Εννέα Διάλογοι για την Ηγεσία

Η παρέμβαση Εννέα Διάλογοι για την Ηγεσία είναι μια καινοτόμος παρέμβαση ανάπτυξης των ικανοτήτων ηγεσίας η οποία λειτουργεί καταλυτικά στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ηγετικών στελεχών. Η συγκεκριμένη παρέμβαση μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις βαθμίδες της επιχείρησης και βασίζεται σε μια διαδικασία η οποία προσαρμόζεται στις συνθήκες της εκάστοτε επιχείρησης.

Η παρέμβαση αυτή συνίσταται σε εννέα καθοδηγούμενους διαλόγους οι οποίοι διεξάγονται σε μικρές ομάδες ομοτίμων (αποτελούμενες από δέκα άτομα), αποκαλούμενες «κυψέλες ηγεσίας». Στόχος του κάθε διαλόγου είναι να ανταλλάσουν οι συμμετέχοντες τις δυσκολίες και τις επιτυχίες τους σε θέματα ηγεσίας, να μαθαίνουν από αυτές και να δημιουργούν από κοινού ιδέες και λύσεις βασισμένες στα κοινά διδάγματα και τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει.

Η παρέμβαση των Εννέα Διαλόγων για την Ηγεσία συνδυάζει την οργανωτική ανάπτυξη και την παραδοσιακή εκπαίδευση στο πλαίσιο εργαστηρίου. Εφαρμόζονται τεχνικές ανάδρασης 360ο, καθοδήγησης ομοτίμων και σχεδιασμού ατομικής εξέλιξης για τη δημιουργία ισχυρών, αφοσιωμένων και εναρμονισμένων σε κοινές αρχές ηγετικών στελεχών σε όλες τις βαθμίδες της επιχείρησης. Η παρέμβαση αυτή εξετάζει την ηγεσία μέσα από το πρίσμα του Κεφαλιού (Γνώση), της Καρδιάς (Ύπαρξη) και των Χεριών (Πράξη). Φέρνει τους συμμετέχοντες διαρκώς κοντά για να διερευνήσουν και να καλύψουν όλες τις πτυχές της ηγεσίας, από την οργανωτική μέχρι την ομαδική ηγεσία, και την ηγεσία των ατόμων και του εαυτού.

Η υλοποίηση της παρέμβασης των Εννέα Διαλόγων για την Ηγεσία στους κόλπους μιας επιχείρησης παρέχει οφέλη τόσο για την ίδια την επιχείρηση όσο και για τις ομάδες και τα άτομα ξεχωριστά:

  • Εδραιώνει την οργανωτική ηγεσία γύρω από το όραμα, τις αξίες, τον στόχο και τη στρατηγική της επιχείρησης.
  • Εναρμονίζει την πορεία της επιχείρησης ενισχύοντας τη σαφήνεια των μηνυμάτων της ηγεσίας σε όλες τις βαθμίδες της επιχείρησης.
  • Ενισχύει την ικανότητα της επιχείρησης να αποκρίνεται με γρήγορο και ενιαίο τρόπο σε στρατηγικές αλλαγές και συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων.
  • Ενισχύει την αναγνώριση ταλέντων και τη διαχείριση της διαδοχής ηγετικών στελεχών.
  • Αυξάνει τη συνοχή της ομάδας σε όλες τις βαθμίδες μέσω της ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων.
  • Εντοπίζει ευκαιρίες για βελτιωμένη οργανωτική αποτελεσματικότητα καθ’ όσο το όραμα, η στρατηγική, η δυναμική της ομάδας και βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά επανεξετάζονται διαρκώς μέσα σε ένα ανοιχτό και δομημένο περιβάλλον.
  • Αυξάνει την αυτεπίγνωση, τις ηγετικές ικανότητες και την ατομική αποτελεσματικότητα των ηγετικών στελεχών εντός της επιχείρησης.

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα μας.

Location

Θεσσαλονίκη

26ης Οκτωβρίου 43
546 27, Limani Center

T: 2310 552 113, 541 620
F: 30 2310 552 114

Αθήνα

Πανεπιστημίου 10
106 71, Σύνταγμα

T: 210 95 80 000, 210 95 90 030
F: 210 95 90 031