Αποτελεσματική Λειτουργία Ξενοδοχείων

Τι είναι

 • Πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση ολοκληρωμένων λύσεων – υπηρεσιών την οποία όλοι οι εμπλεκόμενοι στον ξενοδοχειακό κλάδο επιθυμούν να εφαρμόζουν ώστε να αυξάνουν τις οικονομικές επιδόσεις και τα κέρδη τους.

 • Βοηθάμε τις εταιρείες να προσεγγίζουν και να εφαρμόζουν τη στρατηγική πωλήσεων που έχουν επιλέξει από μια διαφορετική οπτική γωνία αναπτύσσοντας δυναμικές Προτάσεις Αξίας.
 • Οι εμπειρογνώμονές μας παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής σε θέματα βέλτιστων πρακτικών και τεχνολογικών λύσεων στους τομείς διαχείρισης, marketing, χρηματοδότησης,
 • Προσφέρουμε υπηρεσίες προγύμνασης επιτρέποντας στα ηγετικά στελέχη να επιτυγχάνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, συμβάλλουμε στην εναρμόνιση όλων των λειτουργιών του ξενοδοχείου και στην επίτευξη των στόχων και στην παράδοση αποτελεσμάτων.
 • Βοηθούμε το προσωπικό του ξενοδοχείου στη διαχείριση και στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών.

 • Εκπαιδεύουμε το προσωπικό πωλήσεων σε ό,τι αφορά μεθόδους βέλτιστων πρακτικών B2B για αύξηση των πωλήσεων σε όλους τους πιθανούς διαύλους διανομής, τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, το ευρύ κοινό, τις ενώσεις επαγγελματιών κ.λπ.

Παρέχουμε την τεχνογνωσία των εξής συνεργαζόμενων οργανισμών

Profiles International, Εμπειρογνώμονες αξιολόγησης λύσεων και εργαζομένων. Από το 1991 με περισσότερες από 40.000.000 αξιολογήσεις σε πάνω από 45.000 εταιρείες σε 122 χώρες και 32 γλώσσες βοηθά τις επιχειρήσεις να αξιολογούν το προσωπικό τους και να διερευνούν τις δυνατότητες αποκόμισης αμοιβαίων οφελών.

ValueSelling Associates: Παρέχει μια παγκοσμίου φήμης μεθοδολογία πωλήσεων, το ValueSelling Framework®, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία της διαδικασίας πωλήσεων, τόσο διαδραστικού όσο και στρατηγικού χαρακτήρα. Έχει αναγνωριστεί ως μια από τις δέκα κορυφαίες μεθοδολογίες πωλήσεων παγκοσμίως. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά κατατάσσεται μεταξύ των 20 κορυφαίων εταιρειών κατάρτισης στον τομέα των πωλήσεων στον νέο κατάλογο για το έτος 2016 που ανακοινώθηκε από τον δικτυακό τόπο TrainingIndustry.com.

Από το 1991 μέχρι σήμερα βοηθά χιλιάδες επαγγελματίες στον τομέα των πωλήσεων να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους στις πωλήσεις.

Προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες κατάρτισης σε επιχειρήσεις της λίστας Fortune 1000, σε μικρομεσαίες αλλά και νεοφυείς επιχειρήσεις. Τα εργαλεία κατάρτισης και οι υπηρεσίες συμβουλευτικής στον τομέα των πωλήσεων έχουν αναπτυχθεί από την ίδια την εταιρεία κατάρτισης προκειμένου να παρέχουν μετρήσιμα αποτελέσματα.

WorldsViewAcademy: Πρόκειται για ένα κέντρο αριστείας στον τομέα της ανάπτυξης επιχειρήσεων που εστιάζει στη συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναμικού. Παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες συμβουλευτικής προσφέροντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να είναι πιο αποτελεσματικές βοηθώντας τις να μεταφράζουν τα προβλήματα και τις ανάγκες τους σε στρατηγικές με άμεση επιχειρηματική σκοπιμότητα.

Οι Υπηρεσίες μας:

1. Υπηρεσίες προ έναρξης λειτουργίας

 • Κατάρτιση Προδιαγραφών Λειτουργίας Μονάδας
  • Κατάρτιση γενικών προδιαγραφών λειτουργίας ( specification manual )
  • Καθήκοντα Γενικών Διευθυντών, διευθυντών τμημάτων (Τask lists)
  • Περιγραφές θέσεων προσωπικού ( Job Descriptions )
  • Προδιαγραφές F@B Manager, banquet, επισιτιστικών τμημάτων, λοιπών υπηρεσιών διαχείρισης ξενοδοχείου.
  • Προδιαγραφές λειτουργίας τμημάτων και ανθρώπινου δυναμικού.
  • Διαδικασίες λειτουργίας (operation procedures manual )
 • Κατάρτιση και εφαρμογή πλάνου marketing προορισμού
  • Κατάρτιση πλάνου marketing συνοδευόμενο με το πλάνο ενεργειών
  • Μακροοικονομικό περιβάλλον
  • Λογότυπο, πλάνο επικοινωνίας, site, έντυπο υλικό, social media για γνωστοποίηση και αύξηση awareness της μονάδος
  • Αγορές στόχοι, δίκτυα διανομής, εμπορική πολιτική, ανταγωνισμός
  • Πωλήσεις

