Πολύκαρπος Καρκαβίτσας

leverlearning

Το επιστημονικό μου υπόβαθρο στον τομέα της Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς και η πολυετής ενασχόλησή μου με το στρατηγικό σχεδιασμό φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, μου επιτρέπουν να αντιμετωπίζω με ολιστικό τρόπο την επίλυση σημαντικών ζητημάτων που σας απασχολούν. Μαζί μπορούμε να διαμορφώσουμε τη στρατηγική για την επίτευξη της υγιούς ανάπτυξης της επιχείρησής σας ή του φορέα σας. Επιδίωξή μου η αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή του στρατηγικού σας σχεδιασμού.

LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2024
DWHITE PRODUCTION