Διαχείριση Χρόνου και Ενέργειας

Η ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου και της ενέργειά μας είναι σημαντική. Η καλή διαχείριση του χρόνου οδηγεί σε βελτιωμένη παραγωγικότητα και η καλή διαχείριση της ενέργειας είναι η βάση για υψηλή απόδοση και εξαιρετικά αποτελέσματα. Συνδυάζοντας και τις δύο παραμέτρους, επιτυγχάνουμε μια κατάσταση ευεξίας που μας οδηγεί σε μια υψηλότερη ποιότητα επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

leverlearning

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν σήμερα πολύ μεγαλύτερο εργασιακό φόρτο απ’ ότι στο παρελθόν. Το πιεστικό περιβάλλον, η συνεχής ροή πληροφοριών και οι στενές προθεσμίες επιβαρύνουν την αντοχή των εργαζομένων, επηρεάζουν την παραγωγικότητα τους, δημιουργούν άγχος και πίεση διαταράσσοντας την επικοινωνία με συναδέλφους και πελάτες, επηρεάζοντας αρνητικά το αποτέλεσμα της εργασίας και δημιουργώντας αρνητικές επιπτώσεις στην προσωπική και κοινωνική τους ζωή.

Το σεμινάριο αυτό εστιάζει σε δύο άξονες: την παραγωγική διαχείριση του διαθέσιμου Χρόνου, αλλά και την διαχείριση της Ενέργειας. Ο χρόνος μετράει την ποσότητα της προσπάθειας, η ενέργεια την ποιότητα. Η καλύτερη διαχείριση του χρόνου μπορεί να μας βοηθήσει να εκτελέσουμε περισσότερα καθήκοντα και δραστηριότητες σε μια ημέρα, θέτοντας τις σωστές προτεραιότητες.  Η σωστή διαχείριση της ενέργειας είναι η βάση για υψηλή απόδοση και εξαιρετικά αποτελέσματα. Συνδυάζοντας σωστά και τις δύο παραμέτρους, χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές, επιτυγχάνουμε μια κατάσταση ευεξίας, που μας οδηγεί σε μια υψηλότερη ποιότητα επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν σήμερα πολύ μεγαλύτερο εργασιακό φόρτο απ’ ότι στο παρελθόν. Το πιεστικό περιβάλλον, η συνεχής ροή πληροφοριών και οι στενές προθεσμίες επιβαρύνουν την αντοχή των εργαζομένων, επηρεάζουν την παραγωγικότητα τους, δημιουργούν άγχος και πίεση διαταράσσοντας την επικοινωνία με συναδέλφους και πελάτες, επηρεάζοντας αρνητικά το αποτέλεσμα της εργασίας και δημιουργώντας αρνητικές επιπτώσεις στην προσωπική και κοινωνική τους ζωή.

Το σεμινάριο αυτό εστιάζει σε δύο άξονες: την παραγωγική διαχείριση του διαθέσιμου Χρόνου, αλλά και την διαχείριση της Ενέργειας. Ο χρόνος μετράει την ποσότητα της προσπάθειας, η ενέργεια την ποιότητα. Η καλύτερη διαχείριση του χρόνου μπορεί να μας βοηθήσει να εκτελέσουμε περισσότερα καθήκοντα και δραστηριότητες σε μια ημέρα, θέτοντας τις σωστές προτεραιότητες.  Η σωστή διαχείριση της ενέργειας είναι η βάση για υψηλή απόδοση και εξαιρετικά αποτελέσματα. Συνδυάζοντας σωστά και τις δύο παραμέτρους, χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές, επιτυγχάνουμε μια κατάσταση ευεξίας, που μας οδηγεί σε μια υψηλότερη ποιότητα επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Δομή παρέμβασης

Μονοήμερο σεμινάριο (8 εκπαιδευτικές ώρες)

Σε ποιους απευθύνεται

Στελέχη επιχειρήσεων και γενικά όλους τους επαγγελματίες που είναι επιρρεπείς στο άγχος, λόγω της φύσης της εργασίας τους και θέλουν ισορροπία στην επαγγελματική και προσωπική τους ζωή.

LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2024
DWHITE PRODUCTION