Αποτελεσματικό Coaching

Διοικείτε (ή θέλετε να διοικήσετε) ανθρώπους; Αναρωτηθήκατε ποτέ πώς μπορείτε να βελτιώσετε την απόδοση των ανθρώπων σας; Τι μπορείτε να κάνετε για να τους αναπτύξετε; Πώς μπορείτε να «ξεκλειδώσετε» όλο το δυναμικό τους και να βγάλετε τον καλύτερο τους εαυτό τους; Να επικοινωνήσετε αποτελεσματικότερα μαζί τους και να δημιουργήσετε σχέσεις εμπιστοσύνης και αφοσίωσης; Εάν απαντήσατε «ναι» σε οποιαδήποτε από αυτές τις ερωτήσεις, τότε αυτό το σεμινάριο σας αφορά!

leverlearning

Το Coaching είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της αποτελεσματικής ηγεσίας. Έχει άμεσο αντίκτυπο στην απόδοση των ανθρώπων, στην ανάπτυξή τους, στη δέσμευση τους με τον οργανισμό και επομένως στην διατήρηση των ταλέντων, στην υλοποίηση της στρατηγικής, στην πραγματοποίηση τελικά του οράματος.  Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάθε manager στον οργανισμό σας – ανεξάρτητα από το επίπεδο ή το τμήμα – πρέπει να είναι σε θέση να κάνει αποτελεσματικό coaching στους ανθρώπους του, να δίνει εποικοδομητική ανατροφοδότηση, να κάνει ουσιαστικές και δύσκολες, μερικές φορές, συζητήσεις.

Μέσα από αυτό το σεμινάριο:

  • Θα μάθετε και θα εξασκηθείτε σε όλες τις σύγχρονες τεχνικές για αποτελεσματικό coaching.
  • Θα μάθετε τρόπους και τεχνικές για να δίνετε εποικοδομητική ανατροφοδότηση και να κάνετε ουσιαστικές συζητήσεις.
  • Θα μπορέσετε να εντοπίσετε αναπτυξιακές ανάγκες των ανθρώπων σας και να διευκολύνετε τη δημιουργία προσωπικών πλάνων ανάπτυξής τους.
  • Θα είστε σε θέση να διοικήσετε την ομάδα σας με επιτυχία και να επιτύχετε τους στόχους σας.
  • Θα επιτύχετε καλύτερη ευθυγράμμιση των εταιρικών και των προσωπικών στόχων των ανθρώπων σας, ενθαρρύνοντας και αναπτύσσοντας παράλληλα την αυτονομία και την πρωτοβουλία τους καθώς και την δέσμευση και την εμπιστοσύνη τους στον οργανισμό.

Το Coaching είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της αποτελεσματικής ηγεσίας. Έχει άμεσο αντίκτυπο στην απόδοση των ανθρώπων, στην ανάπτυξή τους, στη δέσμευση τους με τον οργανισμό και επομένως στην διατήρηση των ταλέντων, στην υλοποίηση της στρατηγικής, στην πραγματοποίηση τελικά του οράματος.  Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάθε manager στον οργανισμό σας – ανεξάρτητα από το επίπεδο ή το τμήμα – πρέπει να είναι σε θέση να κάνει αποτελεσματικό coaching στους ανθρώπους του, να δίνει εποικοδομητική ανατροφοδότηση, να κάνει ουσιαστικές και δύσκολες, μερικές φορές, συζητήσεις.

Μέσα από αυτό το σεμινάριο:

  • Θα μάθετε και θα εξασκηθείτε σε όλες τις σύγχρονες τεχνικές για αποτελεσματικό coaching.
  • Θα μάθετε τρόπους και τεχνικές για να δίνετε εποικοδομητική ανατροφοδότηση και να κάνετε ουσιαστικές συζητήσεις.
  • Θα μπορέσετε να εντοπίσετε αναπτυξιακές ανάγκες των ανθρώπων σας και να διευκολύνετε τη δημιουργία προσωπικών πλάνων ανάπτυξής τους.
  • Θα είστε σε θέση να διοικήσετε την ομάδα σας με επιτυχία και να επιτύχετε τους στόχους σας.
  • Θα επιτύχετε καλύτερη ευθυγράμμιση των εταιρικών και των προσωπικών στόχων των ανθρώπων σας, ενθαρρύνοντας και αναπτύσσοντας παράλληλα την αυτονομία και την πρωτοβουλία τους καθώς και την δέσμευση και την εμπιστοσύνη τους στον οργανισμό.

Δομή παρέμβασης

Μονοήμερο σεμινάριο (8 εκπαιδευτικές ώρες)

Σε ποιους απευθύνεται

Στελέχη επιχειρήσεων

LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2024
DWHITE PRODUCTION