Πωλίνα Δασκαλούδη

leverlearning

Είμαι Οικονομολόγος με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στη Λογιστική Ελεγκτική. Η πολυετής εμπειρία μου στη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων και στην εύρεση εθνικών και ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης για την υλοποίησή τους, καθώς και η εμβάθυνση σε οικονομικές & λογιστικές εργασίες, μου επιτρέπουν να βοηθώ τους πελάτες σε όλο το φάσμα των οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα η επιχείρησή τους.

LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2024
DWHITE PRODUCTION