2. Υπηρεσίες Λειτουργίας

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης, διαχείρισης, και χρηματοοικονομικής διοίκησης
  • Δημιουργία – εξειδικευμένες προσθήκες – πλήρη εκμετάλλευση υπάρχοντος μηχανογραφικού συστήματος πληροφόρησης, παραμετροποίηση, εξαγωγής ρεαλιστικών συμπερασμάτων για την λήψη αποφάσεων.
  • Αξιοποίηση δυνατοτήτων του internet . Σύστημα κρατήσεων συνδεδεμένο με το διαδίκτυο.
  • Sales reporting tools – sales analytics tools.
  • Εργαλεία διοίκησης πωλήσεων και δικτύων διανομής.
  • CRM customer Relationship Management
  • GDS Global Distribution Systems συστήματα διαχείρισης σχέσεων πελατών.
 • Κατάρτιση Προϋπολογισμών Εσόδων-Εξόδων, Προγράμματα Προώθησης Πωλήσεων
  • Εφαρμογή βασικών αρχών πωλήσεων διοίκησης της απόδοσης, μεγιστοποίησης των εσόδων υπό συνθήκες υψηλής αστάθειας ζήτησης, υψηλής έντασης ανταγωνισμού τιμής, χρήσης δεικτών οριακών εσόδων και αποτελεσματικότητας λειτουργίας.
  • Προβλέψεις πωλήσεων, τιμολογιακή και εμπορική πολιτική.
  • Κατάρτιση προϋπολογισμών εσόδων-εξόδων, κοστολόγηση, έλεγχοι, ανάλυση εξόδων, πρόγραμμα προώθησης πωλήσεων.
 • Revenue – Yield Management
  • Αύξηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας και της κερδοφορίας της μονάδος.
  • Στηρίζεται στην μεγιστοποίηση των εσόδων κάτω από συνθήκες που χαρακτηρίζονται από υψηλή αστάθεια της ζήτησης υπηρεσιών ξενοδοχειακού τομέα για μονάδες πλέον των 40 δωματίων.
  • Τα κριτήρια περιλαμβάνουν το ποσοστό της πληρότητας, την μέση τιμή πώλησης ενός δωματίου. Η διοίκηση εξειδικεύει και διακρίνει τις πωλήσεις χρησιμοποιώντας διάφορα κριτήρια όπως το οριακό έσοδο ανά αγορά στόχο, το μέσο έσοδο ανά δωμάτιο.
  • Στόχος είναι ο επιτυχής συνδυασμός τιμής και προϊόντος. Να πουλάμε το κατάλληλο δωμάτιο, τη κατάλληλη στιγμή στον κατάλληλο πελάτη στη σωστή τιμή και διάρκεια διαμονής είναι το κλειδί της διοίκησης της απόδοσης για μια ξενοδοχειακή μονάδα.

