Γνώρισε τον Πελάτη σου και πάρε το Μέγιστο Κέρδος από το Marketing

Η άριστη γνώση του πελάτη-καταναλωτή και της αγοράς-στόχου είναι βασική επιδίωξη κάθε αποτελεσματικής στρατηγικής και τμήματος Marketing. Για να μπορέσει μια μάρκα να προσεγγίσει περισσότερους πελάτες, θα πρέπει να έχει βαθιές γνώσεις των αναγκών, των συμπεριφορών και των στάσεών τους και, στο σύγχρονο marketing, να κάνει τη μετάβαση από τις γενιές στις φυλές.

leverlearning

Η παρέμβαση Γνώρισε τον Πελάτη σου και πάρε το Μέγιστο Κέρδος από το Marketing™ εστιάζει στη συστηματοποιημένη γνώση του πελάτη στο Marketing. Ξεκινά από την αρχή ότι η εκάστοτε αγορά αποτελείται από μικρά τμήματα, από τα οποία πρέπει να επιλέξουμε σε ποια θα απευθυνθούμε και με ποια στρατηγική.  Ίσως απαιτείται η χάραξη εντελώς διαφορετικής στρατηγικής για κάθε κόμματι της αγοράς-στόχου (target market strategy). Η γνώση των πελατών με βάση τα δημογραφικά, ψυχογραφικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά τους συντελεί στο να στο να προβλέψουμε λίγο καλύτερα τις πιθανές προτιμήσεις τους, ώστε να γίνουν πιστοί (Loyal) και, με περαιτέρω ανάπτυξή τους, πρεσβευτές της μάρκας της εταιρείας (Brand Ambassators).  Και φυσικά μία μεγάλη και πιστή πελατειακή βάση είναι η καλύτερη εγγύηση της μακροχρόνιας κερδοφορίας μίας επιχείρησης.

Το σεμινάριο εστιάζεται στα εξής σημαντικά ζητήματα:

  • Μέθοδοι Τμηματοποίησης της Αγοράς (Market Segmentation).
  • Καθορισμός των Αγορών-Στόχων και των αντίστοιχων στρατηγικών.
  • Οι Γενιές στο Marketing (Baby Boomers, Gen X, Gen Z, Millenials) και γιατί είναι σημαντικό για ένα Marketer να τις γνωρίζει.
  • Από το Generation στο Tribe Marketing. Η μετάβαση από το τις Γενιές στις Φυλές.
  • Πώς αποκτά μια εταιρεία πιστούς πελάτες και πώς αυτοί γίνονται στη συνέχεια πρεσβευτές της μάρκας της;

Όλα αυτά γίνονται και μελέτες περιπτώσεων (case studies) και παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών.

 

Η παρέμβαση Γνώρισε τον Πελάτη σου και πάρε το Μέγιστο Κέρδος από το Marketing™ εστιάζει στη συστηματοποιημένη γνώση του πελάτη στο Marketing. Ξεκινά από την αρχή ότι η εκάστοτε αγορά αποτελείται από μικρά τμήματα, από τα οποία πρέπει να επιλέξουμε σε ποια θα απευθυνθούμε και με ποια στρατηγική.  Ίσως απαιτείται η χάραξη εντελώς διαφορετικής στρατηγικής για κάθε κόμματι της αγοράς-στόχου (target market strategy). Η γνώση των πελατών με βάση τα δημογραφικά, ψυχογραφικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά τους συντελεί στο να στο να προβλέψουμε λίγο καλύτερα τις πιθανές προτιμήσεις τους, ώστε να γίνουν πιστοί (Loyal) και, με περαιτέρω ανάπτυξή τους, πρεσβευτές της μάρκας της εταιρείας (Brand Ambassators).  Και φυσικά μία μεγάλη και πιστή πελατειακή βάση είναι η καλύτερη εγγύηση της μακροχρόνιας κερδοφορίας μίας επιχείρησης.

Το σεμινάριο εστιάζεται στα εξής σημαντικά ζητήματα:

  • Μέθοδοι Τμηματοποίησης της Αγοράς (Market Segmentation).
  • Καθορισμός των Αγορών-Στόχων και των αντίστοιχων στρατηγικών.
  • Οι Γενιές στο Marketing (Baby Boomers, Gen X, Gen Z, Millenials) και γιατί είναι σημαντικό για ένα Marketer να τις γνωρίζει.
  • Από το Generation στο Tribe Marketing. Η μετάβαση από το τις Γενιές στις Φυλές.
  • Πώς αποκτά μια εταιρεία πιστούς πελάτες και πώς αυτοί γίνονται στη συνέχεια πρεσβευτές της μάρκας της;

Όλα αυτά γίνονται και μελέτες περιπτώσεων (case studies) και παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών.

 

Δομή παρέμβασης

Ημερήσια παρέμβαση

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε Στελέχη του Marketing και της Εμπορικής Διεύθυνσης.

LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2024
DWHITE PRODUCTION