Οργάνωσε Εκδηλώσεις & Events Marketing: Γρήγορα, Αποτελεσματικά και με Χαμηλό Κόστος

Με όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να υιοθετούν την πελατοκεντρική προσέγγιση στις στρατηγικές μάρκετινγκ που αναπτύσσουν, η δέσμευση των πελατών (customer engagement) βρίσκεται αναπόφευκτα στο επίκεντρο όλων των σχεδιασμών. Οι δεσμευμένοι με μια μάρκα πελάτες είναι πιστοί (Loyal) στη μάρκα και, σε ανώτερο επίπεδο, γίνονται οι πρεσβευτές της μάρκας (Brand Ambassadors) και της επιχείρησης.

leverlearning

Η δέσμευση των πελατών δεν περιορίζεται πλέον σε πωλήσεις, υποστήριξη ή υπηρεσίες. Αντ ‘αυτού, είναι μια συνεχής πρακτική των εμπορικών σημάτων που προβλέπουν τις ανάγκες των πελατών και διατηρούν επαφή μαζί τους για να προωθήσουν διαρκείς σχέσεις, πίστη και, ως εκ τούτου, ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους.

Ένα πολύ διαδεδομένο και σημαντικό μέσο που συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση είναι η οργάνωση εκδηλώσεων (ψηφιακών ή αναλογικών/διαπροσωπικών), που ενισχύουν την ενασχόληση και τη  συμμετοχή των πελατών με τη μάρκα. Η διοργάνωση αυτών απαιτεί ειδικές γνώσεις και εμπειρία για να οδηγηθούν σε επιτυχία.

Η παρέμβαση Οργάνωση Εκδηλώσεων και Event Marketing: Γρήγορα, Αποτελεσματικά και με Χαμηλό Κόστος™ εστιάζει στο Event Marketing, ψηφιακό και μη-ψηφιακό, δίνοντας έμφαση στην αποτελεσματικότητα, την αριστοποίηση του κόστους και τη δέσμευση του καταναλωτή ή την μετατροπή του πιστού καταναλωτή σε πρεσβευτή της μάρκας της εταιρείας.

Τα βασικά σημεία στα οποία εστιάζει το σεμινάριο:

 • Στρατηγική και Στόχοι για Event Marketing
 • Σχεδιασμός και Οργάνωση Ψηφιακού Event
 • Σχεδιασμός και Οργάνωση Μη-Ψηφιακού Διαπροσωπικού Event (Συνέντευξη Τύπου, Παρουσίαση Προϊόντος, Αθλητική Εκδήλωση, Μουσική Εκδήλωση κλπ.)
 • Δημιουργία και Υλοποίηση πλάνου Brand Ambassador
 • Grass Roots Marketing
 • Βήματα Υλοποίησης Event Marketing
 • Αριστοποίηση Κόστους Event Marketing (Cost Optimization)
 • Διαχείριση Κρίσης κατά την Υλοποίηση μίας Εκδήλωσης
 • Μέτρηση Αποτελεσματικότητας

Όλα αυτά γίνονται με ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων (case studies), προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες και το χαρακτήρα κάθε επιχείρησης και παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών.

Η δέσμευση των πελατών δεν περιορίζεται πλέον σε πωλήσεις, υποστήριξη ή υπηρεσίες. Αντ ‘αυτού, είναι μια συνεχής πρακτική των εμπορικών σημάτων που προβλέπουν τις ανάγκες των πελατών και διατηρούν επαφή μαζί τους για να προωθήσουν διαρκείς σχέσεις, πίστη και, ως εκ τούτου, ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους.

Ένα πολύ διαδεδομένο και σημαντικό μέσο που συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση είναι η οργάνωση εκδηλώσεων (ψηφιακών ή αναλογικών/διαπροσωπικών), που ενισχύουν την ενασχόληση και τη  συμμετοχή των πελατών με τη μάρκα. Η διοργάνωση αυτών απαιτεί ειδικές γνώσεις και εμπειρία για να οδηγηθούν σε επιτυχία.

Η παρέμβαση Οργάνωση Εκδηλώσεων και Event Marketing: Γρήγορα, Αποτελεσματικά και με Χαμηλό Κόστος™ εστιάζει στο Event Marketing, ψηφιακό και μη-ψηφιακό, δίνοντας έμφαση στην αποτελεσματικότητα, την αριστοποίηση του κόστους και τη δέσμευση του καταναλωτή ή την μετατροπή του πιστού καταναλωτή σε πρεσβευτή της μάρκας της εταιρείας.

Τα βασικά σημεία στα οποία εστιάζει το σεμινάριο:

 • Στρατηγική και Στόχοι για Event Marketing
 • Σχεδιασμός και Οργάνωση Ψηφιακού Event
 • Σχεδιασμός και Οργάνωση Μη-Ψηφιακού Διαπροσωπικού Event (Συνέντευξη Τύπου, Παρουσίαση Προϊόντος, Αθλητική Εκδήλωση, Μουσική Εκδήλωση κλπ.)
 • Δημιουργία και Υλοποίηση πλάνου Brand Ambassador
 • Grass Roots Marketing
 • Βήματα Υλοποίησης Event Marketing
 • Αριστοποίηση Κόστους Event Marketing (Cost Optimization)
 • Διαχείριση Κρίσης κατά την Υλοποίηση μίας Εκδήλωσης
 • Μέτρηση Αποτελεσματικότητας

Όλα αυτά γίνονται με ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων (case studies), προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες και το χαρακτήρα κάθε επιχείρησης και παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών.

Δομή παρέμβασης

Ημερήσια παρέμβαση

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε στελέχη του Marketing και της Εμπορικής Διεύθυνσης.

LEVER LEARNING © 2023 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2023
DWHITE PRODUCTION