Ανάπτυξη Θετικής Ηγεσίας & Οργανισμούς

Η Lever Learning σε συνεργασία με τη New Mind Executives παρουσιάζει νέα και ιδιαίτερα πρακτικά εργαλεία που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις και τους ηγέτες να καλλιεργήσουν μια κουλτούρα θετικότητας και να εφαρμόσουν διοίκηση βασισμένη στις δυνάμεις των εργαζομένων. Τα εργαλεία αυτά, έχουν αναπτυχθεί από το Ross School of Business του Πανεπιστημίου του Michigan. Στόχος μας να εμπνεύσουμε και να διευκολύνουμε τους ηγέτες να δημιουργήσουν οργανισμούς υψηλής απόδοσης που οδηγούν τους ανθρώπους να δείξουν τον καλύτερο εαυτό τους.

Θετικοί Οργανισμοί

“Ένας Θετικός Οργανισμός είναι ένας χώρος στον οποίο οι άνθρωποι προοδεύουν και ακμάζουν καθώς εργάζονται με αποτέλεσμα να ξεπερνούν τις προσδοκίες απόδοσης”

Καθ. Robert Quinn.

Ένας Θετικός Οργανισμός είναι γεμάτος με ανθρώπους αφοσιωμένους, δεσμευμένους και ικανοποιημένους από την εργασία τους. Οι εργαζόμενοι που ασπάζονται και ζουν με αυτό το πνεύμα:
• Υπηρετούν το κοινό καλό
• Αισθάνονται σίγουροι για τον εαυτό τους
• Επιδιώκουν την ανάπτυξη
• Ξεπερνούν τους περιορισμούς
• Διευρύνουν τους ρόλους τους
• Εκφράζουν τον αυθεντικό τους εαυτό
• Εντοπίζουν και εκμεταλλεύονται νέες ευκαιρίες
• Χτίζουν κοινωνικά δίκτυα
• Αναπτύσσουν σχέσεις υψηλής ποιότητας
• Αποδέχονται την ανατροφοδότηση (feedback)
• Ξεπερνούν τους στόχους απόδοσης
• Μαθαίνουν και προοδεύουν

Θετική Ηγεσία: Η σημασία της

Ο Θετικός Ηγέτης δημιουργεί ένα κοινό πνεύμα με τους ανθρώπους του. Οι Θετικοί Ηγέτες αυξάνουν τη ροή θετικών συναισθημάτων στις επιχειρήσεις τους. Η επιλογή αυτή δεν γίνεται μόνο γιατί είναι κάτι «καλό» για να βελτιώσουν το ηθικό των εργαζομένων. Γίνεται, πολύ περισσότερο, διότι οδηγεί σε μετρήσιμη βελτίωση της απόδοσης. Πολλές μελέτες έχουν καταδείξει ότι οι ηγέτες που μοιράζονται θετικά συναισθήματα ηγούνται ομάδων με:

 • Πιο θετική διάθεση                —————————————>  Καλύτερα Αποτελέσματα

 • Μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία   ——————–> Καλύτερα Αποτελέσματα

 • Μεγαλύτερη δέσμευση

 • Βελτιωμένη απόδοση

Τι διαφοροποιεί τους Θετικούς Ηγέτες από τους άλλους; Αντί να εστιάζουν στο τι μπορούν να «πάρουν» από τους εργαζόμενους, οι Θετικοί Ηγέτες αναζητούν ευκαιρίες εξατομικευμένης επένδυσης σε κάθε έναν από τους εργαζόμενους. Αντιλαμβάνονται κάθε επικοινωνία με τον εργαζόμενο ως μια ευκαιρία να αυξήσουν τα θετικά του συναισθήματα.

Ποια είναι η ουσία του Θετικού Ηγέτη; Η εστίαση στα δυνατά σημεία των άλλων ενώ παράλληλα επιδιώκουν να γίνουν ο καλύτερος εαυτός τους.

