Δήλωση Συμμετοχής


  Παρακαλούμε καταθέστε το ποσό συμμετοχής στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό, δηλώνοντας το όνομα του συμμετέχοντα ή το όνομα της εταιρείας.
  Τράπεζα: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  IBAN: GR63 0172 2150 0052 1506 0396 200
  Δικαιούχος: LEVER LEARNING IKE
  Η κατάθεση γίνεται το αργότερο πέντε ημέρες πριν την υλοποίηση του σεμιναρίου.
  Εφόσον ζητηθεί δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης
  Με την υποβολή των στοιχείων σας στην ηλεκτρονική φόρμα για δήλωση συμμετοχής σε εκπαιδευτικό σεμινάριο, δηλώνετε στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εταιρεία με την επωνυμία «LEVER LEARNING» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας. Η διατήρηση των δεδομένων γίνεται για διάστημα που απαιτεί η νομοθεσία για τον σκοπό της έκδοσης παραστατικού ενώ αυτά είναι πιθανό να μεταβιβαστούν στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

  LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

  LEVER LEARNING © 2024
  DWHITE PRODUCTION