Ινστιτούτο πωλήσεων

Τι είναι

 • Πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση ολοκληρωμένων λύσεων – υπηρεσιών την οποία όλες οι ομάδες πωλήσεων πρέπει να εφαρμόζουν ώστε να αυξάνουν το δυναμικό και την αποτελεσματικότητά τους και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους.

 • Βοηθάμε τις εταιρείες να προσεγγίζουν τη στρατηγική πωλήσεων που εφαρμόζουν από μια διαφορετική οπτική γωνία αναπτύσσοντας δυναμικές Προτάσεις Αξίας.

 • Εφαρμόζουμε τεχνικές διαχείρισης πωλήσεων χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα εργαλεία και εφαρμογές.

 • Οι εμπειρογνώμονές μας παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής σχετικά με βέλτιστες πρακτικές πωλήσεων και τεχνολογικές λύσεις στον τομέα των πωλήσεων καθώς και υπηρεσίες προγύμνασης που επιτρέπουν στα ηγετικά στελέχη πωλήσεων να επιτυγχάνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και να εναρμονίζουν με άνεση τις στρατηγικές πωλήσεων με τις ενέργειες marketing.

 • Συμβάλλουμε στην επίτευξη υψηλών επιδόσεων για τα ανώτατα στελέχη πωλήσεων.

 • Παρέχουμε κατάρτιση στον τομέα των Πωλήσεων Αξίας η οποία συνίσταται σε μια αποδεδειγμένα επιτυχημένη διαδικασία. Κατά τα τελευταία 25 χρόνια, εκατοντάδες εταιρείες και χιλιάδες ιδιώτες έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης Πωλήσεων Αξίας. Και τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Οι πελάτες αναφέρουν σημαντικές βελτιώσεις στους βασικούς δείκτες μέτρησης βάσει των οποίων αξιολογούνται οι περισσότερες ομάδες πωλήσεων, καθώς και αύξηση των εσόδων, συντομότερους κύκλους πώλησης, και συμφωνίες μεγαλύτερου όγκου.

Παρέχουμε την τεχνογνωσία των εξής συνεργαζόμενων οργανισμών

Profiles International: Εμπειρογνώμονες αξιολόγησης λύσεων και εργαζομένων. Από το 1991 με περισσότερες από 40.000.000 αξιολογήσεις σε πάνω από 45.000 εταιρείες σε 122 χώρες και 32 γλώσσες βοηθά τις επιχειρήσεις να αξιολογούν το προσωπικό τους και να διερευνούν τις δυνατότητες αποκόμισης αμοιβαίων οφελών.

ValueSelling Associates: Παρέχει μια παγκοσμίου φήμης μεθοδολογία πωλήσεων, το ValueSelling Framework®, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία της διαδικασίας πωλήσεων, τόσο διαδραστικού όσο και στρατηγικού χαρακτήρα. Έχει αναγνωριστεί ως μια από τις δέκα κορυφαίες μεθοδολογίες πωλήσεων παγκοσμίως. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά κατατάσσεται μεταξύ των 20 κορυφαίων εταιρειών κατάρτισης στον τομέα των πωλήσεων στον νέο κατάλογο για το έτος 2016 που ανακοινώθηκε από τον δικτυακό τόπο TrainingIndustry.com.

Από το 1991 μέχρι σήμερα βοηθά χιλιάδες επαγγελματίες στον τομέα των πωλήσεων να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους στις πωλήσεις.

Προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες κατάρτισης σε επιχειρήσεις της λίστας Fortune 1000, σε μικρομεσαίες αλλά και νεοφυείς επιχειρήσεις. Τα εργαλεία κατάρτισης και οι υπηρεσίες συμβουλευτικής στον τομέα των πωλήσεων έχουν αναπτυχθεί από την ίδια την εταιρεία κατάρτισης προκειμένου να παρέχουν μετρήσιμα αποτελέσματα.

WorldsViewAcademy: Πρόκειται για ένα κέντρο αριστείας στον τομέα της ανάπτυξης επιχειρήσεων που εστιάζει στη συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναμικού. Παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες συμβουλευτικής προσφέροντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να είναι πιο αποτελεσματικές βοηθώντας τις να μεταφράζουν τα προβλήματα και τις ανάγκες τους σε στρατηγικές με άμεση επιχειρηματική σκοπιμότητα.

