Management Success Principles

Οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται καθιστούν την ανάγκη για ισχυρή ηγεσία και διοίκηση πιο επιτακτική από ποτέ. Στο συγκεκριμένο σεμινάριο, οι αρχές της επιτυχημένης Ηγεσίας και Διοίκησης, βασισμένες την παγκόσμια βιβλιογραφία, μεταφράζονται στην καθημερινότητα του manager. Με τη χρήση δομημένων εργαλείων και τεχνικών και μέσα από ατομικές και ομαδικές ασκήσεις και συζητήσεις μεταξύ ομόβαθμων, επιτυγχάνεται η βαθιά κατανόηση και εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές αρχές επιτυχίας του ρόλου τους στη σημερινή πραγματικότητα, καθιστώντας του ικανούς να διοικήσουν την ομάδα τους και τον εαυτό τους με πιο αποτελεσματικό και ουσιαστικό τρόπο, που θα κάνει τη διαφορά στον οργανισμό τους.

leverlearning
 1. Live Online Training
 2. Ημερομηνία: 14-16/6
 3. Ώρες: 15.00-19.00
 4. Κόστος: 500€

Ο ρόλος του manager είναι να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα του τμήματός του και να δημιουργήσει μια ομάδα που να λειτουργεί με υγιή τρόπο και να συμβάλλει στη δημιουργία μιας εποικοδομητικής εταιρικής κουλτούρας. Ως εκ τούτου, εκτός από τον προγραμματισμό, τη λήψη αποφάσεων, την οργάνωση και τον έλεγχο, που είναι στις αρμοδιότητες του ρόλου, θα πρέπει να αναπτύξει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται για να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει τους ανθρώπους για την επίτευξη του εταιρικού οράματος, χωρίς να θυσιάσει τα αποτελέσματα και τη σωστή λειτουργία του τμήματος. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε, ότι τα αποτελέσματα σε αυτό το ρόλο έρχονται μέσω των ανθρώπων.

Οι ικανοί managers γίνονται αισθητοί σε κάθε περιβάλλον. Μετατρέπουν ομάδες που σε άλλες συνθήκες θα ήταν συνηθισμένες, σε ομάδες υψηλής απόδοσης, παρέχουν σαφήνεια και νόημα στην εργασία και αναπτύσσουν το κάθε μέλος στο μέγιστο των δυνατοτήτων του.

Οι μέτριοι σε ικανότητα managers έχουν το αντίθετο αντίκτυπο. Συχνά λέγεται ότι οι άνθρωποι δεν εγκαταλείπουν εταιρίες, αφήνουν διευθυντές. Τέτοια στελέχη παρεμποδίζουν την παραγωγικότητα, περιπλέκουν την ολοκλήρωση των εργασιών, δεν μπορούν να δημιουργήσουν συνεκτικές ομάδες, ανθεκτικές στην αλλαγή, και οδηγούν σε υψηλά επίπεδα ανακύκλωσης του προσωπικού (turnover).

Με δεδομένες τις παραπάνω προσδοκίες, ευθύνες και προκλήσεις, το να είσαι manager είναι μια θαρραλέα πράξη. Καθώς προχωρήσατε πλέον από τη διοίκηση του εαυτού σας στη διοίκηση των άλλων, αναρωτηθείτε, τι είδους manager θέλετε να είστε στον οργανισμό σας;

 

Τα θέματα που εστιάζεται αυτό το σεμινάριο αφορούν τις βασικές αρχές διοίκησης που θα πρέπει να εφαρμόσει ένας manager στην καθημερινότητά του. Κάποια από αυτά μπορεί να τα κάνετε ήδη, ίσως όχι με την πιο κατάλληλη τεχνική, κάποια άλλα να έχουν ξεχαστεί στην πορεία λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας που σας πνίγει καθημερινά. Μην ξεχνάτε όμως ότι αυτά είναι τα σημαντικά!

1.Ηγεσία και Διοίκηση

2. Ευθυγράμμιση

3. Κοινότητα

4. Διαχείριση Αλλαγής

5. Καθημερινή διοίκηση της ομάδας

6. Έμπνευση και κινητοποίηση

 • Ένας προς έναν συζητήσεις
 • Επικοινωνία στόχων και προσδοκιών
 • Χτίζοντας την εμπιστοσύνη

7. Ανατροφοδότηση

 • Η τέχνη της ανατροφοδότησης
 • Αναγνώριση και Επιβράβευση
 • Ανατροφοδότηση Απόδοσης

8. Η ποικιλομορφία της ομάδας

9. Δημιουργία κουλτούρας υπευθυνότητας και λογοδοσίας

10.Ενδυνάμωση των ανθρώπων

 • Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

11.Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Απόδοσης

12.Αποτελεσματικό Coaching

 • 3 βήματα για επιτυχημένο Coaching
 • Ο κύκλος της επιτυχίας
 • GROW model

13. Διοίκηση ομάδας Υψηλής Απόδοσης

 • Κατανομή χρόνου και εστίασης
 • Πλάνα ανάπτυξης
 • Έλεγχος προόδου

Ο ρόλος του manager είναι να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα του τμήματός του και να δημιουργήσει μια ομάδα που να λειτουργεί με υγιή τρόπο και να συμβάλλει στη δημιουργία μιας εποικοδομητικής εταιρικής κουλτούρας. Ως εκ τούτου, εκτός από τον προγραμματισμό, τη λήψη αποφάσεων, την οργάνωση και τον έλεγχο, που είναι στις αρμοδιότητες του ρόλου, θα πρέπει να αναπτύξει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται για να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει τους ανθρώπους για την επίτευξη του εταιρικού οράματος, χωρίς να θυσιάσει τα αποτελέσματα και τη σωστή λειτουργία του τμήματος. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε, ότι τα αποτελέσματα σε αυτό το ρόλο έρχονται μέσω των ανθρώπων.

