Παρακολούθηση Μαθητικών Ομάδων για Σχολικούς & Εξωσχολικούς Διαγωνισμούς

Η οργάνωση και παρακολούθηση Μαθητικών Ομάδων ως συμβουλευτική διαδικασία συμβάλλει σημαντικά στην εκπαιδευτική καθοδήγηση των μαθητών για την συμμετοχή τους σε τοπικούς και παγκόσμιους σχολικούς και εξωσχολικούς διαγωνισμούς (STEM Science, Technology, Engineering, Mathematics) ανάπτυξης καινοτομιών, νεανικής επιχειρηματικότητας κλπ.

leverlearning

Οι διαγωνισμοί απαιτούν δεξιότητες διοίκησης έργου, ομαδικής εργασία, επικοινωνίας και παρουσίασης, σχεδιασμού & κατασκευής δοκιμίων, δημιουργίας portofolio και εκθεσιακών περιπτέρων.
Η Lever Learning αναλαμβάνει τη δημιουργία, την εκπαίδευση και το συντονισμό τέτοιων μαθητικών ομάδων. Οι σύμβουλοι της εταιρείας είναι εξοικειωμένοι με τους κανόνες και τη διαδικασία που απαιτούνται σε τέτοιους διαγωνισμούς και υποστηρίζουν, καθοδηγούν και εκπαιδεύουν τις ομάδες, δίνοντάς τους παράλληλα την απαραίτητη ελευθερία να πειραματιστούν και να καινοτομήσουν.

Οι διαγωνισμοί απαιτούν δεξιότητες διοίκησης έργου, ομαδικής εργασία, επικοινωνίας και παρουσίασης, σχεδιασμού & κατασκευής δοκιμίων, δημιουργίας portofolio και εκθεσιακών περιπτέρων.
Η Lever Learning αναλαμβάνει τη δημιουργία, την εκπαίδευση και το συντονισμό τέτοιων μαθητικών ομάδων. Οι σύμβουλοι της εταιρείας είναι εξοικειωμένοι με τους κανόνες και τη διαδικασία που απαιτούνται σε τέτοιους διαγωνισμούς και υποστηρίζουν, καθοδηγούν και εκπαιδεύουν τις ομάδες, δίνοντάς τους παράλληλα την απαραίτητη ελευθερία να πειραματιστούν και να καινοτομήσουν.

LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2024
DWHITE PRODUCTION