Ο Κύκλος Αμοιβαιότητας®

Ένα καθοδηγούμενο εργαστήριο ανάπτυξης συνεργασίας εντός των οργανισμών, που δημιουργεί σχέσεις υψηλής ποιότητας, ενδυναμώνει τα δίκτυα και δημιουργεί κοινωνικό κεφάλαιο.

leverlearning

Ο Κύκλος Αμοιβαιότητας® αποτελεί μια καθοδηγούμενη άσκηση ανάπτυξης συνεργασίας, που δημιουργεί σχέσεις υψηλής ποιότητας εντός εταιρείας, ενδυναμώνει τα δίκτυα και δημιουργεί κοινωνικό κεφάλαιο. Δημιουργεί απτά και μετρήσιμα επιχειρηματικά οφέλη.

Οι συμμετέχοντες αποκτούν αίσθηση της κοινής επιτυχίας, ξεπερνούν τα παραδοσιακά οργανωτικά «σιλό», εξετάζουν τη σημασία της συνεισφοράς τους και της δέσμευσης στους άλλους και «εκτίθενται» στους πόρους που διαθέτουν οι συνάδελφοί τους.

Ο Κύκλος Αμοιβαιότητας® αποτελεί μια καθοδηγούμενη άσκηση ανάπτυξης συνεργασίας, που δημιουργεί σχέσεις υψηλής ποιότητας εντός εταιρείας, ενδυναμώνει τα δίκτυα και δημιουργεί κοινωνικό κεφάλαιο. Δημιουργεί απτά και μετρήσιμα επιχειρηματικά οφέλη.

Οι συμμετέχοντες αποκτούν αίσθηση της κοινής επιτυχίας, ξεπερνούν τα παραδοσιακά οργανωτικά «σιλό», εξετάζουν τη σημασία της συνεισφοράς τους και της δέσμευσης στους άλλους και «εκτίθενται» στους πόρους που διαθέτουν οι συνάδελφοί τους.

Οι προκλήσεις

 • Ελλιπής συνεργασία μεταξύ των τμημάτων του οργανισμού.
 • Ελλιπής ενδοτμηματική συνεργασία και υποστήριξη μεταξύ συναδέλφων.
 • Κουλτούρα ατομικής και όχι ομαδικής επιτυχίας.
 • Έλλειψη κλίματος εμπιστοσύνης στον οργανισμό.
 • Έλλειψη ψυχολογικής ασφάλειας.
 • Έλλειψη ομάδων υψηλής απόδοσης.
 • Μειωμένη δημιουργικότητα και καινοτομία.

Highlights

Τεχνικές επιτυχίας

Βασική αρχή για την επιτυχία είναι η ικανότητα να ζητούμε βοήθεια με τρόπο που να ενεργοποιεί τους άλλους να μας συνδράμουν. Η άσκηση καθοδηγεί τους συμμετέχοντες να θέτουν τα αιτήματά τους με τρόπο SMART (Specific, Measurable, Action-oriented, Realistic, Time-bound).

Ανάπτυξη Θετικής Συνεισφοράς

Oι συμμετέχοντες μαθαίνουν να βοηθούν αποτελεσματικά τους συναδέλφους τους. Η συνεισφορά τους δημιουργεί έντονα θετικά συναισθήματα και αυξάνει τη συνεκτικότητα μεταξύ τους, ενώ παράλληλα αναπτύσσει την ψυχολογική τους ασφάλεια, παράγοντας που θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος στην επιτυχή λειτουργία της ομάδας.

Κουλτούρα Συνεργασίας

Οι οργανισμοί που εφάρμοσαν την άσκηση διαπίστωσαν αύξηση του βαθμού συνεργασίας τόσο διατμηματικά όσο και ενδοτμηματικά. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν ότι οι πιο επιτυχημένοι εργαζόμενοι είναι αυτοί που ζητούν και παρέχουν βοήθεια στον ανώτατο δυνατό βαθμό.

 

Αποτελέσματα της παρέμβασης

 • Μία συνεδρία δημιουργεί μεσοσταθμικά αξία μέσω της παροχής αλληλοϋποστήριξης και εξοικονομεί κατά μέσο όρο 1.600 ώρες εργασίας των συμμετεχόντων.
 • Οι συμμετέχοντες αποκτούν κοινή αίσθηση της επιτυχίας.
 • Ενσταλάζει την πρακτική της αμοιβαιότητας σε όλο τον οργανισμό ξεπερνώντας τα παραδοσιακά «σιλό».
 • Ενδυναμώνει τη δικτύωση εντός του οργανισμού.
 • Επιλύει πραγματικά ζητήματα των συμμετεχόντων και της εταιρείας.
 • Αυξάνει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία και δημιουργεί κουλτούρα εμπιστοσύνης.

Δομή παρέμβασης

Ένας γύρος του Κύκλου Αμοιβαιότητας® απαιτεί 4 ώρες. Μια τυπική συνεδρία περιλαμβάνει την εισαγωγή, έναν ή δύο γύρους, και την επισκόπηση. Η ομάδα απαρτίζεται από 15-24 άτομα. Για μεγαλύτερους αριθμούς συμμετεχόντων, οργανώνονται χρονικά παράλληλες συνεδρίες.

 

Μια πιστοποιημένη παρέμβαση

Ο Κύκλος Αμοιβαιότητας® αποτελεί προϊόν συνεργασίας δύο κορυφαίων Αμερικανών καθηγητών, του Wayne Baker του Πανεπιστημίου του Michigan – Ross School of Business και του Adam Grant του Wharton Business School. Έχει εφαρμοσθεί σε πάνω από 30 χώρες, σε μεγάλες και μικρότερες εταιρείας παγκοσμίως όπως οι: Google, Medtronic, Aventis, General Motors, Bristol-Myers, Novartis, PriceWareHouse Coopers, Banca Intesa, Lyoness, ICTS, κ.α.

Σε ποιους απευθύνεται

Η παρέμβαση μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις ιεραρχικές βαθμίδες του οργανισμού, τόσο κάθετα όσο και οριζόντια. Σε ομάδες matrix, ομάδες διευθυντών-προϊσταμένων, διατμηματικές ομάδες, ομάδες έργου, νεοσύστατες ομάδες.

LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2024
DWHITE PRODUCTION