Γιώργος Τελεχάς

leverlearning

Με σπουδές στην Οργάνωση και Διοίκηση επιχειρήσεων και μεταπτυχιακό και διδακτορικό στον Εξωτερικό και Εσωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων, τη Χρηματοοικονομική Στρατηγική Διοίκηση και την Πληροφορική, είμαι άνθρωπος με ανησυχίες για όλο το εύρος των σημαντικότερων συνιστωσών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Με την πολυετή εμπειρία μου στη συμβουλευτική των επιχειρήσεων σε θέματα ελέγχου, χρηματοοικονομικής αναδιοργάνωσης και διοικητικών αποφάσεων έχω αναπτύξει την ικανότητα διαμέσου της ομαδικότητας να βρίσκω λύσεις με όλους τους συνεργάτες μου σε πολύ σημαντικά εμπόδια των σύγχρονων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. 

LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2024
DWHITE PRODUCTION