Finance

Η χρηματοοικονομική συμβουλευτική αποβλέπει στην ερμηνεία των λογιστικών καταστάσεων και συμπερασμάτων. Αναλύονται ανάγκες όπως είναι η επιλογή της πιο συμφέρουσας χρηματοδότησης (επενδυτικά προφίλ) καθώς και της περισσότερο αποδοτικής επενδυτικής επιλογής (Επενδυτικά Πλάνα). Σχηματίζονται μελλοντικά επιχειρηματικά σενάρια διαμέσων προϋπολογισμών (Κεφαλαιακών, Ταμειακών, Πωλήσεων, Παραγωγής ΓΒΕ κλπ) και ερμηνευτικών εργαλείων, όπως αυτά αναλύονται και στις υπηρεσίες μας.

Ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, υπάρχει η δυνατότητα ενδοεταιρικής εκπαίδευσης σε όλα τα χρηματοοικονομικά εργαλεία (Entry – Mid – Senior level)

leverlearning
 1. Investor Profile – Επενδυτικό Προφίλ

Βάση τη μελέτης του επενδυτή (Φυσικό Πρόσωπο – Επιχείρηση) καθορίζεται το επενδυτικό προφίλ με παράγοντες όπως το προφίλ εμπειρίας, το σκοπό που εξυπηρετεί η επένδυση, το νόμισμα αναφοράς, την κατηγοριοποίηση του κινδύνου κλπ:

 • Προφίλ Χαμηλού Κινδύνου: Εισοδηματική ανάπτυξη μέσω της επένδυσης σε χρηματοπιστωτικά μέσα χαμηλού κινδύνου με μέγιστη διάρκεια τα 3 έτη, όπως ομόλογα, ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια και Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων – Κρατικοί Διαπραγματεύσιμοι τίτλοι ή τίτλοι επιχειρήσεων σταθερού εισοδήματος υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης.
 • Προφίλ Μεσαίου Κινδύνου: Εισοδηματική ανάπτυξη ή επίτευξη κεφαλαιακής ανάπτυξης μέσω της επένδυσης σε χρηματοπιστωτικά μέσα μεσαίου κινδύνου με μέγιστη διάρκεια τα 7 έτη, όπως ομόλογα – μετοχές, ομολογιακά, μετοχικά και μεικτά αμοιβαία κεφάλαια, μέσα χρηματαγοράς και λοιπά χρηματοπιστωτικά μέσα εισοδήματος – Κρατικοί Διαπραγματεύσιμοι τίτλοι ή τίτλοι ε-επιχειρήσεων σταθερού εισοδήματος μεσαίας πιστοληπτικής αξιολόγησης.
 • Προφίλ Υψηλού Κινδύνου: Εισοδηματική ανάπτυξη ή επίτευξη κεφαλαιακής ανάπτυξης μέσω της επένδυσης σε χρηματοπιστωτικά μέσα υψηλού κινδύνου χωρίς την ύπαρξη χρονικού περιορισμού, όπως ομόλογα, ομολογιακά και μεικτά αμοιβαία κεφάλαια, μέσα χρηματαγοράς και λοιπά χρηματοπιστωτικά μέσα εισοδήματος – Κρατικοί Διαπραγματεύσιμοι τίτλοι ή τίτλοι επιχειρήσεων σταθερού εισοδήματος υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης.
 • Προφίλ Υψηλού Κινδύνου Κεφαλαιακής Ανάπτυξης: Μέσω της επένδυσης σε Μετοχικά Αμοιβαία κεφάλαια και ΔΑΚ, Αμοιβαία κεφάλαια Διαχείρισης διαθεσίμων και μεμονωμένες μετοχές προβλέπεται η επίτευξη κεφαλαιακής ανάπτυξης.
 1. Investment Plans – Σχεδιασμός Επενδυτικού Πλάνου

