Φανταστείτε έναν οργανισμό που αποφεύγει τις κακές προσλήψεις, μεγιστοποιεί το δυναμικό των ανθρώπων του, αυξάνει την αυτογνωσία τους και προβλέπει την απόδοσή τους σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας…

Μπορεί να είναι ο δικός σας οργανισμός.

Με μια σειρά εργαλείων και αξιολογήσεων μπορούμε να σας βοηθήσουμε να το επιτύχετε.

CheckPoint 360ο Feedback System ™

Το CheckPoint 360ο Feedback System™ είναι ένα δυναμικό εργαλείο αξιολόγησης που παρέχει στους διευθυντές/προϊσταμένους κάθε βαθμίδας πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν αυτογνωσία για τις ηγετικές και διοικητικές τους ικανότητες και να εντοπίσουν με ακρίβεια τα δυνατά τους σημεία, τις περιοχές ανάπτυξης και τη συνολική απόδοση της εργασίας τους.

leverlearning
leverlearning

ProfileXT ™

Το ProfileXT ™ είναι ένα άρτιο μεθοδολογικά σύστημα για την αξιολόγηση των ανθρώπινων δεξιοτήτων και την πρόβλεψη, με βάση αυτές, της αποδοτικότητας του ατόμου στην εργασία. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του ProfileXT™ είναι το “job matching”, που διακρίνει την καταλληλότητα του υποψηφίου για τη θέση εργασίας (job fit). Αυτό γίνεται με τον εντοπισμό των χαρακτηριστικών του κάθε υποψηφίου και τη σύγκρισή τους με εκείνα που απαιτούνται για την επίτευξη υψηλής αποδοτικότητας στη συγκεκριμένη θέση εργασίας (high performance job patterns).

leverlearning
leverlearning

Profiles Sales Assessment ™

Το Profiles Sales Assessment ™ είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης που χρησιμοποιείται για την επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων για τις θέσεις πωλήσεων στον οργανισμό σας, καθώς και για την παρακίνησή τους για αύξηση της απόδοσής τους. Το εργαλείο βασίζεται σε “μοντελοποίηση της θέσης εργασίας”.

leverlearning
leverlearning

Profiles Performance Indicator ™

Tο Profiles Performance Indicator ™ είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης που σας παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για το πώς ένα άτομο μπορεί να παρακινηθεί και να λειτουργεί διαρκώς έχοντας κορυφαία απόδοση.

leverlearning
leverlearning

Customer Service Profile ™

Το Customer Service Profile ™ είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης που χρησιμοποιείται για την επιλογή και την αξιολόγηση απόδοσης των υπαλλήλων σε συγκεκριμένες θέσεις εξυπηρέτησης πελατών στον οργανισμό σας. Εφαρμόζεται προσαρμοσμένα σε διάφορους κλάδους όπως φιλοξενία, υγειονομική περίθαλψη, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και λιανικό εμπόριο.

leverlearning
leverlearning

LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2024
DWHITE PRODUCTION