Εννέα Συζητήσεις για την Ηγεσία™

Η Εννέα Συζητήσεις για την Ηγεσία™ αποτελεί μια καινοτόμα παρέμβαση που επιδρά καταλυτικά στη μακροχρόνια ανάπτυξη της Ηγεσίας στο σύνολο του οργανισμού. Είναι κατάλληλη για τους οργανισμούς που αναζητούν διατηρήσιμη, ολιστική και στοχευμένη στα αποτελέσματα ανάπτυξη ηγεσίας.

leverlearning

Η παρέμβαση αποτελείται από εννέα καθοδηγούμενες συζητήσεις, που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο μιας ομάδας συναδέλφων και στοχεύουν στην οικοδόμηση μιας συνεκτικής ομάδας ηγετών, μέσω αλληλεπίδρασης και πρακτικής.

Το πρόγραμμα καλύπτει τις εξής κρίσιμες διαστάσεις της ηγεσίας:

 • Ηγεσία Οργανισμών (Στρατηγική, Όραμα, Αξίες, Σκοπός, Κουλτούρα, Κοινότητα, Ευθυγράμμιση).
 • Ηγεσία Ομάδων (Ομάδες, Υπηρετική Ηγεσία, Coaching, Ανάπτυξη ατόμων).
 • Ηγεσία του Εαυτού μας (Διαχείριση Ενέργειας, Συναισθηματική Ανάπτυξη, Ατομική Ανάπτυξη)

Όλα αυτά εξετάζονται με τρόπο που αναπτύσσει τη γνώση των διαφόρων στοιχείων της Ηγεσίας, παρακινεί της σκέψη που συσχετίζει τα στοιχεία της Ηγεσίας με τις ατομικές και κοινές αξίες και ενθαρρύνει τις αλλαγές στη συμπεριφορά με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης.

Η παρέμβαση αποτελείται από εννέα καθοδηγούμενες συζητήσεις, που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο μιας ομάδας συναδέλφων και στοχεύουν στην οικοδόμηση μιας συνεκτικής ομάδας ηγετών, μέσω αλληλεπίδρασης και πρακτικής.

Το πρόγραμμα καλύπτει τις εξής κρίσιμες διαστάσεις της ηγεσίας:

 • Ηγεσία Οργανισμών (Στρατηγική, Όραμα, Αξίες, Σκοπός, Κουλτούρα, Κοινότητα, Ευθυγράμμιση).
 • Ηγεσία Ομάδων (Ομάδες, Υπηρετική Ηγεσία, Coaching, Ανάπτυξη ατόμων).
 • Ηγεσία του Εαυτού μας (Διαχείριση Ενέργειας, Συναισθηματική Ανάπτυξη, Ατομική Ανάπτυξη)

Όλα αυτά εξετάζονται με τρόπο που αναπτύσσει τη γνώση των διαφόρων στοιχείων της Ηγεσίας, παρακινεί της σκέψη που συσχετίζει τα στοιχεία της Ηγεσίας με τις ατομικές και κοινές αξίες και ενθαρρύνει τις αλλαγές στη συμπεριφορά με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης.

Οι προκλήσεις

 • Υπάρχει ευθυγράμμιση μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων και εντός των ομάδων για την επίτευξη της στρατηγικής;
 • Οι ομάδες έχουν σαφή κατεύθυνση, αίσθηση του σκοπού και εστιάζουν σε υψηλή απόδοση;
 • Οι άνθρωποι αξιοποιούν στο μέγιστο τις ατομικές τους δεξιότητες;
 • Αντιλαμβάνονται ότι η συμπεριφορά τους διαμορφώνει την κουλτούρα και το κλίμα της εταιρείας/οργανισμού;
 • Αντιμετωπίζουν παραγωγικά την πίεση, διαχειρίζονται σωστά την ενέργειά τους και εστιάζονται στα σημαντικά;
 • Έχουν αυτεπίγνωση των συμπεριφορών και ικανοτήτων τους και συνεχίζουν το ταξίδι της προσωπικής τους ανάπτυξης;

Highlights

Εργασίες & Project Δράσης

Πριν από κάθε συζήτηση οι συμμετέχοντες μελετούν ένα τμήμα της θεωρίας της ηγεσίας και ολοκληρώνουν την αντίστοιχη εργασία που τους ανατίθεται, άμεσα σχετιζόμενη με την πραγματική δουλειά τους.

