Στρατόπεδο Εκπαίδευσης Νέων Διευθυντών

Η παρέμβαση Στρατόπεδο Εκπαίδευσης Νέων Διευθυντών αφορά στην εισαγωγή νέων διευθυντών/προϊσταμένων σε εφαρμοσμένο περιβάλλον διοίκησης. Αποτελεί μια γέφυρα μεταξύ της θεωρίας σχετικά με τη διοίκηση και την ηγεσία και της πραγματικής διοίκησης και ηγεσίας ομάδων και ατόμων στο χώρο εργασίας.

leverlearning

Η παρέμβαση Στρατόπεδο Εκπαίδευσης Νέων Διευθυντών βοηθά τα νέα ή χωρίς εκπαίδευση στελέχη διοίκησης της επιχείρησης να αναπτύξουν από κοινού αποτελεσματικές και υγιείς πρακτικές διοίκησης, που θα διασφαλίσουν ότι η στρατηγική σας εκτελείται, η επιχείρηση επιτυγχάνει τους στόχους της και ότι διατηρείτε, και συνεχίζετε να προσελκύετε, τους καλύτερους ανθρώπους στον οργανισμό σας.

Είναι μια εμπειρία μετασχηματισμού όπου οι διευθυντές διερευνούν τους τρεις τομείς (ηγεσία οργανισμού, ηγεσία ομάδων και ατόμων, ηγεσία του εαυτού) και δώδεκα θέματα διοίκησης των ομάδων και των ανθρώπων τους, που θα τους επιτρέψουν να ηγηθούν και να διοικήσουν καλύτερα τις ομάδες και τους ανθρώπους τους, ώστε να τους οδηγήσουν σε εξαιρετική απόδοση και μακροχρόνια επιτυχία.

Η παρέμβαση Στρατόπεδο Εκπαίδευσης Νέων Διευθυντών βοηθά τα νέα ή χωρίς εκπαίδευση στελέχη διοίκησης της επιχείρησης να αναπτύξουν από κοινού αποτελεσματικές και υγιείς πρακτικές διοίκησης, που θα διασφαλίσουν ότι η στρατηγική σας εκτελείται, η επιχείρηση επιτυγχάνει τους στόχους της και ότι διατηρείτε, και συνεχίζετε να προσελκύετε, τους καλύτερους ανθρώπους στον οργανισμό σας.

Είναι μια εμπειρία μετασχηματισμού όπου οι διευθυντές διερευνούν τους τρεις τομείς (ηγεσία οργανισμού, ηγεσία ομάδων και ατόμων, ηγεσία του εαυτού) και δώδεκα θέματα διοίκησης των ομάδων και των ανθρώπων τους, που θα τους επιτρέψουν να ηγηθούν και να διοικήσουν καλύτερα τις ομάδες και τους ανθρώπους τους, ώστε να τους οδηγήσουν σε εξαιρετική απόδοση και μακροχρόνια επιτυχία.

Οι προκλήσεις

 • Οι καινούργιοι, χωρίς εμπειρία managers της εταιρείας/οργανισμού:
  • Είναι ευθυγραμμισμένοι αυτοί και οι ομάδες τους με το όραμα της εταιρείας;
  • Αντιμετωπίζουν προβλήματα αποτελεσματικότητας με τις ομάδες τους;
  • Έχουν δημιουργήσει κουλτούρα υψηλής απόδοσης στις ομάδες τους;
  • Αναπτύσσουν αποτελεσματικά τους ανθρώπους τους;
 • Υπάρχει αριστεία στην υλοποίηση της στρατηγικής του οργανισμού;
 • Το καλύτερο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας σας είναι ευχαριστημένο; Κάποιοι είναι δυσαρεστημένοι και εγκαταλείπουν τον οργανισμό;

Highlights

180o Αξιολόγηση & Ατομικές εργασίες

Πριν την έναρξη του προγράμματος πραγματοποιείται μια ανατροφοδότηση 180ο, σχετική με την απόδοση του συμμετέχοντα σε καθένα από τα 12 θέματα διοίκησης και ηγεσίας που θα ακολουθήσουν. Μετά το πέρας του κάθε block, ο κάθε συμμετέχοντας αναλαμβάνει ατομική εργασία προσαρμοσμένη στο πραγματικό εργασιακό του περιβάλλον και σχετική με τα θέματα που συζητήθηκαν στην παρέμβαση.