Χρησιμοποιώντας τα ισχυρά και στοχευμένα στην επίτευξη υψηλής απόδοσης εργαλεία μας:

 • Μπορείτε να γίνετε Θετικός Ηγέτης και να δημιουργήσετε έναν Θετικό Οργανισμό.
 • Μπορείτε να αλλάξετε μόνιμα την κουλτούρα της επιχείρησής σας προς μια θετική, βασισμένη στις δυνάμεις, κουλτούρα μέσα στην οποία οι άνθρωποι ακμάζουν.
 • Διαπιστώνετε άμεσα οικονομικά και χρονικά οφέλη

Τα εργαλεία μας έχουν εφαρμοσθεί σε εκατοντάδες εταιρείες της λίστας Fortune 1000, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Πανεπιστήμια, όπως:

 1. Κύκλος Αμοιβαιότητας

Ο Κύκλος Αμοιβαιότητας® είναι μια καθοδηγούμενη άσκηση συνεργασίας που δημιουργεί Σχέσεις Υψηλής Ποιότητας, ενδυναμώνει τα δίκτυα και δημιουργεί κοινωνικό κεφάλαιο. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται να θέτουν τα σωστά αιτήματα και συνεισφέρουν στην ανάπτυξη μιας δοτικής κουλτούρας. Η άσκηση:

 • Επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν αίσθηση της έννοιας της κοινής επιτυχίας που συνδράμει την επίτευξη στόχων
 • Ενσταλάζει την πρακτική της αμοιβαιότητας σε όλο τον οργανισμό ξεπερνώντας τα παραδοσιακά «σιλό».
 • Κατά τη διάρκεια της άσκησης εξετάζονται πραγματικές ανάγκες της εταιρείας.
 • Τονίζει τη σημασία της συνεισφοράς και της δέσμευσης στους άλλους.
 • «Εκθέτει» τους συμμετέχοντες στην τεράστια γκάμα των πόρων που διαθέτουν οι συνάδελφοί τους.

“Ο Κύκλος Αμοιβαιότητας– μια εκπληκτική εμπειρία που αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε την έννοια της βοήθειας, την επίλυση προβλημάτων και τα κοινωνικά δίκτυα”

Adam Grant, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Wharton, συγγραφέας των βιβλίων Give & Take και Originals.

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Υλοποίηση σε πάνω από 30.000 στελέχη και εργαζόμενους, σε όλο τον κόσμο, τα τελευταία 15 χρόνια

 • Μία συνεδρία δημιουργεί κατά μέσο όρο αξία από 135.000,00€ έως 435.000,00€

 • Μέσος όρος εξοικονόμησης χρόνου ανά συνεδρία: 1.600 ώρες

 • Μετρήσιμη αύξηση θετικών συναισθημάτων και μείωση αρνητικών συναισθημάτων για τους συμμετέχοντες

 • Εισάγει τη γενικευμένη αμοιβαιότητα και ενδυναμώνει τη δικτύωση

Πως λειτουργεί;

Μια ομάδα στελεχών/εργαζόμενων συγκεντρώνεται με στόχο τα μέλη της ομάδας να ζητήσουν συνδρομή για ένα σημαντικό για τους ίδιους προσωπικό ή επαγγελματικό θέμα. Ο συνήθης χρόνος εκτέλεσης της άσκησης είναι δύο με δυόμισι ώρες και τα αποτελέσματα μπορεί να είναι εξαιρετικά σημαντικά. Το κάθε ατομικό αίτημα τίθεται στην ομάδα και οι συμμετέχοντες δημιουργούν σχέσεις, παρέχουν συστάσεις προς τρίτα πρόσωπα, ή προσφέρονται οι ίδιοι να βοηθήσουν με τις γνώσεις, την εμπειρία τους για να ικανοποιήσουν το αίτημα του άλλου μέλους.

Χρονική διάρκεια – Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ένας γύρος του Κύκλου Αμοιβαιότητας® απαιτεί 1,5 ώρα ενώ δύο γύροι απαιτούν 2,5 ώρες. Μια τυπική συνεδρία περιλαμβάνει την εισαγωγή, έναν ή δύο γύρους, και την επισκόπηση. Η ομάδα απαρτίζεται από 15-24 άτομα και μαθαίνει το βάθος των διαθέσιμων πόρων που βρίσκονται γύρω τους. Για μεγαλύτερους αριθμούς συμμετεχόντων, οργανώνονται χρονικά παράλληλες συνεδρίες.

