Βασικό Σεμινάριο BOBATH – Basic BOBATH NDT

Η μέθοδος Βοbath-N.D.T. (NeuroDevelopmental Treatment, Νευροεξελικτική Αγωγή) εφαρμόζεται στις περισσότερες περιπτώσεις ασθενών με νευρομυϊκή δυσλειτουργία. Είναι μια απόλυτα εξατομικευμένη μέθοδος για την επανεκπαίδευση του παιδιού με κινητικά προβλήματα, βασίζεται στις  νευροεξελικτικές αρχές και στηρίζεται στην καλή γνώση της φυσιολογικής ανάπτυξης. Εφαρμόζεται με τεχνικές – χειρισμούς, αναχαιτίζοντας το παθολογικό πρότυπο και διευκολύνοντας την παραγωγή κίνησης, όσο το δυνατόν πιο κοντά στο φυσιολογικό. Πρωταρχικό ρόλο στην επιτυχία αποτελεί η συνεργασία όλης της ομάδας των ειδικών που ασχολούνται με το παιδί: Παιδίατρος, Παιδονευρολόγος, Παιδορθοπεδικός, Φυσιοθεραπευτής, Εργοθεραπευτής, Λογοθεραπευτής, Ειδικός Παιδαγωγός, Ψυχολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός.

Προσφέρονται 5 εκπαιδευτικά σεμινάρια στηριζόμενα στην μέθοδο: το Basic NDT Bobath, Baby NDT Bobath, Extention NDT Bobath, Advanced NDT Bobath & Refreshers NDT Bobath

leverlearning
leverlearning

Patient’s Voice Clinics

Η διαχείριση των ασθενών σε κλινικές και νοσοκομεία

Η παρέμβαση Patient’s Voice Clinics δημιουργεί κοινές αξίες, δεξιότητες και γλώσσα μεταξύ νοσοκόμων, τεχνικών, ιατρών, λοιπού προσωπικού και διοίκησης (Επαγγελματίες Υγείας, ΕΥ) των ιδιωτικών κλινικών και των δημόσιων νοσοκομείων, καταργώντας τα δυσλειτουργικά «σιλό» και δημιουργώντας έτσι μια κουλτούρα υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησης των ασθενών και συνοδών.

Εστιάζει επίσης στην οικειοποίηση της εμπειρίας των ασθενών από τους ΕΥ, στη διαχείριση των προσδοκιών των ασθενών και των ενδεχόμενων παραπόνων, στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, σεβασμού και κατανόησης, στην εκπαίδευση και τη συμμόρφωση των ασθενών με τη θεραπεία, καθώς και τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό υγειονομικής περίθαλψής τους.

leverlearning
leverlearning

LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2024
DWHITE PRODUCTION