Αξιολόγηση της προόδου της ομάδας και προσδιορισμός των προκλήσεων και των ζητημάτων.

Το πρόγραμμα παρέχει σημαντική ευελιξία σε ό,τι αφορά την υλοποίησή του. Θα ήταν χαρά μας να συνεργαστούμε μαζί σας για να δημιουργήσουμε τη μορφή που θα ταιριάζει καλύτερα στις μοναδικές απαιτήσεις του οργανισμού σας.

Σε ποιους απευθύνεται

Η παρέμβαση μπορεί να εφαρμοστεί σε ομάδες matrix, ομάδες διευθυντών-προϊσταμένων, διατμηματικές ομάδες, εικονικές (virtual) ομάδες, ομάδες έργου, νεοσύστατες ομάδες.

LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2024
DWHITE PRODUCTION