Μέθοδος Παρουσίασης

Η άσκηση του Κύκλου Αμοιβαιότητας® παρέχεται από ειδικά εκπαιδευμένο καθοδηγητή. Το υποστηρικτικό υλικό περιλαμβάνει την παρουσίαση, γραπτές οδηγίες, εκπαιδευτικά βίντεο, κ.λπ.

“Κλειδί στην αποτελεσματικότητα των στελεχών της ομάδας μας είναι η ικανότητα να εργάζονται αποτελεσματικά στην επιχείρησή μας που έχει μια έντονη μητρική (matrix) οργανωτική δομή. Η συμπεριφορά που μαθαίνουμε με τον Κύκλο Αμοιβαιότητας® εφαρμόζεται και μετά το πέρας της άσκησης.” –Carol S. Maskin, M.D., Αντιπρόεδρος Καινοτομίας Φαρμάκων, μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας.

 1. Αντανακλώντας τον Καλύτερο Εαυτό μου

Προερχόμενη από εφαρμοσμένη έρευνα του Κέντρου για τους Θετικούς Οργανισμούς του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, χρησιμοποιεί ιστορίες που συλλέγονται από ανθρώπους που βίωσαν τον εργαζόμενο σε διαφορετικά πλαίσια της ζωής του (Εργασία, Οικογένεια, Πανεπιστήμιο, Σχολείο, Φίλοι, Άλλοι Οργανισμοί). Ο εργαζόμενος αντιλαμβάνεται σε βάθος τον εαυτό του και σε ποιες στιγμές συνεισφέρει ουσιαστικά στους άλλους όταν βρίσκεται στα «καλύτερά του». Με αυτή τη νέα, εις βάθος οπτική, ο εργαζόμενος θα νιώσει άμεσα ενδυναμωμένος και συνδεδεμένος με τον περίγυρό του, θα αποκτήσει ξεκάθαρη εικόνα για το ποιος είναι και πότε βρίσκεται στα «καλύτερά» του και θα θέσει στόχους προσωπικής ανάπτυξης με στόχο να είναι ο «καλύτερος εαυτός» του πιο συχνά. Η άσκηση καθοδηγεί σταδιακά τους εργαζόμενους στη διαδικασία: 1. Εντοπισμού πιθανών ατόμων του περιβάλλοντός του που θα συνεισφέρουν με τις ιστορίες τους, 2. Διαμόρφωσης του a priori πορτραίτου του καλύτερου εαυτού τους, 3. Ανάλυσης των ιστοριών του καλύτερου εαυτού τους, 4. Δημιουργίας ενός νέου αντανακλώμενου πορτραίτου του καλύτερου εαυτού τους, και 5. Μετάφρασης του πορτραίτου τους σε βήματα που θα τους οδηγήσουν σε μια μόνιμη κατάσταση αριστείας.

Ο Αντανακλώμενος Καλύτερος Εαυτός τους εδράζεται στις δυνάμεις τους παρά στις αδυναμίες τους. Ο ορισμός των δυνάμεων, σε αδρές γραμμές, περιλαμβάνει:

 • Τα ταλέντα τους, ή τις εκ της φύσεώς τους δεξιότητες και ικανότητες,

 • Τις βασικές δυνάμεις τους, ή ατομικά προσόντα και πόρους που τους επιτρέπουν να προσθέτουν αξία σε κάθε περίπτωση,

 • Τις αρχές τους, ή τις βαθιές αξίες τους σχετικά με τον κατάλληλο τρόπο επίτευξης των στόχων τους, και

 • Την ταυτότητά τους, ή τα στοιχεία του προσωπικού τους υπόβαθρου (π.χ. κουλτούρα, φύλο, εκπαίδευση, επάγγελμα, κ.α.) που τους επιτρέπουν να αναπτύσσουν μια ξεχωριστή οπτική για τα εταιρικά θέματα.

Η άσκηση επιδιώκει να βοηθήσει το στέλεχος/εργαζόμενο να προσδιορίσει τον Καλύτερο Εαυτό του. Αυτόν που τον κάνει μοναδικό, σπάνιο και δύσκολο να αντιγραφεί. Είναι η πηγή του ατομικού βιώσιμου ανταγωνιστικού του πλεονεκτήματος.

