Λήψη Αποφάσεων

Η λήψη αποφάσεων αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής αλλά και προσωπικής μας ζωής. Η δε λήψη των σωστών αποφάσεων απαιτεί γνώση και εφαρμογή συγκεκριμένης μεθοδολογίας. Το σεμινάριο εστιάζει στην αξιολόγηση ευκαιριών, επενδύσεων, προτάσεων εμπορικής πολιτικής, στρατηγικών αποφάσεων για τον ανταγωνισμό, επίλυσης προβλήματος με πελάτη, κλπ, που αποτελούν καθημερινά ζητήματα στην εργασία και που απαιτούν τη λήψη της σωστής απόφασης.

leverlearning

Στη λήψη της σωστής απόφασης απαιτούνται τόσο η καλή χρήση μιας μεθοδολογίας, όσο και οι προσωπικές ικανότητες ανάλυσης, σύνθεσης και δημιουργίας, οργάνωσης και ανάληψης ρίσκου.
Ο προσδιορισμός του στόχου της απόφασης, η συλλογή όλων των απαραιτήτων πληροφοριών, η αναγνώριση των διαφόρων εναλλακτικών προτάσεων, η δυνατότητα αξιολόγησης με διάφορα μοντέλα λογικής σκέψης και αριθμητικά μοντέλα, η επιλογή της καλύτερης δυνατής απόφασης και η τεκμηρίωσή της αποτελούν βασικά στοιχεία στα οποία εστιάζεται το συγκεκριμένο σεμινάριο. Φυσικά ένα επίσης σοβαρό ζήτημα είναι ο προγραμματισμός εκτέλεσης της απόφασης, το πλάνο και η τελική αξιολόγηση του αποτελέσματος.

Μετά την παρακολούθηση θα είστε σε θέση να:

  • Αναγνωρίζετε την ευκαιρία, την αιτία, το πρόβλημα και να προσδιορίζετε γιατί η απόφαση σας θα πρέπει να κάνει τη διαφορά.
  • Συλλέγετε πάσης φύσεως πληροφορίες, γεγονότα, data και να αξιολογείτε την αξία τους και την σχετικότητα τους με την απόφαση.
  • Αναγνωρίζετε όλες τις πιθανές εναλλακτικές και να τις αξιολογείτε αναφορικά με τη δυνατότητα πραγματοποίησής τους, την αποδοχή και τη δέσμευση από τρίτους να πραγματοποιηθούν.
  • Επιλέγετε τελικές αποφάσεις και να καταστρώνετε πλάνο εφαρμογής και να αξιολογείτε το αποτέλεσμα.

Στη λήψη της σωστής απόφασης απαιτούνται τόσο η καλή χρήση μιας μεθοδολογίας, όσο και οι προσωπικές ικανότητες ανάλυσης, σύνθεσης και δημιουργίας, οργάνωσης και ανάληψης ρίσκου.
Ο προσδιορισμός του στόχου της απόφασης, η συλλογή όλων των απαραιτήτων πληροφοριών, η αναγνώριση των διαφόρων εναλλακτικών προτάσεων, η δυνατότητα αξιολόγησης με διάφορα μοντέλα λογικής σκέψης και αριθμητικά μοντέλα, η επιλογή της καλύτερης δυνατής απόφασης και η τεκμηρίωσή της αποτελούν βασικά στοιχεία στα οποία εστιάζεται το συγκεκριμένο σεμινάριο. Φυσικά ένα επίσης σοβαρό ζήτημα είναι ο προγραμματισμός εκτέλεσης της απόφασης, το πλάνο και η τελική αξιολόγηση του αποτελέσματος.

Μετά την παρακολούθηση θα είστε σε θέση να:

  • Αναγνωρίζετε την ευκαιρία, την αιτία, το πρόβλημα και να προσδιορίζετε γιατί η απόφαση σας θα πρέπει να κάνει τη διαφορά.
  • Συλλέγετε πάσης φύσεως πληροφορίες, γεγονότα, data και να αξιολογείτε την αξία τους και την σχετικότητα τους με την απόφαση.
  • Αναγνωρίζετε όλες τις πιθανές εναλλακτικές και να τις αξιολογείτε αναφορικά με τη δυνατότητα πραγματοποίησής τους, την αποδοχή και τη δέσμευση από τρίτους να πραγματοποιηθούν.
  • Επιλέγετε τελικές αποφάσεις και να καταστρώνετε πλάνο εφαρμογής και να αξιολογείτε το αποτέλεσμα.

Δομή παρέμβασης

Μονοήμερο σεμινάριο (8 εκπαιδευτικές ώρες)

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη επιχειρήσεων όλων των βαθμίδων που παίρνουν αποφάσεις.

LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2024
DWHITE PRODUCTION