Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων

Η διοίκηση των πωλήσεων είναι μια πολλαπλή διαδικασία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, συντονισμού των λειτουργιών πωλήσεων και εφαρμογής τεχνικών πωλήσεων, που επιτρέπουν σε μια επιχείρηση να επιτυγχάνει με συνέπεια, και να ξεπερνά, τους στόχους πωλήσεών της.

leverlearning

Η οργάνωση και η διοίκηση των πωλήσεων επιτρέπει στα στελέχη και τον επιχειρηματία, πέρα από την επίτευξη των στόχων τους, να είναι διαρκώς συντονισμένοι με την πορεία αύξησης της επιχείρησης, την παρακολούθηση των ανταγωνιστών, τη δημιουργία νέων προϊόντων, αγορών, δικτύων και βοηθά στο να κατανοήσουν καλύτερα τα αποτελέσματα, να προβλέψουν τις μελλοντικές επιδόσεις και να αναπτύξουν μια αίσθηση ελέγχου.

Η αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης, η καθιέρωση μιας καλής εταιρικής κουλτούρας, η εκπαίδευση σε μεθοδολογίες πωλήσεων, διαπραγματεύσεων, εύρεσης νέων πελατών, η χρήση τεχνολογίας, ο προσδιορισμός και η επικοινωνία τόσο της ομάδας όσο και των μεμονωμένων στόχων, αποτελούν τα βασικά στάδια της συγκεκριμένης συμβουλευτικής υπηρεσίας.

Θέματα όπως η οργάνωση του τμήματος πωλήσεων ανά γεωγραφική περιφέρεια και ανά κατηγορία πελατών, η κατηγοριοποίηση των πελατών, η εμπορική πολιτική, ο ανταγωνισμός , το πληροφοριακό σύστημα πωλήσεων, ο σχεδιασμός Sales Reports, ο σχεδιασμός προϋπολογισμών πωλήσεων και η στοχοποίηση πελατών και πωλητών, οι προϋπολογισμοί  εξόδων, ταξιδιών, επισκέψεων πελατών αποτελούν αντικείμενα της συγκεκριμένης συμβουλευτικής υπηρεσίας.

Η οργάνωση και η διοίκηση των πωλήσεων επιτρέπει στα στελέχη και τον επιχειρηματία, πέρα από την επίτευξη των στόχων τους, να είναι διαρκώς συντονισμένοι με την πορεία αύξησης της επιχείρησης, την παρακολούθηση των ανταγωνιστών, τη δημιουργία νέων προϊόντων, αγορών, δικτύων και βοηθά στο να κατανοήσουν καλύτερα τα αποτελέσματα, να προβλέψουν τις μελλοντικές επιδόσεις και να αναπτύξουν μια αίσθηση ελέγχου.

Η αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης, η καθιέρωση μιας καλής εταιρικής κουλτούρας, η εκπαίδευση σε μεθοδολογίες πωλήσεων, διαπραγματεύσεων, εύρεσης νέων πελατών, η χρήση τεχνολογίας, ο προσδιορισμός και η επικοινωνία τόσο της ομάδας όσο και των μεμονωμένων στόχων, αποτελούν τα βασικά στάδια της συγκεκριμένης συμβουλευτικής υπηρεσίας.

Θέματα όπως η οργάνωση του τμήματος πωλήσεων ανά γεωγραφική περιφέρεια και ανά κατηγορία πελατών, η κατηγοριοποίηση των πελατών, η εμπορική πολιτική, ο ανταγωνισμός , το πληροφοριακό σύστημα πωλήσεων, ο σχεδιασμός Sales Reports, ο σχεδιασμός προϋπολογισμών πωλήσεων και η στοχοποίηση πελατών και πωλητών, οι προϋπολογισμοί  εξόδων, ταξιδιών, επισκέψεων πελατών αποτελούν αντικείμενα της συγκεκριμένης συμβουλευτικής υπηρεσίας.

LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2024
DWHITE PRODUCTION