Η σωστή χρήση της άσκησης σας επιτρέπει να εντοπίσετε άγνωστες και ανεκμετάλλευτες περιοχές των δυνατοτήτων σας. Διαθέτει μια δομημένη, συστηματική διαδικασία για τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων για τον καλύτερο εαυτό σας που σας επιτρέπει να λάμψετε με την απόδοσή σας στην εργασία.

Τελικά, η εστίαση της άσκησης στα δυνατά σημεία του στελέχους/εργαζόμενου σας βοηθά να ξεπεράσετε τα όριο του «αρκετά καλά». Από τη στιγμή που θα ανακαλύψετε ποιος είστε όταν η απόδοσή σας είναι κορυφαία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνάμεις σας για να διαμορφώσετε καλύτερα το πώς θα «παίζετε» – τόσο τώρα όσο και στα επόμενα βήματα της καριέρας σας.

Ένας Βρετανός executive coach, έγραψε

“Η άσκηση Reflected Best Self είναι μακράν η πιο αποτελεσματική παρέμβαση παροχής ανατροφοδότησης που χρησιμοποίησα με τους πελάτες μου τα τελευταία πέντε χρόνια… Για μένα, εστιάζει σε βάθος στη θετική ψυχολογία. Για να επιτευχθεί η θετική αλλαγή θα πρέπει να κατανοήσουμε και να υιοθετήσουμε τις συμπεριφορές που οι άλλοι θεωρούν ότι μας οδηγούν στον καλύτερο εαυτό μας.”

 1. Προσαρμογή στη Θέσης Εργασίας

Που αποσκοπεί η άσκηση Προσαρμογής Θέσης Εργασίας;

Οι εργαζόμενοι συχνά έχουν ευκαιρίες να ανασχεδιάσουν την ίδια την εργασία τους με τέτοιο τρόπο ώστε να ευθυγραμμίζεται καλύτερα η δουλειά τους με τα κίνητρά τους (τα αποτελέσματα που θέλουν να παίρνουν από τη δουλειά τους), τις δυνάμεις τους (τις ισχυρότερες δεξιότητές τους), και τα πάθη τους (τις δραστηριότητες και τα αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν πραγματικά). Η έννοια της Προσαρμογής της Θέσης Εργασίας περιλαμβάνει τη διαδικασία με την οποία οι εργαζόμενοι κάνουν την εργασία τους πιο ενδιαφέρουσα και ικανοποιητική μέσω της ατομικής τους πρωτοβουλίας αλλαγής των τυπικών περιγραφών θέσεων εργασίας. Η Άσκηση Προσαρμογής Θέσης Εργασίας βοηθά τους εργαζόμενους να:

 • Αξιολογήσουν πως τα κίνητρα, οι δυνάμεις τους και τα πάθη τους ευθυγραμμίζονται με την πραγματική, καθημερινή τους εργασία, και ως αντίδραση σε αυτή την αξιολόγηση,

 • Διαγνώσουν καλύτερους τρόπους: επίτευξης των κινήτρων τους, αξιοποίησης και ανάπτυξης των δυνάμεών τους, και ικανοποίησης του πάθους τους.

Πώς λειτουργεί η Άσκηση;

Για να διαμορφώσουν ένα σχέδιο Προσαρμογής της Θέσης Εργασίας, η Άσκηση προκαλεί τους συμμετέχοντες να κάνουν «ένα βήμα πίσω» και να σκεφθούν την εργασία τους μέσα από έναν οπτικοποιημένο τρόπο. Αυτός ο οπτικός τρόπος επιτρέπει στον εργαζόμενο να λάβει την ίδια στιγμή απαντήσεις σε πολλαπλά ερωτήματα, επιτρέποντας του να διαπιστώσει πώς κατανέμει το χρόνο, την ενέργεια και την προσοχή του μεταξύ των καθημερινών καθηκόντων του και να συνδέσει αυτά τα καθήκοντα με τα κίνητρα, τις δυνάμεις και τα πάθη του με ένα σχετικά απλό, ξεκάθαρο και δομημένο τρόπο. Η οπτικοποιημένη φύση της άσκησης – σε συνδυασμό με την αποτύπωση των καθηκόντων του σαν ένα ευέλικτο σετ δομικών στοιχείων – βοηθά τον εργαζόμενο να αναπτύξει θετική στάση προς την εργασία του, καινοτόμες οπτικές και ιδέες για τον τρόπο βελτίωσης της εργασιακής του ζωής, και λύσεις σε προβλήματα που δεν έβλεπε πριν κάνει την άσκηση.