Μετά την αξιολόγηση και τον χαρακτηρισμό του επενδυτή συντάσσεται και χαρτογραφείται ο ιδανικός χρονοπρογραμματισμός ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου του επενδυτή με την αντίστοιχη μελέτη κόστους, εσόδων και στάθμισης του χαρτοφυλακίου. Η στάθμιση επιτυγχάνεται μέσω της σχέσης κινδύνου και απόδοσης, διότι από το μέγεθος του κινδύνου που αναλαμβάνει ο επενδυτής εξαρτώνται και οι αποδόσεις του. Η επενδυτική τακτική βασίζεται στη διαχείριση του μοντέλου και των εργαλείων απόδοσης και κινδύνου χαρτοφυλακίου και μεταβάλλεται κάθε φορά που ο επενδυτής αποφασίζει ότι επιθυμεί να αυξήσει ή να μειώσει το μέγεθος αλλά και το είδος του κινδύνου που αναλαμβάνει.

 1. Cost Optimization Plans – Σχεδιασμός και Διαχείριση κόστους Επενδυτικού Πλάνου

Σχέδιο Επένδυσης:

 • Διάθεση και κοστολόγηση πόρων (μελέτες εξασφάλισης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης – Χρηματοροές προσδιορισμού ξένων ή ιδίων κεφαλαίων).
 • Ενναλακτικές μορφές επένδυσης, είτε παραγωγικής διαδικασίας, είτε χαρτοφυλακίου. Εργαλεία Μελέτης ΚΠΑ και ποσοστού απόδοσης. Μελέτες Διερεύνησης Ευκαιριών Επένδυσης.
 • Προμελέτη σκοπιμότητας – Μελέτες υποστήριξης και Μελέτες σκοπιμότητας.
 • Στοχοθεσία και ανάλυση μεριδίων επένδυσης – Διάρκεια και υ-υπολειμματική αξία ανά μερίδιο επένδυσης.
 • Επενδυτικά – φορολογικά και λοιπά κίνητρα από εθνικά και κοινοτικά προγράμματα.
 • Χρονοπρογραμματισμός – Μελέτη παραγωγικού σχεδίου επένδυσης – Μελέτη βιωσιμότητας και αποδοτικότητας των κεφαλαίων της επένδυσης.
 1. Budgeting – Προϋπολογισμός Επιχείρησης

Ποσοτικοποίηση σχεδίων δράσης και επένδυσης, πχ τριμηνιαία, εξαμηνιαία ετήσια πλάνα σε:

 • Κεφαλαιακούς Συνολικούς ή Τμηματικούς Προϋπολογισμούς.
 • Προϋπολογισμούς Λειτουργίας.
 • Προϋπολογισμοί πωλήσεων (επαυξητικής ή μηδενικής βάσης) και εξόδων πωλήσεων.
 • Προϋπολογισμός Παραγωγής συνολικά, ή ανά προϊόν ή α΄υλών.
 • Προϋπολογισμός άμεσης εργασίας και ΓΒΕ.
 • Ταμειακός Προϋπολογισμός.
 1. Cost Cutting Budget – Προϋπολογισμοί κόστους

Προϋπολογισμός Κατακόρυφης Κοστολογικής Δομής των Έργων – Δομή Ανάλυσης Εργασιών (Work Breakdown Structure – WBS) και Οριζόντιας Δομής των Έργων (Δραστηριότητες και δίκτυα δραστηριοτήτων)

 • Κατηγοριοποιήσεις και συνιστώσες του κόστους – Συστήματα Παρακολούθησης Κόστους Επενδυτικών Έργων και Έργων προς πώληση
 • Προγραμματισμός έργων:

Α. Κατάστρωση Κοστολογικής δομής

Β. Παρακολούθηση Έργων

Κοστολογική παρακολούθηση εσωτερικών εργασιών, εξωτερικών συνεργατών, αναλώσεων υλικών – Συσχέτιση Εσόδων και εξόδων Δομών Ανάλυσης Εργασιών.