Οι ικανοί managers γίνονται αισθητοί σε κάθε περιβάλλον. Μετατρέπουν ομάδες που σε άλλες συνθήκες θα ήταν συνηθισμένες, σε ομάδες υψηλής απόδοσης, παρέχουν σαφήνεια και νόημα στην εργασία και αναπτύσσουν το κάθε μέλος στο μέγιστο των δυνατοτήτων του.

Οι μέτριοι σε ικανότητα managers έχουν το αντίθετο αντίκτυπο. Συχνά λέγεται ότι οι άνθρωποι δεν εγκαταλείπουν εταιρίες, αφήνουν διευθυντές. Τέτοια στελέχη παρεμποδίζουν την παραγωγικότητα, περιπλέκουν την ολοκλήρωση των εργασιών, δεν μπορούν να δημιουργήσουν συνεκτικές ομάδες, ανθεκτικές στην αλλαγή, και οδηγούν σε υψηλά επίπεδα ανακύκλωσης του προσωπικού (turnover).

Με δεδομένες τις παραπάνω προσδοκίες, ευθύνες και προκλήσεις, το να είσαι manager είναι μια θαρραλέα πράξη. Καθώς προχωρήσατε πλέον από τη διοίκηση του εαυτού σας στη διοίκηση των άλλων, αναρωτηθείτε, τι είδους manager θέλετε να είστε στον οργανισμό σας;

 

Τα θέματα που εστιάζεται αυτό το σεμινάριο αφορούν τις βασικές αρχές διοίκησης που θα πρέπει να εφαρμόσει ένας manager στην καθημερινότητά του. Κάποια από αυτά μπορεί να τα κάνετε ήδη, ίσως όχι με την πιο κατάλληλη τεχνική, κάποια άλλα να έχουν ξεχαστεί στην πορεία λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας που σας πνίγει καθημερινά. Μην ξεχνάτε όμως ότι αυτά είναι τα σημαντικά!

1.Ηγεσία και Διοίκηση

2. Ευθυγράμμιση

3. Κοινότητα

4. Διαχείριση Αλλαγής

5. Καθημερινή διοίκηση της ομάδας

6. Έμπνευση και κινητοποίηση

 • Ένας προς έναν συζητήσεις
 • Επικοινωνία στόχων και προσδοκιών
 • Χτίζοντας την εμπιστοσύνη

7. Ανατροφοδότηση

 • Η τέχνη της ανατροφοδότησης
 • Αναγνώριση και Επιβράβευση
 • Ανατροφοδότηση Απόδοσης

8. Η ποικιλομορφία της ομάδας

9. Δημιουργία κουλτούρας υπευθυνότητας και λογοδοσίας

10.Ενδυνάμωση των ανθρώπων

 • Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

11.Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Απόδοσης

12.Αποτελεσματικό Coaching

 • 3 βήματα για επιτυχημένο Coaching
 • Ο κύκλος της επιτυχίας
 • GROW model

13. Διοίκηση ομάδας Υψηλής Απόδοσης

 • Κατανομή χρόνου και εστίασης
 • Πλάνα ανάπτυξης
 • Έλεγχος προόδου

Αποτελέσματα του σεμιναρίου

Μέσα από αυτό το σεμινάριο θα είστε σε θέση να:

 • Ενεργοποιείτε, επηρεάζετε και να εμπνέετε τους άλλους
 • Συνδεθείτε με την ομάδα σας και να δημιουργήσετε μια κοινότητα
 • Επικοινωνείτε με διαφάνεια, ορίζοντας σαφείς στόχους και προσδοκίες και ασκώντας καθημερινή διοίκηση στην ομάδα σας
 • Αυξήσετε την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό στη σχέση σας με τους άλλους
 • Εφαρμόσετε μια πολύ αποτελεσματική διαδικασία coaching
 • Βελτιώσετε την υπευθυνότητα των ανθρώπων σας
 • Θέσετε τις κατάλληλες προτεραιότητες και να προσαρμόσετε την κατανομή του χρόνου σας για να διασφαλίσετε την υψηλή απόδοση της ομάδας σας
 • Αντιμετωπίσετε την κακή απόδοση με συγκεκριμένες ενέργειες
 • Έχετε σαφείς επιχειρηματικούς στόχους ανάπτυξης για κάθε άνθρωπο της ομάδας σας

 

Όλα αυτά οδηγούν σε:

 • Αύξηση της προσωπικής σας αποτελεσματικότητας
 • Αύξηση της απόδοσης των ανθρώπων
 • Δημιουργία ομάδας υψηλής απόδοσης
 • Βελτίωση του κλίματος της ομάδας/αύξηση συνεργασίας
 • Αύξηση της δέσμευσης και αφοσίωσης των ανθρώπων στον οργανισμό
 • Ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ανθρώπων/ανάπτυξη των νέων ταλέντων του οργανισμού
 • Μείωση του turnover των εργαζομένων στην ομάδα/εταιρεία

Δομή παρέμβασης

Τρία 4-ωρα Live Online Sessions

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε managers και όλους όσους εμπλέκονται με τη διοίκηση ανθρώπων

LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2024
DWHITE PRODUCTION