Πως μπορούν οι εργαζόμενοι να χρησιμοποιήσουν την Άσκηση Προσαρμογής Θέσης Εργασίας;

Χρησιμοποιώντας το εγχειρίδιο της Άσκησης, οι εργαζόμενοι σχεδιάζουν αρχικά ένα «Διάγραμμα Πριν», διασπώντας τη δουλειά τους σε «σετ καθηκόντων» και ομαδοποιώντας τα ανάλογα με το χρόνο και την ενέργεια που δαπανούν σε αυτά. Εν συνεχεία, δημιουργούν ένα «Διάγραμμα Μετά» που αποτελεί μια πιο ιδανική αλλά παράλληλα και ρεαλιστική έκδοση της δουλειάς τους, ένα όραμα που αποτελεί ατομικό στόχο. Για να δημιουργηθεί το «Διάγραμμα Μετά», ο εργαζόμενος προβαίνει σε ανασκόπηση των σετ καθηκόντων του όπως εμφανίζονται στο «Διάγραμμα Πριν» με τρόπο που ταιριάζουν με τις αξίες, τις δυνάμεις και τα πάθη του. Η διαδικασία αυτή είναι εξαιρετικά αποκαλυπτική για τους εργαζόμενους – συχνά διαπιστώνουν ευκαιρίες προσαρμογής της θέσης εργασίας που δεν σκέφθηκαν ποτέ στο παρελθόν.

strength 

Πως μπορούν οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν την Άσκηση Προσαρμογής Θέσης Εργασίας;

Είναι εξαιρετικά δύσκολο για μια εταιρεία να παραμείνει καινοτόμα αν η εργασία των εργαζόμενων παραμένει η ίδια. Η μέχρι σήμερα εμπειρία μας, έχει καταδείξει ότι η Άσκηση θα πρέπει να εκτελείται για μία ομάδα εργαζομένων με την υποστήριξη του Διευθυντή της και την παρουσία ενός εκπαιδευμένου καθοδηγητή. Καθώς οι εργαζόμενοι κατασκευάζουν το σχέδιο Προσαρμογής της Θέσης Εργασίας, μπορούν να επικοινωνούν με τα άλλα μέλη της ομάδας και να λάβουν και να παράσχουν βοήθεια στην εκτέλεση των σχεδίων. Πιθανόν να διαπιστώσουν ότι θα ήθελαν να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο σε ένα συγκεκριμένο καθήκον και ανακαλύψουν ότι ένα συνάδελφός τους επιθυμεί να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στο καθήκον αυτό, οδηγώντας σε πιθανή «ανταλλαγή καθηκόντων» διαμορφώνοντας μια αμοιβαία επωφελή κατάσταση.

Γιατί είναι χρήσιμο για τον εργοδότη;

Τα αποτελέσματα της Άσκησης Προσαρμογής Θέσης Εργασίας εξετάστηκαν αρχικά κατά τη διάρκεια ενός πειράματος στην Google. Η συμμετοχή των εργαζομένων στην Άσκηση είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του επιπέδου ικανοποίησης των εργαζομένων και έξι εβδομάδες μετά ήταν αισθητά πιο αποτελεσματικοί στην εργασία τους σύμφωνα με τις αξιολογήσεις των συναδέλφων και των προϊσταμένων τους. Έκτοτε, η Άσκηση εκτελέσθηκε σε πληθώρα επιχειρήσεων με παρόμοια αποτελέσματα.

Τι λένε για την Άσκηση

 • “Η Άσκηση Προσαρμογής της Θέσης Εργασίας™ επέτρεψε στα μέλη της ομάδας να προσδιορίσουν με σαφήνεια το πώς οι αξίες τους, οι δυνάμεις τους και τα πάθη τους συνδέονται με τις καθημερινές εργασίες τους. Αυτή η εις βάθος οπτική επέτρεψε στους εργαζόμενούς μας να διαπιστώσουν ποιοι είναι και να εστιάσουν στα στοιχεία της εργασίας τους που θεωρούν σημαντικά, κάτι που «έκανε μια τεράστια θετική διαφορά» για την Google.” -Brian Welle (People Analytics Director, Google)

