Βασικές Αρχές Διοίκησης Έργου

Το σεμινάριο Βασικές Αρχές Διοίκησης Έργου παρουσιάζει τις βασικές αρχές και τα εργαλεία της Διοίκησης Έργων (Project Management) εστιάζοντας σε: Σχεδιασμό, Οργάνωση και Στελέχωση, Καθοδήγηση, Διαχείριση Κινδύνων, Ηγεσία, Έλεγχο και Αναφορές. Παράλληλα εξετάζονται εργαλεία και πρακτικές για την αποτελεσματική ηγεσία της ομάδας του έργου και των εμπλεκόμενων, εστιάζοντας σε θέματα διοίκησης, επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων και διατήρησης της δέσμευσης και τη ενέργειας.

leverlearning

Το σεμινάριο Βασικές Αρχές Διοίκησης Έργου παρουσιάζει τις βασικές αρχές και τα εργαλεία της Διοίκησης Έργων (Project Management) εστιάζοντας σε: Σχεδιασμό, Οργάνωση και Στελέχωση, Καθοδήγηση, Διαχείριση Κινδύνων, Ηγεσία, Έλεγχο και Αναφορές. Συμπεριλαμβάνονται παραδείγματα με στόχο να τονίσουν την σημασία κάθε βασικού βήματος και πώς η παρουσία ή η απουσία του επηρεάζουν την επιτυχία των έργων.

Το πρακτικό μέρος του σεμιναρίου εστιάζει στην δημιουργία ενός project plan. Παράλληλα εξετάζονται εργαλεία και πρακτικές διοίκησης της ομάδας έργου και των εμπλεκομένων, εστιάζοντας σε θέματα ηγεσίας, επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης συναντήσεων, διατήρησης της δέσμευσης και τη ενέργειας.

Θα μάθετε πώς να δημιουργείτε project plans, να εντοπίζετε και να διαχειρίζεστε τους κινδύνους του έργου, να παρακολουθείτε και να ελέγχετε το έργο, να είστε καλός ομαδικός παίκτης και να ηγείστε του έργου και να επικοινωνείτε αποτελεσματικά με όλη την ομάδα και με τους εμπλεκόμενους του έργου.

Το σεμινάριο Βασικές Αρχές Διοίκησης Έργου παρουσιάζει τις βασικές αρχές και τα εργαλεία της Διοίκησης Έργων (Project Management) εστιάζοντας σε: Σχεδιασμό, Οργάνωση και Στελέχωση, Καθοδήγηση, Διαχείριση Κινδύνων, Ηγεσία, Έλεγχο και Αναφορές. Συμπεριλαμβάνονται παραδείγματα με στόχο να τονίσουν την σημασία κάθε βασικού βήματος και πώς η παρουσία ή η απουσία του επηρεάζουν την επιτυχία των έργων.

Το πρακτικό μέρος του σεμιναρίου εστιάζει στην δημιουργία ενός project plan. Παράλληλα εξετάζονται εργαλεία και πρακτικές διοίκησης της ομάδας έργου και των εμπλεκομένων, εστιάζοντας σε θέματα ηγεσίας, επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης συναντήσεων, διατήρησης της δέσμευσης και τη ενέργειας.

Θα μάθετε πώς να δημιουργείτε project plans, να εντοπίζετε και να διαχειρίζεστε τους κινδύνους του έργου, να παρακολουθείτε και να ελέγχετε το έργο, να είστε καλός ομαδικός παίκτης και να ηγείστε του έργου και να επικοινωνείτε αποτελεσματικά με όλη την ομάδα και με τους εμπλεκόμενους του έργου.

Δομή παρέμβασης

2-ήμερο σεμινάριο (16 εκπαιδευτικές ώρες)

Σε ποιους απευθύνεται

Σε νέους Διευθυντές Έργων, μέλη ομάδας Έργων και άτομα που υποστηρίζουν το Έργο αλλά δεν είχαν προηγούμενη εκπαίδευση στη Διοίκησης  Έργου.

Επίσης σε όποιον ηγείται ή / και επηρεάζει άτομα, ομάδες ή οργανισμούς και επιθυμεί να αναπτύξει δεξιότητες Διοίκησης Έργου.

LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2024
DWHITE PRODUCTION