Στο τέλος κάθε συζήτησης αναλαμβάνουν ένα project δράσης, μια πρόκληση ή ένα πρόβλημα της εταιρείας, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουν με ρεαλιστικά βήματα, εφαρμόζοντας τη γνώση και τις πρακτικές που απέκτησαν κατά τη διάρκεια κάθε συζήτησης.

Ανάπτυξη Αυτογνωσίας

Αυτοαξιολογήσεις, 360ο ανατροφοδότηση

Η παρέμβαση χρησιμοποιεί αυτοαξιολογήσεις σχετικά με την ηγεσία, με στόχο την παροχή μιας ατομικής πλατφόρμας ανάπτυξης κάθε ατόμου. Οι αυτοαξιολογήσεις συζητούνται με τα άλλα μέλη της ομάδας και επεκτείνονται σε μια διαδικασία ανατροφοδότησης 360ο για κάθε συμμετέχοντα.

Προσωπικό Πλάνο Ανάπτυξης

Mε βάση την αυτοαξιολόγηση του κάθε συμμετέχοντα στο τέλος κάθε συζήτησης και την ανατροφοδότηση 360ο που λαμβάνει, δημιουργείται ένα Προσωπικό Πλάνο Ανάπτυξης. Η διαδικασία αυτή διασφαλίσει ότι οι ηγέτες ηγούνται του εαυτού τους στο ταξίδι τους προς την ανάπτυξη και συνακόλουθα επιτυγχάνουν την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Αποτελέσματα της παρέμβασης

 • Άμεση σύνδεση της ηγεσίας με το όραμα, τις αξίες, το σκοπό και τη στρατηγική της εταιρείας, ευθυγραμμίζοντας όλες τις λειτουργίες της ηγετικής ομάδας και επιτυγχάνοντας σαφήνεια των μηνυμάτων στο σύνολο της εταιρείας.
 • Βελτίωση της ικανότητας της εταιρείας να αντιδρά γρήγορα και ενιαία σε στρατηγικές μεταβολές και να επιφέρει μακροχρόνια θετικά οικονομικά αποτελέσματα.
 • Εντοπισμός των ταλαντούχων εργαζομένων και ανάπτυξη νέων ηγετικών στελεχών.
 • Αύξηση της συνεκτικότητας της ηγετικής ομάδας και εντοπισμός ευκαιριών βελτίωσης της εταιρικής αποτελεσματικότητας.
 • Ανάπτυξη αυτογνωσίας, ηγετικών ικανοτήτων και προσωπικής αποτελεσματικότητας της ηγετικής ομάδας της εταιρείας.

Δομή παρέμβασης

Η διάρκεια κάθε μιας από τις εννέα συζητήσεις είναι 6 διδακτικές ώρες με προτεινόμενο διάστημα μεταξύ των συζητήσεων από 1 εως 4 εβδομάδες, ώστε να πραγματοποιηθεί το πλάνο δράσης που συμφωνείται.

Για την διεξαγωγή του προτείνονται μικρές ομάδες των 4-10 ατόμων.

Το πρόγραμμα παρέχει σημαντική ευελιξία σε ό,τι αφορά την υλοποίησή του. Θα ήταν χαρά μας να συνεργαστούμε μαζί σας για να δημιουργήσουμε τη μορφή που θα ταιριάζει καλύτερα στις μοναδικές απαιτήσεις του οργανισμού σας.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό είναι κατάλληλο για μεμονωμένες ομάδες ή μεγάλες ομάδες ηγετών, σε μεσαία ή ανώτερα επίπεδα διοίκησης.

leverlearning

Η παρέμβαση Εννέα Συζητήσεις για την Ηγεσία™ πιστοποιείται ως ένα επίσημο πανεπιστημιακό προσόν μέσω του Πανεπιστημίου του Middlesex της Μεγάλης Βρετανίας, κορυφαίο στην εκμάθηση στο χώρο εργασίας. H πιστοποίηση αυτή αναγνωρίζει την ευρωστία και τα ακαδημαϊκά θεμέλια της παρέμβασης, καθιστώντας την ισάξια σε επίπεδο ανάπτυξης προσόντων με τα τυπικά πανεπιστημιακά προγράμματα.

leverlearning

Η παρέμβαση πιστοποιείται και από το LMI (Leadership & Management Institute) καθώς και από το CHE (Council on Higher Education)

LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2024
DWHITE PRODUCTION