Η Καρδιά της Ηγεσίας©

Η ηγεσία έχει ως στόχο να επηρεάσει ουσιαστικά τους οργανισμούς και τις κοινότητές μας και, για να παραμείνει αποτελεσματική και επιδραστική,  απαιτεί υψηλά επίπεδα ενέργειας και εστίασης. Οι σημερινοί ηγέτες καλούνται να αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο  αν επιδιώξουν την αίσθηση του σκοπού και του νόηματός τους και διοικήσουν αποτελεσματικά τον εαυτό τους.

leverlearning

Στην παρέμβαση Η Καρδιά της Ηγεσίας© οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν στοιχεία που δεν γνώριζαν για τον εαυτό τους, αποκτούν βασικές γνώσεις σχετικά με το πώς μπορούν να έχουν μεγαλύτερο ηγετικό αντίκτυπο και αντιλαμβάνονται, σε επίπεδο «καρδιάς», μερικά από τα κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με την επιρροή τους σε μια κοινότητα ανθρώπων να προχωρήσει προς έναν υψηλότερο στόχο.

Έτσι είναι έτοιμοι να ξαναμπούν στον κόσμο τους ως παράγοντες καταλυτικής αλλαγής για να «ανάψουν τη φλόγα» των ανθρώπων που επιλέγουν να ηγηθούν.

Στην παρέμβαση Η Καρδιά της Ηγεσίας© οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν στοιχεία που δεν γνώριζαν για τον εαυτό τους, αποκτούν βασικές γνώσεις σχετικά με το πώς μπορούν να έχουν μεγαλύτερο ηγετικό αντίκτυπο και αντιλαμβάνονται, σε επίπεδο «καρδιάς», μερικά από τα κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με την επιρροή τους σε μια κοινότητα ανθρώπων να προχωρήσει προς έναν υψηλότερο στόχο.

Έτσι είναι έτοιμοι να ξαναμπούν στον κόσμο τους ως παράγοντες καταλυτικής αλλαγής για να «ανάψουν τη φλόγα» των ανθρώπων που επιλέγουν να ηγηθούν.

Highlights

Αυτο-ανακάλυψη, Αυτογνωσία

Η προσωπική μας αντίληψη σχετικά με το ποιοι είμαστε είναι μια κρίσιμη αφετηρία για να κατανοήσουμε βαθιά το γιατί κάνουμε τα πράγματα που κάνουμε και ποιους προσωπικούς πόρους μας χρησιμοποιούμε. Μόνο όταν γνωρίζετε ξεκάθαρα τον εαυτό σας, μπορείτε να κοιτάξετε τις δικές σας δυνάμεις (για να χτίσετε πάνω σε αυτές) και τις περιοχές ανάπτυξης (που πρέπει να αναπτυχθούν), ώστε να γίνετε ο ηγέτης που επιθυμείτε.

Ιστορία Ηγεσίας

Μαζί, εξερευνούμε τη δική μας ιστορία ηγεσίας και μαθαίνουμε πώς αυτή μπορεί να μεταφραστεί σε ισχυρά μηνύματα που έχουν τη δυνατότητα να συνδέουν και να προσελκύουν τους ανθρώπους πιο κοντά σε μας.

Στυλ Ηγεσίας

Όλοι έχουμε τάσεις προς ορισμένα στυλ ηγεσίας ή αδυναμίες και αντίσταση σε άλλα. Οι αποτελεσματικοί ηγέτες χρησιμοποιούν διάφορα στυλ, ανάλογα με τις συνθήκες.

Ποιο είναι το κύριο στυλ ηγεσίας μου; Ποια στυλ χρησιμοποιώ υπερβολικά ή πολύ λίγο; Ποιες πεποιθήσεις με οδηγούν να το κάνω αυτό;

Αποτελέσματα της παρέμβασης

Το εργαστήριο Η Καρδιά της Ηγεσίας© σας προσφέρει την ευκαιρία να αναζωογονήσετε τον ενθουσιασμό σας για την ηγεσία και να αυξήσετε την κινητοποίησή σας, αυξάνοντας παράλληλα την ενέργεια, τη δύναμη και την επιρροή σας στον κόσμο σας.

Θα επανασυνδεθείτε με τον εσωτερικό σας ηγέτη και θα διερευνήσετε εκ νέου τα θεμελιώδη ζητήματα της ηγεσίας:

  • Γιατί θέλετε να είστε ηγέτης;
  • Τι είδους ηγέτης είστε και ποιος θα θέλατε να είστε;
  • Πώς συνεχίζετε να αναπτύσσεστε ως ηγέτης;
  • Γιατί έχει σημασία?

Δομή παρέμβασης

Η Καρδιά της Ηγεσίας© είναι ένα καταλυτικό εργαστήριο 1 ημέρας.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλους αυτούς που θέλουν να ξαναβρούν «τη φλόγα» τους και τον ενθουσιασμό τους, να υψώσουν το ανάστημά τους και να κάνουν τη διαφορά στον κόσμο τους.

LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2024
DWHITE PRODUCTION