Σύνταξη Marketing Plan

Η Lever Learning αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει τα στελέχη της επιχείρησής σας ώστε να βρουν τη βέλτιστη λύση στην οργάνωση των δεδομένων της κατάστασής που βρίσκεστε, των ευκαιριών που έχετε, των στόχων και των πόρων σας, των δυνατών σημείων της εταιρείας σας με σκοπό την πλήρη κεφαλαιοποίηση τους και των αδύνατων σημείων με στόχο τη βελτίωση τους. Με την κατάρτιση αυτών των γνώσεων, θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν ένα ολοκληρωμένο Marketing plan.

Marketing plan είναι ένα σχέδιο που απεικονίζει την στρατηγική μάρκετινγκ που πρόκειται να ακολουθήσει μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός καθώς και λεπτομέρειες που αφορούν τα προγράμματα και τις πρακτικές μάρκετινγκ. Συντάσσεται συνήθως ετήσια και περιλαμβάνει τις διαθέσιμες και δυνατές επιλογές τόσο σε στρατηγικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. H Lever Learning σας εκπαιδεύει ώστε να σχεδιάσετε ένα οργανωμένο, περιεκτικό, κατανοητό, ευέλικτο και με συνοχή Marketing plan ώστε να προσφέρετε προϊόντα/υπηρεσίες αποδοτικά και αποτελεσματικά. Εστιάζουμε την προσοχή σας και στην διαρκή προσαρμογή του στα νέα δεδομένα, τα οποία προκύπτουν στην αγορά και στις μετρήσεις που γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

To Marketing plan περιέχει:

  • Ανάλυση περιβάλλοντος, ανταγωνισμού, αγοράς

  • Προϊόντα, δίκτυα διανομής (Branding, Rebranding)

  • Στρατηγικές ανάπτυξης

  • Πλάνο, πόροι, διαχείριση χρόνου

  • Προγράμματα Επικοινωνίας

  • Διοίκηση Πωλήσεων

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα μας.

Location

Θεσσαλονίκη

26ης Οκτωβρίου 43
546 27, Limani Center

T: 2310 552 113, 541 620
F: 30 2310 552 114

Αθήνα

Πανεπιστημίου 10
106 71, Σύνταγμα

T: 210 95 80 000, 210 95 90 030
F: 210 95 90 031