3. Υπηρεσίες Εφαρμοσμένου Marketing και Προγράμματα Προώθησης Πωλήσεων

 • Υπηρεσίες Εφαρμοσμένου Marketing και Προγράμματα προώθησης πωλήσεων
  • Κατάστρωση και εφαρμογή ενός πλήρους πλάνου marketing με έρευνα και ανάλυση αγοράς, τμηματοποίηση, ανταγωνισμό, σχεδιασμό εταιρικής στρατηγικής.
  • Διαφήμιση, διαφημιστικό υλικό
  • Ενέργειες προώθησης μάρκετινγκ και πωλήσεων, συμμετοχή σε εκθέσεις.
  • Fun trips, opinion Leaders promotion
  • Marketing και campaign, καμπάνιες marketing σε υπάρχον η δυνητικό πελατολόγιο με emails, sms, phone calls με άμεση παρακολούθηση του αποτελέσματος.
 • Internet και e-hotel marketing, Social Media Marketing
  • Χάραξη online Στρατηγικής.
  • Χρήση των Διαδικτυακών εργαλείων και των κοινωνικών δικτύων για τον Τουρισμό
  • Αποτελεσματική επικοινωνία με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, άλλες επιχειρήσεις και κλαδικούς συνδέσμους, και ουσιαστικά με τους πελάτες,
  • Χρήση κοινωνικών δικτύων (social media)
  • Δημιουργία και διαχείριση δικού μας περιεχομένου.
 • Συστήματα Αύξησης της Αποτελεσματικότητας μέσω Αξιολόγησης, Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Συστήματα αξιολόγησης-ανάπτυξης της PROFILES INTERNATIONAL του στελεχιακού δυναμικού
  • Πρόσληψη, αξιολόγηση και εκπαίδευση στελεχών.
  • Αύξηση των δεξιοτήτων των ανθρώπων, τήρηση των προδιαγραφών λειτουργίας και η διοίκηση της εμπειρίας του πελάτη
 • Συστήματα Αύξησης της Αποτελεσματικότητας των πωλήσεων ,της Εξυπηρέτησης του Πελάτη και της ομαδικής λειτουργίας.
  • Σύστημα τεχνικής πωλήσεων B2B Framework της εταιρίας Value selling
  • Εφαρμογή της Συμβουλευτικής πώλησης. Εξακρίβωση αναγκών πελατών, Επιτυχημένη παρουσίαση υπηρεσιών (cross-selling) Διαχείριση παραπόνων, αντιρρήσεων, δύσκολων καταστάσεων και περίεργων πελατών ,Παράγοντες επηρεασμού πελάτη, Επαγγελματική επικοινωνία
  • Σύστημα «Customer Experience Management for the Hospitality Industry»
  • Πρόγραμμα Leadership της εταιρίας WorldsView™ Academy για τα στελέχη που ασκούν διοίκηση, δυναμική ομάδων.
 • Έρευνες Ικανοποίησης του πελάτη
  • Έρευνα Μυστηριώδους Πελάτη και Βαθμός Ικανοποίησης μέσω ειδικών διαδικασιών ( ερωτηματολόγια, τηλεφωνική επικοινωνία, επεξεργασία σχολίων διαδίκτυο κλπ. )
  • Ο μυστηριώδης πελάτης είναι το πιο απαραίτητο και σύγχρονο εργαλείο της διοίκησης, που καταγράφει με απόλυτη ακρίβεια την σχέση πελάτη-επιχείρησης και σας δίνει μια πλήρη εικόνα για το πώς βλέπουν οι πελάτες την επιχείρηση όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών και προϊόντων που τους προσφέρει.
  • Αξιολογούμε βάση συγκεκριμένου ερωτηματολογίου κάθε σημείο και περιοχή ενδιαφέροντος για την επιχείρηση σας, όπως:
   • Βαθμό ικανοποίησης και εξυπηρέτησης των πελατών
   • Επίπεδο ποιότητας προϊόντων / υπηρεσιών
   • Γνώση και απόδοση προσωπικού
   • Τήρηση εταιρικών διαδικασιών
   • Επίπεδο λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού

Customer Focus: Είναι Αμερικάνικη εταιρία ειδικευμένη σε προγράμματα δημιουργίας πιστότητας του πελάτη διαμέσου της διαρκούς διαχείρισης της εμπειρίας του. Εδώ και 20 χρόνια αλυσίδες μεγάλων ξενοδοχείων, super markets σε Αμερική και Ευρώπη χρησιμοποιούν τα προϊόντα της εταιρίας για να έχουν όχι απλά ικανοποιημένους αλλά ενθουσιασμένους πελάτες και απώτερο σκοπό την κεφαλαιοποίηση με αύξηση του μεικτού περιθωρίου κέρδους και την γενική αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των μονάδων.

Είναι η δημιουργός του προγράμματος Creating Customer Experience Ownership, μιας εφαρμοσμένης μεθοδολογίας εξυπηρέτησης ( Service management system ) η οποία κτίζει πιστότητα πελάτη και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα διαμέσου της διαχείρισης της εμπειρίας του πελάτη σε όλα τα επίπεδα στελεχών.

Creating Customer Experience Ownership
Η συγκεκριμένη παρέμβαση επιτυγχάνει διαφοροποίηση της εικόνας των υπηρεσιών της εταιρίας στα μάτια του πελάτη, ικανοποίηση και υπέρβαση των προσδοκιών του πελάτη σε κάθε επαφή, αμεσότητα επικοινωνίας και δημιουργία αξέχαστης εμπειρίας στον πελάτη. Διατήρηση της πελατοκεντρικότητας και προσήλωσης για τον πελάτη με στόχο την άριστη συνεργασία των στελεχών της ίδιας της εταιρίας
Βασική εξυπηρέτηση , Ακριβής, Έγκαιρη, Αξιόπιστη, Προσιτή
Ποιοτική εξυπηρέτηση, φιλική, με ενδιαφέρον και φροντίδα, με ευελιξία, με λύση των προβλημάτων, με αποκατάσταση της καλής λειτουργίας.

VOICE Clinics Νέο πρόγραμμα
Σκοπός η εγκατάσταση κοινής γλώσσας εξυπηρέτησης , επικοινωνίας, στάνταρτ αξιών στην διαχείριση ασθενών, συνοδών , επισκεπτών ιδιωτικών κλινικών, δημοσίων νοσοκομείων.
Η οικειοποίηση της εμπειρίας των ασθενών, η εγκατάσταση εμπιστοσύνης, η πρώτη εντύπωση και η διαχείριση των προσδοκιών, ο σεβασμός, η κατανόηση, ο τρόπος αντιμετώπισης των αντιρρήσεων και των παραπόνων αποτελούν στοιχεία της συγκεκριμένης παρέμβασης.

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα μας.

Location

Θεσσαλονίκη

26ης Οκτωβρίου 43
546 27, Limani Center

T: 2310 552 113, 541 620
F: 30 2310 552 114

Αθήνα

Πανεπιστημίου 10
106 71, Σύνταγμα

T: 210 95 80 000, 210 95 90 030
F: 210 95 90 031