Συστήματα συλλογής Πραγματικών δεδομένων Κόστους Έργων (έξοδα, αγορές, μισθοί, τιμολόγια συνεργατών, Έξοδα προσωπικού εσωτερικών συνεργατών)

 • Περιοδικές εργασίες, Υπολογισμοί κόστους εργατοώρας εσωτερικών συνεργατών, Τακτοποίηση έργων σε πάγια και έξοδα.
 • Μεταφορά ποσών προϋπολογισμού σε επόμενο έτος, Αναπροσαρμογές και Αναθεωρήσεις προϋπολογισμού.
 • Οικονομικές αναφορές έργων, Ανάλυση κερδοφορίας, εξόδων και εσόδων (Ποσοστά προόδου έργων και Διαθέσιμα προϋπολογισμού, Απογραφές υλικών έργων, Ταμειακές ροές έργων, Καταστάσεις Παγίων υπό κατασκευή)
 1. Investor Profile – Επενδυτικό Προφίλ

Βάση τη μελέτης του επενδυτή (Φυσικό Πρόσωπο – Επιχείρηση) καθορίζεται το επενδυτικό προφίλ με παράγοντες όπως το προφίλ εμπειρίας, το σκοπό που εξυπηρετεί η επένδυση, το νόμισμα αναφοράς, την κατηγοριοποίηση του κινδύνου κλπ:

 • Προφίλ Χαμηλού Κινδύνου: Εισοδηματική ανάπτυξη μέσω της επένδυσης σε χρηματοπιστωτικά μέσα χαμηλού κινδύνου με μέγιστη διάρκεια τα 3 έτη, όπως ομόλογα, ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια και Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων – Κρατικοί Διαπραγματεύσιμοι τίτλοι ή τίτλοι επιχειρήσεων σταθερού εισοδήματος υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης.
 • Προφίλ Μεσαίου Κινδύνου: Εισοδηματική ανάπτυξη ή επίτευξη κεφαλαιακής ανάπτυξης μέσω της επένδυσης σε χρηματοπιστωτικά μέσα μεσαίου κινδύνου με μέγιστη διάρκεια τα 7 έτη, όπως ομόλογα – μετοχές, ομολογιακά, μετοχικά και μεικτά αμοιβαία κεφάλαια, μέσα χρηματαγοράς και λοιπά χρηματοπιστωτικά μέσα εισοδήματος – Κρατικοί Διαπραγματεύσιμοι τίτλοι ή τίτλοι ε-επιχειρήσεων σταθερού εισοδήματος μεσαίας πιστοληπτικής αξιολόγησης.
 • Προφίλ Υψηλού Κινδύνου: Εισοδηματική ανάπτυξη ή επίτευξη κεφαλαιακής ανάπτυξης μέσω της επένδυσης σε χρηματοπιστωτικά μέσα υψηλού κινδύνου χωρίς την ύπαρξη χρονικού περιορισμού, όπως ομόλογα, ομολογιακά και μεικτά αμοιβαία κεφάλαια, μέσα χρηματαγοράς και λοιπά χρηματοπιστωτικά μέσα εισοδήματος – Κρατικοί Διαπραγματεύσιμοι τίτλοι ή τίτλοι επιχειρήσεων σταθερού εισοδήματος υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης.
 • Προφίλ Υψηλού Κινδύνου Κεφαλαιακής Ανάπτυξης: Μέσω της επένδυσης σε Μετοχικά Αμοιβαία κεφάλαια και ΔΑΚ, Αμοιβαία κεφάλαια Διαχείρισης διαθεσίμων και μεμονωμένες μετοχές προβλέπεται η επίτευξη κεφαλαιακής ανάπτυξης.
 1. Investment Plans – Σχεδιασμός Επενδυτικού Πλάνου

Μετά την αξιολόγηση και τον χαρακτηρισμό του επενδυτή συντάσσεται και χαρτογραφείται ο ιδανικός χρονοπρογραμματισμός ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου του επενδυτή με την αντίστοιχη μελέτη κόστους, εσόδων και στάθμισης του χαρτοφυλακίου. Η στάθμιση επιτυγχάνεται μέσω της σχέσης κινδύνου και απόδοσης, διότι από το μέγεθος του κινδύνου που αναλαμβάνει ο επενδυτής εξαρτώνται και οι αποδόσεις του. Η επενδυτική τακτική βασίζεται στη διαχείριση του μοντέλου και των εργαλείων απόδοσης και κινδύνου χαρτοφυλακίου και μεταβάλλεται κάθε φορά που ο επενδυτής αποφασίζει ότι επιθυμεί να αυξήσει ή να μειώσει το μέγεθος αλλά και το είδος του κινδύνου που αναλαμβάνει.

