Επανασχεδιασμός Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Η θεμελιώδης επανεξέταση και ο ριζικός επανασχεδιασμός της επιχειρησιακής διαδικασίας για την επίτευξη σημαντικών βελτιώσεων σε κρίσιμα μέτρα απόδοσης, όπως η παραγωγικότητα, το κόστος, η εξυπηρέτηση, η ποιότητα κλπ. είναι απαραίτητη σε όλες τις επιχειρήσεις που θέλουν να γίνουν πιο αποτελεσματικές στη λειτουργία τους.

leverlearning

Ο ανασχεδιασμός με την εφαρμογή της τεχνολογίας και της επιστήμης της διαχείρισης στην τροποποίηση των υφιστάμενων συστημάτων, οργανισμών, διαδικασιών και προϊόντων, προκειμένου να καταστούν πιο αποτελεσματικά, αποδοτικά και να ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα είναι μια ακόμη υπηρεσία μας.
Ο ανασχεδιασμός μπορεί να πραγματοποιηθεί σε επίπεδο οργανισμού, σε επίπεδο οργανωτικών διαδικασιών ή στο επίπεδο των προϊόντων και των υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες ενός οργανισμού.
Ξεκινώντας με ένα «κενό φύλλο χαρτιού» επανεξετάζουμε σε μηδενική βάση το οργανόγραμμα, τις υφιστάμενες διαδικασίες, τους τρόπους λειτουργίας, τις διάφορες οικονομικές καταστάσεις, την απόδοση των τμημάτων, των προϊόντων, τις κερδοφορίες, των δικτύων διανομής και επανασχεδιάζουμε με νέες λύσεις αύξησης κερδοφορίας, προστιθέμενης αξίας σε επιμέρους στόχους όπως παραγωγή, προϊόντα, ποιότητα, πελάτες και εξυπηρέτηση, αποτελεσματικότητα πωλήσεων, αύξηση κερδοφορίας κλπ.

Ο ανασχεδιασμός με την εφαρμογή της τεχνολογίας και της επιστήμης της διαχείρισης στην τροποποίηση των υφιστάμενων συστημάτων, οργανισμών, διαδικασιών και προϊόντων, προκειμένου να καταστούν πιο αποτελεσματικά, αποδοτικά και να ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα είναι μια ακόμη υπηρεσία μας.
Ο ανασχεδιασμός μπορεί να πραγματοποιηθεί σε επίπεδο οργανισμού, σε επίπεδο οργανωτικών διαδικασιών ή στο επίπεδο των προϊόντων και των υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες ενός οργανισμού.
Ξεκινώντας με ένα «κενό φύλλο χαρτιού» επανεξετάζουμε σε μηδενική βάση το οργανόγραμμα, τις υφιστάμενες διαδικασίες, τους τρόπους λειτουργίας, τις διάφορες οικονομικές καταστάσεις, την απόδοση των τμημάτων, των προϊόντων, τις κερδοφορίες, των δικτύων διανομής και επανασχεδιάζουμε με νέες λύσεις αύξησης κερδοφορίας, προστιθέμενης αξίας σε επιμέρους στόχους όπως παραγωγή, προϊόντα, ποιότητα, πελάτες και εξυπηρέτηση, αποτελεσματικότητα πωλήσεων, αύξηση κερδοφορίας κλπ.

LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2024
DWHITE PRODUCTION