 • “Η Άσκηση Προσαρμογής της Θέσης Εργασίας™ αποτελεί ένα βασικό συστατικό στοιχείο του εκπαιδευτικού μας προγράμματος για την Ηγεσία. Παρέχει στους ηγέτες μία ισχυρή, δημιουργική και ξεκάθαρη μέθοδο για να ανασχηματίσουν τους ρόλους τους με τρόπους που όχι μόνο τους εμπνέουν και είναι παραγωγικοί για τους ίδιους, αλλά και για τις ομάδες τους. Αυτό το καινοτόμο εργαλείο αξιολογείται ως το κορυφαίο του εκπαιδευτικού μας προγράμματος.” –Ginny Vanderslice, Ph.D. (President & Founding Partner, Praxis Consulting)

 1. Παιχνίδι Θετικής Ηγεσίας™

Γενικά

Το Παιχνίδι της Θετικής Ηγεσίας™ είναι ένα διαδραστικό παιχνίδι καρτών σχεδιασμένο για ηγέτες όλων των επιπέδων που σας επιτρέπει να αναπτύξετε καινοτόμες λύσεις σε επιχειρηματικά ζητήματα μέσω δομημένου brainstorming. Παίζεται σε ομάδας των 3 έως 10 ανθρώπων. Το Παιχνίδι χρησιμοποιεί τις αρχές των Θετικών Οργανισμών για να δημιουργήσει πολλαπλές στρατηγικές για την ηγεσία της αλλαγής και της ανάπτυξης. Επιπλέον, σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα ακμάζων εργατικό δυναμικό που ξεπερνά κατά πολύ τις προσδοκίες απόδοσης. Το παιχνίδι είναι μια άσκηση δομημένου brainstorming για λογαριασμό των άλλων στελεχών για να τους βοηθήσει να ανακαλύψουν πιθανές νέες οδούς προς την πρόοδο και την υψηλή απόδοση.

Γιατί να χρησιμοποιήσω ένα Παιχνίδι;

Τα παιχνίδια βοηθούν τους εργαζόμενους να εμπλακούν σε βάθος στη δομημένη άσκηση brainstorming. Ο εγγενής ανταγωνισμός του Παιχνιδιού δημιουργεί δέσμευση και εστίαση. Επίσης, το Παιχνίδι εμπεριέχει μια αίσθηση πραγματικού παιχνιδιού. Είναι γνωστό ότι τα παιχνίδια αποτελούν μια κεντρική δύναμη της κοινωνικής ζωής και είναι ένας κεντρικός μηχανισμός για τη δημιουργία Σχέσεων Υψηλής Ποιότητας ανάμεσα στους ανθρώπους. Η αναζήτηση βοήθειας ξεκλειδώνει λανθάνοντες πόρους που ενώ βρίσκονται μέσα στην ομάδα, παραμένουν αόρατοι. Όλοι γνωρίζουμε ότι όταν βοηθάμε τους άλλους, δημιουργούνται θετικά συναισθήματα.

Εφαρμογές

Το Παιχνίδι της Θετικής Ηγεσίας™ αποτελείται από μια τράπουλα με 88 θετικές στρατηγικές προερχόμενες από επιστημονικές έρευνες του Κέντρου Θετικών Οργανισμών του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν. Πιθανές χρήσεις της τράπουλας είναι:

 • Ομαδικά εργαστήρια: Ομάδες πέντε ατόμων μπορούν να παίξουν το Παιχνίδι για να ανταλλάξουν στρατηγικές και λύσεις θετικής ηγεσίας.

 • Συζήτηση Επιχειρηματικών Θεμάτων: Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις κάρτες θετικών στρατηγικών για να αναπτύξουν συζητήσεις στρατηγικού χαρακτήρα και να δημιουργήσουν καινοτόμες σκέψεις.

