Τα Μυστικά του Marketing από τους Ειδικούς: 10 Βασικά που πρέπει να γνωρίζουμε

Υπάρχουν τελικά Μυστικά;

Ίσως τελικά τα μυστικά να είναι η πολυετής εμπειρία και τα λάθη που έχουν κάνει οι ειδικοί.  Γιατί ένας είναι ο τρόπος για να γίνει κανείς ειδικός: να αποκτήσει εμπειρία, θυσιάζοντας πολλά χρόνια, να κάνει επιτυχίες και λάθη. Ίσως αν διδαχθούμε και κατανοήσουμε τα λάθη των προηγούμενων και μάθουμε από τις εμπειρίες τους, τελικά τα αποφύγουμε, ή τουλάχιστον αποφύγουμε την ένταση, με την οποία τα υπέστησαν οι προηγούμενοι.  Στο Marketing υπάρχουν 10 Βασικά Μυστικά που κάθε καλός marketer πρέπει να γνωρίζει για να επιτύχει.  

leverlearning

Η παρέμβαση Τα Μυστικά του Marketing από τους Ειδικούς: 10 Βασικά που πρέπει να γνωρίζουμε™ εστιάζει στην επιστήμη του Marketing, τη λειτουργία της μέσα στην εταιρεία/οργανισμό και τα 10 Βασικά Μυστικά που πρέπει κάθε καλός Marketer να γνωρίζει για να επιτύχει και να είναι χρήσιμος/η στην επιχείρησή του.

Στο σεμινάριο αναλύονται όλες οι βασικές λειτουργίες του Marketing με εστίαση στις περιοχές που ενδέχεται να υπάρχουν τα μεγαλύτερα ρίσκα και οι μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανιστούν προβλήματα, που θα οδηγήσουν πιθανόν σε λάθη και αποτυχίες.

 • Έρευνες αγοράς
 • Αναγνώριση & στόχευση αγορών
 • Branding
 • Τιμολόγηση
 • Επικοινωνία & Διαφήμιση
 • Κανάλια διανομής
 • Ανταγωνισμός
 • Προϋπολογισμός Επικοινωνίας & Διαφήμισης
 • Στρατηγική και πολιτικές στοιχείων μίγματος Marketing
 • Marketing Metrics

Επίσης εξετάζονται και αναλύονται εκτενώς οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας επιτυχημένος marketer, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η στελέχωση και η οργάνωση ενός επιτυχημένου τμήματος Marketing.

Όλα αυτά γίνονται με ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων (case studies), προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες και το χαρακτήρα κάθε επιχείρησης και παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών.

Η παρέμβαση Τα Μυστικά του Marketing από τους Ειδικούς: 10 Βασικά που πρέπει να γνωρίζουμε™ εστιάζει στην επιστήμη του Marketing, τη λειτουργία της μέσα στην εταιρεία/οργανισμό και τα 10 Βασικά Μυστικά που πρέπει κάθε καλός Marketer να γνωρίζει για να επιτύχει και να είναι χρήσιμος/η στην επιχείρησή του.

Στο σεμινάριο αναλύονται όλες οι βασικές λειτουργίες του Marketing με εστίαση στις περιοχές που ενδέχεται να υπάρχουν τα μεγαλύτερα ρίσκα και οι μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανιστούν προβλήματα, που θα οδηγήσουν πιθανόν σε λάθη και αποτυχίες.

 • Έρευνες αγοράς
 • Αναγνώριση & στόχευση αγορών
 • Branding
 • Τιμολόγηση
 • Επικοινωνία & Διαφήμιση
 • Κανάλια διανομής
 • Ανταγωνισμός
 • Προϋπολογισμός Επικοινωνίας & Διαφήμισης
 • Στρατηγική και πολιτικές στοιχείων μίγματος Marketing
 • Marketing Metrics

Επίσης εξετάζονται και αναλύονται εκτενώς οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας επιτυχημένος marketer, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η στελέχωση και η οργάνωση ενός επιτυχημένου τμήματος Marketing.

Όλα αυτά γίνονται με ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων (case studies), προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες και το χαρακτήρα κάθε επιχείρησης και παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών.

Aποτελέσματα της παρέμβασης

 • Παροχή σφαιρικής γνώσης για το Marketing στους συμμετέχοντες.
 • Προετοιμασία και ενίσχυση στελεχών για την ανάληψη ευρύτερων καθηκόντων στα πλαίσια της διεύθυνσης Marketing.
 • Έμφαση στην αποτελεσματικότητα και το Optimization (Αριστοποίηση).
 • Success Tips και πρακτικές συμβουλές εφαρμοσμένου Marketing από ειδικούς με 25ετή εμπειρία στο αντικείμενο.

Δομή παρέμβασης

2-μερη παρέμβαση

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη του Marketing και της Εμπορικής Διεύθυνσης, που χρειάζονται ευρύτητα γνώσεων για να αντιμετωπίσουν περίπλοκες καταστάσεις όπως απαιτεί η σημερινή αγορά.

LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2024
DWHITE PRODUCTION