Βέλτιστες Ομάδες

Το πρόγραμμα Βέλτιστες Ομάδες ξεκινά με μια εντατική και συμμετοχική παρέμβαση διάρκειας δύο ημερών κατά την οποία διερευνώνται οι προκλήσεις, η δυναμική και η δυσλειτουργίες της ομάδας ως προς συγκεκριμένα κριτήρια, διασαφηνίζεται η στρατηγική, οι δράσεις και οι ρόλοι, κινητοποιώντας και ενδυναμώνοντας αποτελεσματικά τα μέλη της ομάδας προς την επίτευξη του στόχου τους. Ακολουθούν δύο συνεδρίες διάρκειας μισής ημέρας σε μηνιαία βάση. που στόχο έχουν να διατηρήσουν τη βιωσιμότητα και να ενισχύσουν την ικανότητα της ομάδας να αυτοδιορθώνεται και να παραμένει επικεντρωμένη στον στόχο της. Οι ομάδες που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα αναφέρουν σημαντική βελτίωση στη συμμετοχή, στη σαφήνεια και στην επικοινωνία καθώς και ανανέωση της αίσθησης δέσμευσης και συνοχής μεταξύ των μελών της ομάδας.

Οι παρεμβάσεις του προγράμματος Βέλτιστες Ομάδες συνδυάζουν την οργανωτική ανάπτυξη και την παραδοσιακή εκπαίδευση σε ένα ενιαίο εργαστήριο. Ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της ομάδας στην επικέντρωση στον στόχο της, στον εντοπισμό ορόσημων, ενώ παράλληλα ενσωματώνουν την αποστολή, τις σχέσεις και τις διεργασίες της ομάδας στο πλαίσιο μιας διαδικασίας βασισμένης στη συζήτηση που δημιουργεί ισχυρές και αφοσιωμένες ομάδες και μέλη ομάδων.

Η υλοποίηση της παρέμβασης Βέλτιστες Ομάδες σε μια επιχείρηση αποφέρει οφέλη σε ατομικό, ομαδικό επίπεδο και σε επίπεδο επιχείρησης.

Τα οφέλη της παρέμβασης Βέλτιστες Ομάδες για την επιχείρηση:

  • Η ιδιότητα του μέλους μιας ομάδας μετατρέπεται σε επιθυμητή μορφή εργασίας εντός της επιχείρησης.
  • Τα μέλη των βέλτιστων ομάδων παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις και αποτελεσματικότητα αποφέροντας ταχύτατα αποτελέσματα για την επιχείρηση.
  • Τα μέλη των βέλτιστων ομάδων εφαρμόζουν στρατηγικές και σχέδια δράσης που έχουν τα ίδια σχεδιάσει για την επίτευξη στρατηγικών στόχων.
  • Η παρέμβαση Βέλτιστες Ομάδες απευθύνεται δυνητικά σε ομάδες που παρουσιάζουν παρεκτροπές στις διεργασίες τους και προβλήματα σχέσεων.

Τα αποτελέσματα μάθησης της παρέμβασης Βέλτιστες Ομάδες για τους συμμετέχοντες:

  • Τα μέλη της ομάδας εναρμονίζουν τη δράση τους με γνώμονα τον στόχο ο οποίος μετατρέπεται σε κινητήριο μοχλό βελτίωσης των επιδόσεών τους
  • Τα μέλη της ομάδας επικεντρώνονται εκ νέου σε σημαντικούς οργανωτικούς στόχους διατυπώνοντας με σαφήνεια την αποστολή τους
  • Τα μέλη της ομάδας εντοπίζουν βασικά ορόσημα και εργάζονται σύμφωνα με αυτά προς την επίτευξη του στόχου τους
  • Τα μέλη της ομάδας συμμετέχουν σε ουσιαστικές συζητήσεις και καταρτίζουν σχέδια δράσης για να επιταχύνουν την αποτελεσματικότητά τους.
  • Διατυπώνονται και τίθενται σε εφαρμογή οι ατομικές και ομαδικές δεσμεύσεις.

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα μας.

Location

Θεσσαλονίκη

26ης Οκτωβρίου 43
546 27, Limani Center

T: 2310 552 113, 541 620
F: 30 2310 552 114

Αθήνα

Πανεπιστημίου 10
106 71, Σύνταγμα

T: 210 95 80 000, 210 95 90 030
F: 210 95 90 031