Δεν γεννηθήκαμε απαραιτήτως με όλες τις δεξιότητες που απαιτούνται για το ρόλο που είμαστε. Ένας τεχνικός εμπειρογνώμονας μπορεί να μην διαθέτει τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη διοίκηση ενός έργου ή τη διοίκηση μιας ομάδας. Ένα μέλος της ομάδας μπορεί να χρειάζεται υποστήριξη και εκπαίδευση για να διαχειριστεί επιτυχημένα το χρόνο και την ενέργειά του. Ένας νέος manager μπορεί να χρειάζεται βοήθεια για την επίλυση των επιχειρηματικών προβλημάτων και τη λήψη των σωστών αποφάσεων ή για τον τρόπο που μπορεί να εκχωρήσει με επιτυχία αρμοδιότητες και εργασίες.
Η πρόκληση είναι διαφορετική για κάθε επιχείρηση και για κάθε άτομο. Γνωρίζουμε ότι τα καλύτερα αποτελέσματα στην επιχείρηση επιτυγχάνονται όταν την ευθύνη για την υψηλή απόδοση και την ανάπτυξη των ανθρώπων την αναλαμβάνει τόσο η εταιρεία όσο και το ίδιο το άτομο. Η προσωπική αποτελεσματικότητα και ανάπτυξη αφορά ακριβώς αυτό: αναλαμβάνω ο ίδιος την ευθύνη για την ανάπτυξη και την προσωπική μου εξέλιξη.

Η Lever learning σας παρέχει μια σειρά σεμιναρίων που αποσκοπούν στην προσωπική σας ανάπτυξη και εξέλιξη και θα σας εξοπλίσουν με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές για να βελτιώσετε την ποιότητα της επαγγελματικής, αλλά και της προσωπικής σας ζωής.

Βασικές Αρχές Διοίκησης Έργου

Το σεμινάριο Βασικές Αρχές Διοίκησης Έργου παρουσιάζει τις βασικές αρχές και τα εργαλεία της Διοίκησης Έργων (Project Management) εστιάζοντας σε: Σχεδιασμό, Οργάνωση και Στελέχωση, Καθοδήγηση, Διαχείριση Κινδύνων, Ηγεσία, Έλεγχο και Αναφορές. Παράλληλα εξετάζονται εργαλεία και πρακτικές για την αποτελεσματική ηγεσία της ομάδας του έργου και των εμπλεκόμενων, εστιάζοντας σε θέματα διοίκησης, επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων και διατήρησης της δέσμευσης και τη ενέργειας.

leverlearning
leverlearning

Αποτελεσματικό Coaching

Διοικείτε (ή θέλετε να διοικήσετε) ανθρώπους; Αναρωτηθήκατε ποτέ πώς μπορείτε να βελτιώσετε την απόδοση των ανθρώπων σας; Τι μπορείτε να κάνετε για να τους αναπτύξετε; Πώς μπορείτε να «ξεκλειδώσετε» όλο το δυναμικό τους και να βγάλετε τον καλύτερο τους εαυτό τους; Να επικοινωνήσετε αποτελεσματικότερα μαζί τους και να δημιουργήσετε σχέσεις εμπιστοσύνης και αφοσίωσης; Εάν απαντήσατε «ναι» σε οποιαδήποτε από αυτές τις ερωτήσεις, τότε αυτό το σεμινάριο σας αφορά!

leverlearning
leverlearning

Διαχείριση Χρόνου και Ενέργειας

Η ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου και της ενέργειά μας είναι σημαντική. Η καλή διαχείριση του χρόνου οδηγεί σε βελτιωμένη παραγωγικότητα και η καλή διαχείριση της ενέργειας είναι η βάση για υψηλή απόδοση και εξαιρετικά αποτελέσματα. Συνδυάζοντας και τις δύο παραμέτρους, επιτυγχάνουμε μια κατάσταση ευεξίας που μας οδηγεί σε μια υψηλότερη ποιότητα επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

leverlearning
leverlearning

Επίλυση Προβλημάτων

Οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων αναφέρονται στην ικανότητά μας να επιλύουμε προβλήματα με αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο, χωρίς εμπόδια. Το σεμινάριο εστιάζει στη μεθοδολογική προσέγγιση για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος στην εργασία. Περιλαμβάνει τη δυνατότητα αναγνώρισης και προσδιορισμού του προβλήματος, τη δημιουργία εναλλακτικών λύσεων, την αξιολόγηση και επιλογή της καλύτερης εναλλακτικής λύσης και τέλος την εφαρμογή της.

leverlearning
leverlearning

Λήψη Αποφάσεων

Η λήψη αποφάσεων αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής αλλά και προσωπικής μας ζωής. Η δε λήψη των σωστών αποφάσεων απαιτεί γνώση και εφαρμογή συγκεκριμένης μεθοδολογίας. Το σεμινάριο εστιάζει στην αξιολόγηση ευκαιριών, επενδύσεων, προτάσεων εμπορικής πολιτικής, στρατηγικών αποφάσεων για τον ανταγωνισμό, επίλυσης προβλήματος με πελάτη, κλπ, που αποτελούν καθημερινά ζητήματα στην εργασία και που απαιτούν τη λήψη της σωστής απόφασης.

leverlearning
leverlearning

LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2024
DWHITE PRODUCTION