Εnneagram Personality Profile

Το Enneagram personality profile είναι ένα σημαντικό εργαλείο που βοηθά τους ανθρώπους να κατανοήσουν τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφοράς και συναισθηματικών αντιδράσεων, να εντοπίσουν τις περιοριστικές τους πεποιθήσεις και να αναγνωρίσουν τα συνειδητά και ασυνείδητα κίνητρά τους, αυξάνοντας έτσι την αυτεπίγνωσή τους και την επιτάχυνση της εξέλιξής τους.

Εργαλεία και Tεχνικές

Χρήση δομημένων εργαλείων που παρέχουν γνώση, τεχνικές και διαδικασίες για την αντιμετώπιση καθημερινών διοικητικών προκλήσεων (Coaching, Ανατροφοδότηση, Διαχείριση Αντίστασης και Αλλαγής, Προσωπικά Πλάνα Ανάπτυξης).

Αποτελέσματα της παρέμβασης

 • Δημιουργία μιας κοινής γλώσσας για την ηγεσία και τη διοίκηση στον οργανισμό και ανάπτυξη κοινών πεποιθήσεων, αρχών και συμπεριφορών εξαιρετικών πρακτικών ηγεσίας και διοίκησης.
 • Ευθυγράμμιση όλων των λειτουργιών της εταιρείας, παρέχοντας πρακτικούς τρόπους και τεχνικές για τη διαχείριση των καθημερινών προκλήσεων των ηγετών.
 • Αύξηση της συνεκτικότητας της ηγετικής ομάδας και εντοπισμός ευκαιριών βελτίωσης της εταιρικής αποτελεσματικότητας.
 • Ανάπτυξη αυτογνωσίας και προσωπικής αποτελεσματικότητας της ηγετικής ομάδας της εταιρείας.

Δομή παρέμβασης

6 ημέρες παρέμβασης, χωρισμένες σε 3 blocks των 2 ημερών το καθένα (εφαρμογή σε διάστημα 2-3 μηνών). Για τη διεξαγωγή του προτείνονται ομάδες των 12-20 ατόμων.

Το πρόγραμμα παρέχει σημαντική ευελιξία σε ό,τι αφορά την υλοποίησή του. Θα ήταν χαρά μας να συνεργαστούμε μαζί σας για να δημιουργήσουμε τη μορφή που θα ταιριάζει καλύτερα στις μοναδικές απαιτήσεις του οργανισμού σας.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό είναι κατάλληλο για νέους ή χωρίς εκπαίδευση διευθυντές / προϊσταμένους.

leverlearning

Η παρέμβαση «Στρατόπεδο Εκπαίδευσης Νέων Διευθυντών» πιστοποιείται ως ένα επίσημο πανεπιστημιακό προσόν μέσω του Πανεπιστημίου του Middlesex της Μεγάλης Βρετανίας, κορυφαίο στην εκμάθηση στο χώρο εργασίας. H πιστοποίηση αυτή αναγνωρίζει την ευρωστία και τα ακαδημαϊκά θεμέλια της παρέμβασης, καθιστώντας την ισάξια σε επίπεδο ανάπτυξης προσόντων με τα τυπικά πανεπιστημιακά προγράμματα.

leverlearning

Η παρέμβαση πιστοποιείται και από το LMI (Leadership & Management Institute) καθώς και από το CHE (Council on Higher Education).

LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2024
DWHITE PRODUCTION