Στρατηγικοί Συνεργάτες

Η Lever Learning υποστηρίζει εταιρείες και οργανισμούς στην επίτευξη των επιδιώξεών τους, παρεμβαίνοντας με μεθόδους εργασίας στη βελτίωση της στόχευσης, της απόδοσης και της αποτελεσματικότητάς τους.

Αυτό επιτυγχάνεται με την προσαρμογή και την εφαρμογή τεχνογνωσίας, εργαλείων και βέλτιστων πρακτικών παγκόσμιων ηγετών στη συμβουλευτική και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, όπως η ValuesellingAssociates, η WorldsviewAcademy και η CustomerFocus, των οποίων η Lever Learning αποτελεί αποκλειστικό συνεργάτη στην Ελλάδα.

Επίσης, η Lever Learning αποτελεί πάροχο των ολοκληρωμένων συστημάτων αξιολόγησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού του παγκόσμιου ηγέτη στο χώρο, της ProfilesInternational.

Τέλος, η πρόσφατη συνεργασία μας με τη Cisco, ανοίγει νέους δρόμους στον τομέα της ψηφιακού μετασχηματισμού και ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων.

leverlearning

Η Valueselling Associates αναπτύσσει συστήματα που συνδυάζουν εργαλεία, τεχνογνωσία και διαδικασίες για όλο το φάσμα των πωλήσεων, προς βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας των στελεχών πωλήσεων. Τόσο ο διεθνής αναγνωρισμένος φορέας “Training Industry” όσο και ο Αμερικανικός οργανισμός “Selling Power” συμπεριλαμβάνουν διαρκώς τη ValueSelling Associates στις 20 Κορυφαίες Εταιρείες Εκπαίδευσης Πωλήσεων παγκοσμίως για τα έτη 2013 – 2020 και το Valueselling Framework στις 10 αποτελεσματικότερες μεθόδους πωλήσεων στον κόσμο.

www.valueselling.com

leverlearning

Η WorldsView Academy αναπτύσσει παρεμβάσεις για την Ηγεσία και την αλλαγή Κουλτούρας. Βοηθά τους οργανισμούς να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους με ουσιαστικές και εφαρμόσιμες στρατηγικές, υποστηρίζοντας τους στη δημιουργία αποτελεσματικών ομάδων, στην ανάπτυξη ηγεσίας και ικανοτήτων διοίκησης, στην παρακίνηση και ενδυνάμωση των ανθρώπων, στην εφαρμογή αξιών και συμπεριφορών που δημιουργούν κουλτούρα υψηλής αποτελεσματικότητας και οδηγούν τον οργανισμό σε μακροχρόνια επιτυχία με υγιή τρόπο.

Τα προγράμματα είναι πιστοποιημένα από το Πανεπιστήμιο Middlesex της Μ. Βρετανίας.

worldsviewacademy.com

leverlearning

H Cisco είναι ηγέτιδα εταιρεία παγκοσμίως στην τεχνολογία δικτύωσης και στον τομέα της ψηφιακής επικοινωνίας και μεταρρύθμισης.

Με τη δημιουργία του Διεθνούς Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων, η Cisco δημιουργεί ομάδες που αναλύουν, σχεδιάζουν και προτείνουν λύσεις που απασχολούν οποιοδήποτε τομέα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Παράλληλα, με το τμήμα εκπαίδευσης – Cisco Networking Academy (www.netacad.com) ενισχύονται οι ψηφιακές δεξιότητες οργανισμών και επαγγελματιών, που επιθυμούν να αποκτήσουν εφόδια εξειδίκευσης, που πλέον απαιτούνται από την αγορά εργασίας σήμερα.

www.cisco.com

leverlearning

Η Customer Focus είναι αμερικάνικη εταιρεία ειδικευμένη σε προγράμματα δημιουργίας πιστότητας του πελάτη μέσω της διαρκούς διαχείρισης της εμπειρίας του. Εδώ και 20 χρόνια αλυσίδες μεγάλων ξενοδοχείων και Super Markets σε Αμερική και Ευρώπη χρησιμοποιούν τα προϊόντα της για να έχουν πιστούς, ενθουσιασμένους πελάτες.

 

leverlearning

H Profiles International είναι παγκόσμιος ηγέτης στην αξιολόγηση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού μέσω ολοκληρωμένων συστημάτων για αξιολόγηση και πρόσληψη, προαγωγή, διατήρηση και ανάπτυξη ταλαντούχων εργαζομένων. Χρησιμοποιεί ψυχομετρικά συστήματα, συστήματα εφαρμοσμένης εργασιακής ψυχολογίας και σειρά εργαλείων αξιολόγησης και διαχείρισης αποδοτικότητας.

www.profilesinternational.com

LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2024
DWHITE PRODUCTION