Λύσεις διαχείρισης πωλήσεων

 1. Έλεγχος πωλήσεων: Αξιολόγηση των διαδικασιών πώλησης από τρίτους κατ’ αναλογία προς τη συνολική απόδοση.
 2. Αναδιάρθρωση πωλήσεων: Συνίσταται στον ριζικό ανασχεδιασμό των διαδικασιών πώλησης και στην αναπροσαρμογή των πωλητών με στόχο την επίτευξη θεαματικών βελτιώσεων στην παραγωγικότητα, στη διάρκεια των κύκλων πώλησης και στην ποιότητα.
 3. Διαδικασίες πωλήσεων: Αλλαγή των παλιών ή εισαγωγή νέων διαδικασιών πωλήσεων για καλύτερη επικοινωνία και οργάνωση, διαγραμμάτων ροής, περιγραφών θέσεων εργασίας με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος πωλήσεων.
 4. Υποστήριξη Marketing Πωλήσεων: Ενέργειες marketing, εκδηλώσεις, διαφήμιση και επικοινωνία, δείγματα προϊόντων προς πώληση, προωθητικό υλικό για την επίτευξη των στόχων πωλήσεων.
 5. Πρόσληψη-Αξιολόγηση πωλητών: Ειδικές ανά θέση εργασίας ψυχολογικές εκτιμήσεις για υπαλλήλους πωλήσεων, συνεντεύξεις με ειδικά ερωτηματολόγια, προσομοίωση περιστατικών και παιχνίδια ρόλων, δημιουργία διαδρομών σταδιοδρομίας.
 6. Επιδόσεις πωλήσεων: Προϋπολογισμός πωλήσεων, διαχείριση περιοχών πωλήσεων, προϋπολογισμός δαπανών, ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα, συστήματα πριμοδότησης.
 7. Εγχειρίδιο πωλήσεων: Ένα σημαντικό εργαλείο για τους επαγγελματίες στον τομέα των πωλήσεων που περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε θέματα ανταγωνισμού, προϊόντων, εμπορικών πολιτικών, εταιρικών διαδικασιών.
  Αποτελεί επίσης μια μήτρα ανάπτυξης εταιρικών πόρων, προϊόντων με τεχνικά χαρακτηριστικά, προδιαγραφών, στο σύνολό τους σε μορφή φιλική προς τον χρήστη που καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη στους διάφορους διαύλους διανομής
 8. Δείκτες μέτρησης & Αναφορά πωλήσεων: Παντός τύπου αναφορές, βασικοί δείκτες απόδοσης και μετρήσεις για διαχείριση και εργασίες πωλήσεων, δεξιότητες αριθμητικής συλλογιστικής.
 9. Κατάρτιση στον τομέα των πωλήσεων: Πρακτικές, βιώσιμες μέθοδοι με εφαρμόσιμα εργαλεία
 10. Καθοδήγηση στον τομέα των πωλήσεων
 11. Coaching

Customer Focus: Είναι Αμερικάνικη εταιρία ειδικευμένη σε προγράμματα δημιουργίας πιστότητας του πελάτη διαμέσου της διαρκούς διαχείρισης της εμπειρίας του. Εδώ και 20 χρόνια αλυσίδες μεγάλων ξενοδοχείων, super markets σε Αμερική και Ευρώπη χρησιμοποιούν τα προϊόντα της εταιρίας για να έχουν όχι απλά ικανοποιημένους αλλά ενθουσιασμένους πελάτες και απώτερο σκοπό την κεφαλαιοποίηση με αύξηση του μεικτού περιθωρίου κέρδους και την γενική αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των μονάδων.

Είναι η δημιουργός του προγράμματος Creating Customer Experience Ownership, μιας εφαρμοσμένης μεθοδολογίας εξυπηρέτησης ( Service management system ) η οποία κτίζει πιστότητα πελάτη και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα διαμέσου της διαχείρισης της εμπειρίας του πελάτη σε όλα τα επίπεδα στελεχών.

Creating Customer Experience Ownership
Η συγκεκριμένη παρέμβαση επιτυγχάνει διαφοροποίηση της εικόνας των υπηρεσιών της εταιρίας στα μάτια του πελάτη, ικανοποίηση και υπέρβαση των προσδοκιών του πελάτη σε κάθε επαφή, αμεσότητα επικοινωνίας και δημιουργία αξέχαστης εμπειρίας στον πελάτη. Διατήρηση της πελατοκεντρικότητας και προσήλωσης για τον πελάτη με στόχο την άριστη συνεργασία των στελεχών της ίδιας της εταιρίας
Βασική εξυπηρέτηση , Ακριβής, Έγκαιρη, Αξιόπιστη, Προσιτή
Ποιοτική εξυπηρέτηση, φιλική, με ενδιαφέρον και φροντίδα, με ευελιξία, με λύση των προβλημάτων, με αποκατάσταση της καλής λειτουργίας.

VOICE Clinics Νέο πρόγραμμα
Σκοπός η εγκατάσταση κοινής γλώσσας εξυπηρέτησης , επικοινωνίας, στάνταρτ αξιών στην διαχείριση ασθενών, συνοδών , επισκεπτών ιδιωτικών κλινικών, δημοσίων νοσοκομείων.
Η οικειοποίηση της εμπειρίας των ασθενών, η εγκατάσταση εμπιστοσύνης, η πρώτη εντύπωση και η διαχείριση των προσδοκιών, ο σεβασμός, η κατανόηση, ο τρόπος αντιμετώπισης των αντιρρήσεων και των παραπόνων αποτελούν στοιχεία της συγκεκριμένης παρέμβασης.

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα μας.

Location

Θεσσαλονίκη

26ης Οκτωβρίου 43
546 27, Limani Center

T: 2310 552 113, 541 620
F: 30 2310 552 114

Αθήνα

Πανεπιστημίου 10
106 71, Σύνταγμα

T: 210 95 80 000, 210 95 90 030
F: 210 95 90 031