 1. Cost Optimization Plans – Σχεδιασμός και Διαχείριση κόστους Επενδυτικού Πλάνου

Σχέδιο Επένδυσης:

 • Διάθεση και κοστολόγηση πόρων (μελέτες εξασφάλισης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης – Χρηματοροές προσδιορισμού ξένων ή ιδίων κεφαλαίων).
 • Ενναλακτικές μορφές επένδυσης, είτε παραγωγικής διαδικασίας, είτε χαρτοφυλακίου. Εργαλεία Μελέτης ΚΠΑ και ποσοστού απόδοσης. Μελέτες Διερεύνησης Ευκαιριών Επένδυσης.
 • Προμελέτη σκοπιμότητας – Μελέτες υποστήριξης και Μελέτες σκοπιμότητας.
 • Στοχοθεσία και ανάλυση μεριδίων επένδυσης – Διάρκεια και υ-υπολειμματική αξία ανά μερίδιο επένδυσης.
 • Επενδυτικά – φορολογικά και λοιπά κίνητρα από εθνικά και κοινοτικά προγράμματα.
 • Χρονοπρογραμματισμός – Μελέτη παραγωγικού σχεδίου επένδυσης – Μελέτη βιωσιμότητας και αποδοτικότητας των κεφαλαίων της επένδυσης.
 1. Budgeting – Προϋπολογισμός Επιχείρησης

Ποσοτικοποίηση σχεδίων δράσης και επένδυσης, πχ τριμηνιαία, εξαμηνιαία ετήσια πλάνα σε:

 • Κεφαλαιακούς Συνολικούς ή Τμηματικούς Προϋπολογισμούς.
 • Προϋπολογισμούς Λειτουργίας.
 • Προϋπολογισμοί πωλήσεων (επαυξητικής ή μηδενικής βάσης) και εξόδων πωλήσεων.
 • Προϋπολογισμός Παραγωγής συνολικά, ή ανά προϊόν ή α΄υλών.
 • Προϋπολογισμός άμεσης εργασίας και ΓΒΕ.
 • Ταμειακός Προϋπολογισμός.
 1. Cost Cutting Budget – Προϋπολογισμοί κόστους

Προϋπολογισμός Κατακόρυφης Κοστολογικής Δομής των Έργων – Δομή Ανάλυσης Εργασιών (Work Breakdown Structure – WBS) και Οριζόντιας Δομής των Έργων (Δραστηριότητες και δίκτυα δραστηριοτήτων)

 • Κατηγοριοποιήσεις και συνιστώσες του κόστους – Συστήματα Παρακολούθησης Κόστους Επενδυτικών Έργων και Έργων προς πώληση
 • Προγραμματισμός έργων:

Α. Κατάστρωση Κοστολογικής δομής

Β. Παρακολούθηση Έργων

Κοστολογική παρακολούθηση εσωτερικών εργασιών, εξωτερικών συνεργατών, αναλώσεων υλικών – Συσχέτιση Εσόδων και εξόδων Δομών Ανάλυσης Εργασιών.

Συστήματα συλλογής Πραγματικών δεδομένων Κόστους Έργων (έξοδα, αγορές, μισθοί, τιμολόγια συνεργατών, Έξοδα προσωπικού εσωτερικών συνεργατών)

 • Περιοδικές εργασίες, Υπολογισμοί κόστους εργατοώρας εσωτερικών συνεργατών, Τακτοποίηση έργων σε πάγια και έξοδα.
 • Μεταφορά ποσών προϋπολογισμού σε επόμενο έτος, Αναπροσαρμογές και Αναθεωρήσεις προϋπολογισμού.
 • Οικονομικές αναφορές έργων, Ανάλυση κερδοφορίας, εξόδων και εσόδων (Ποσοστά προόδου έργων και Διαθέσιμα προϋπολογισμού, Απογραφές υλικών έργων, Ταμειακές ροές έργων, Καταστάσεις Παγίων υπό κατασκευή)

LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2024
DWHITE PRODUCTION