 1. Διευκόλυνσης Έργου™

Η Άσκηση Διευκόλυνσης Έργου (Task-Enabling™ Exercise – TEE™) βελτιώνει τον τρόπο με τον οποίο βοηθάτε τους άλλους καθώς και τον τρόπο που σας βοηθούν αυτοί. Εστιάζοντας σε ένα συγκεκριμένο καθήκον, έργο ή στόχο, ανασκοπείτε το σύνολο των ανθρώπων που σας βοηθούν καθώς και την αποτελεσματικότητα και την αναποτελεσματικότητα του τρόπου με τον οποίο σας βοηθούν. Εν συνεχεία, η Άσκηση σας καθοδηγεί βήμα-βήμα στη διαδικασία αξιολόγησης του δικού σας τρόπου παροχής βοήθειας προς τους άλλους και σας βοηθά να αναλύσετε και να εντοπίσετε πρότυπα συμπεριφορών, να αναπτύξετε βήματα δράσης και να δεσμευθείτε ότι θα κάνετε τη Διευκόλυνση Έργου, συνήθεια. Μέσω της διαδικασίας, η παροχή βοήθειας γίνεται εμφανής, εκούσια, στοχευμένη και αποτελεσματική για εσάς και τους άλλους.

Επισκόπηση

Οι ηγέτες και οι καθοδηγητές των επιχειρήσεων μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικοί εάν κατανοήσουν πώς να ενθαρρύνουν τη διευκόλυνση του έργου των εργαζομένων. Η αποτελεσματική διευκόλυνση έργου μεταξύ δύο ανθρώπων, ή μελών μια ομάδας, δημιουργεί σχέσεις υψηλής ποιότητας. Με τη σειρά τους αυτές δημιουργούν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, σεβασμό, βελτιώνουν το συντονισμό και τη συνεργασία, και επεκτείνουν τη δημιουργικότητα και τη δέσμευση των εργαζομένων.

Η διευκόλυνση έργου βασίζεται σε τέσσερεις βασικές αρχές:

 • Όταν οι άνθρωποι είναι συνειδητοποιημένοι για τον τρόπο που παρέχουν και λαμβάνουν βοήθεια αυξάνουν τις πιθανότητές τους να αναπτύξουν ισχυρές συνήθειες διευκόλυνσης έργου.

 • Αν οι άνθρωποι συνειδητοποιήσουν ποιος τους διευκολύνει στο έργο τους, αυξάνεται η ευγνωμοσύνη που βελτιώνει τη συναισθηματική και φυσική υγεία και βελτιώνει την ποιότητα των σχέσεων με τα άλλα άτομα, τις ομάδες ή και την εταιρεία συνολικά.

 • Αν οι άνθρωποι συνειδητοποιήσουν ποιους διευκολύνουν στο έργο τους, δημιουργείται αίσθημα γενναιοδωρίας που αυξάνει έτι περαιτέρω την επιθυμία για την παροχή επιπλέον βοήθειας και καλλιεργεί συναισθήματα χαράς.

 • Όταν οι άνθρωποι αναζητούν ανατροφοδότηση (feedback) για τον τρόπο που διευκολύνουν το έργο των άλλων και πώς γίνονται αποδέκτες βοήθειας, αποκτούν ένα ανοικτό πνεύμα και αναζητούν νέους τρόπους επέκτασης της αποτελεσματικότητάς τους στη διευκόλυνση του έργου των άλλων.

Βάση στην Έρευνα Basis in Research

Η Άσκηση Διευκόλυνσης Έργου αποτελεί προϊόν εφαρμοσμένης έρευνας και συνεργασίας των καθηγητών, των σπουδαστών και των επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το Κέντρο Θετικών Οργανισμών του Stephen M. Ross School of Business του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν.

Η μέθοδος και η επισκόπηση της Άσκησης Διευκόλυνσης Έργου με βοήθησαν στο να αντιληφθώ ποια καθήκοντα πρέπει να μοιράζονται με τα άλλα μέλη της ομάδας, με στόχο όχι μόνο την ατομική ωφέλεια αλλά την ομαδική. Θα συνιστούσα την Άσκηση σε ηγέτες και μέλη ομάδων που επιδιώκουν την ανάπτυξη περιβάλλοντος ανοικτής και αποτελεσματικής επικοινωνίας και υγειούς εργασιακής συνεργασίας.Kela Green McClure, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα μας.

Location

Θεσσαλονίκη

26ης Οκτωβρίου 43
546 27, Limani Center

T: 2310 552 113, 541 620
F: 30 2310 552 114

Αθήνα

Πανεπιστημίου 10
106 71, Σύνταγμα

T: 210 95 80 000, 210 95 90 030
F: 210 95 90 031